Nyheder

Forhøjede bødetakster for tilbudskoordinering mellem konkurrerende virksomheder

Det er i strid med konkurrenceloven at udveksle priser med sine konkurrenter. En overtrædelse heraf kan få store økonomiske konsekvenser såvel for virksomheden som de involverede medarbejdere. I den seneste tid er flere virksomheder og personer i nedrivnings- og VVS-branchen blevet pålagt bøder eller accepteret bødeforlæg for udveksling af tilbudspriser med deres konkurrenter. I denne artikel får du et indblik i det bødeniveau, som virksomhederne og deres ledende medarbejdere er blevet pålagt i sagerne.

Da konkurrenceloven blev ændret i 2013, blev det vejledende bødeniveau for overtrædelse af konkurrenceloven forhøjet. Formålet med forhøjelsen var, at virksomheder og fysiske personer i større grad skulle tilskyndes til at efterleve konkurrencereglerne. Desuden var formålet med forhøjelsen, at bødeniveauet skulle være af en sådan størrelse, at det ikke skulle kunne betale sig for virksomheder at begå en overtrædelse af loven. 

Samtidig med forhøjelsen af bødeniveauet, blev der med ændringen af konkurrenceloven særligt skærpende omstændigheder for kartelaftaler, som nu kan medføre fængselsstraf. Et kartel er en aftale mellem konkurrenter, hvor der er aftalt særligt alvorlige konkurrencebegrænsninger, f.eks. udveksling af priser. 

Ved udmålingen af bøder tages der generelt hensyn til overtrædelsens grovhed samt varighed, og for så vidt angår virksomheder, tages der desuden hensyn til virksomhedens globale koncernomsætning. 

Sager om tilbudskoordinering endt med bøder i millionklassen 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 26. august 2019 offentliggjort, at et sagskompleks med udveksling af tilbudspriser mellem VVS-virksomheder nu er afsluttet. Sagskomplekset har sammen med et andet større sagskompleks om udveksling af tilbudspriser i nedrivningsbranchen verseret for domstolene i det forgangne år. Fra slutningen af 2018 og i løbet af 2019 er flere virksomheder og personer blevet pålagt bøder eller har accepteret bødeforlæg for udveksling af tilbudspriser med deres konkurrenter. Flere af sagerne har været vedrørende forhold, som ligger efter lovændringen i 2013. Sagerne er derfor med til at belyse, hvordan bødeniveauet ligger i praksis. 

Fælles for sagerne er, at både virksomheder og de ledende medarbejdere i virksomhederne har fået store bøder for at have deltaget i tilbudskoordinering og prisudveksling på forskellige opgaver. 

Udveksling af tilbudspriserne var i sagerne både foretaget før og efter vedtagelsen af det forhøjede bødeniveau i 2013, hvorfor dette har haft betydning for udmålingen af bødernes størrelse. Enkelte af sagerne er anket, men bødestørrelsen har i sagerne været følgende: 

  • Der er vedtaget bødeforlæg og idømt bøder til virksomhederne i million-størrelsen: 
    Bødestørrelsen er afhængig af virksomhedens omsætning og varierer derfor fra sag til sag. I én sag blev en nedrivningsvirksomhed pålagt at betale 4 mio. kr. for at have udvekslet priser i 4 tilfælde. I en anden sag har en nedrivningsvirksomhed accepteret at betale 5,9 mio. kr. for at have udvekslet priser med konkurrenter i 12 tilfælde.
  • Der er desuden givet bøder til virksomhedernes ledende medarbejdere i en lang række af sagerne:
    Bødestørrelsen ligger i enkelte af sagerne på ca. 25.000 kr., mens der for en stor del af sagerne er givet bøder på mellem 100.000-125.000 kr. pr. medarbejder. I en enkelt sag er 2 ledende medarbejdere hver blevet idømt en bøde på 300.000 kr. for i 24 tilfælde at have udvekslet priser på nedrivningsopgaver med konkurrenter.

 Der har i enkelte af de ovennævnte sager været nedlagt påstand om fængselsstraf, men trods indførslen af muligheden i 2013 er der endnu ikke personer, som er blevet idømt fængselsstraf.

 Som sagerne ovenfor viser, kan det have store økonomiske konsekvenser for virksomhederne og de involverede medarbejdere, hvis man udveksler priser med konkurrenterne. I nogle af de ovenstående sager havde bøderne formodentlig også været endnu højere, hvis forseelserne havde været begået efter vedtagelsen af det forhøjede bødeniveau i 2013. Som virksomhed bør man derfor være meget opmærksom på, at der ikke sker udveksling af prisoplysninger med en konkurrent. I særlige tilfælde kan virksomheder, som f.eks. ønsker at afgive et fælles tilbud på en opgave, dog udveksle priser om den konkrete opgave. 

Hvis en virksomhed har deltaget i et kartel, er det efter visse omstændigheder muligt for virksomheden at opnå strafnedsættelse og straflempelse. 

I DAHL har vi bred og dyb erfaring med konkurrencelovgivningen. Vores rådgivning omfatter både forebyggelse af konkurrenceproblemer og verserende konkurrencesager. Hvis I er i tvivl om konkurrenceretlige forhold, for eksempel hvad der er tilladt efter konkurrencelovgivningen eller hvilke muligheder der er for strafnedsættelse og straflempelse, er I altid velkommen til at kontakte vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne