Nyheder

Beskatningsgrundlaget for fri bil – der kan være store forskelle!

Beskatningsgrundlaget for fri bil beror altid på en standardiseret sats, som afhænger af bilens pris sammenholdt med en procentsats. Der er imidlertid forskelle i beskatningsprincipperne; der gælder forskellige regler afhængig af bilens værdi og indregistreringstidspunkt, og de skattemæssige forskelle kan derfor være store. Bliv klogere på, hvordan man beregner beskatningsgrundlaget for fri bil.

Den skattepligtige værdi af fri bil beregnes som 25 % af bilens værdi, og man beregner altid mindst af en pris på 160.000 kr. Overstiger bilens værdi 300.000 kr., falder procentsatsen til 20 %, og oveni det beregnede beløb lægges et miljøtillæg. Beløbet beskattes som personlig indkomst, og der betales også arbejdsmarkedsbidrag. En bil til 400.000 kr. medfører altså en indkomstbeskatning på 95.000 kr. + et miljøtillæg. Udgør beskatningsprocenten 50, skal man altså betale 47.500 kr. i skat for at have rådighed over bilen.

Over eller under 3 år

Hvis man køber en bil, der er under 3 år gammel i forhold til første indregistreringstidspunkt, anvendes beskatningsgrundlaget ved første indregistrering. Det gælder, uanset hvilken pris man køber bilen for. Når bilen er over 3 år fra første indregistreringstidspunkt, reduceres beskatningsgrundlaget til 75 %. Dette beskatningsgrundlag opretholdes, uanset hvor gammel bilen bliver.

Erhverver man en bil på over 3 år i forhold til første indregistreringstidspunkt, udgør beskatningsgrundlaget bilens købesum. Dette beskatningsgrundlag opretholdes, uanset hvor lang tid man ejer bilen.

Denne forskel i beskatningsprincipperne kan medføre store skattemæssige forskelle hos de enkelte personer. Det sker derfor – indimellem – at nogle sigter mod at få den mest skattemæssige optimale situation. At man sigter sådan, er ikke det samme, som at SKAT kan tilsidesætte aftalen. Vi bidrager allesammen til fællesskabet ved at betale skat. Der er imidlertid ikke noget odiøst i, at man gerne vil minimere sin skattebetaling mest muligt.

Byrettens dom af 30. november 2018

I 2006 købte et selskab (selskab 1) en bil for ca. 3,9 mio. kr. og stillede bilen til rådighed som fri bil for selskabets hovedaktionær. I 2009 solgte selskabet bilen til et andet selskab i koncernen (selskab 2), der havde samme hovedaktionær, for 1,6 mio. kr. Bilen havde altså i den pågældende periode på lidt over 3 år fået et værditab på 2,3 mio. kr. Bilen blev efterfølgende leaset tilbage fra selskab 2 til selskab 1 og blev fortsat stillet til rådighed som fri bil for hovedaktionæren. I 2012 solgte selskab 2 bilen tilbage til selskab 1 for 725.000 kr. Bilen stod fortsat til rådighed for hovedaktionærens private anvendelse.

SKAT afgjorde, at man skulle se bort fra de to overdragelser ved opgørelse af det samlede beskatningsgrundlag, og at man skulle tage afsæt i den oprindelige købesum på 3,9 mio. kr. de første 3 år og herefter 75 % af de 3,9 mio. kr. 

Byretten fandt ikke, at man kunne se bort fra overdragelserne. Retten fandt det bevist, at de to overdragelser var sket på sædvanlige og markedsbestemte vilkår, herunder prisen, og at der var tale om reelle overdragelser, hvorved bilen skiftede ejere, og købesummen blev betalt. Efter bevisførelsen anførte retten også, at overdragelserne var forretningsmæssigt begrundede. På grund af finanskrisen i 2008 var selskab 1 blevet presset til at slanke balancen, sådan at nøgletal og solvensprocenter m.v. i koncernen kom til at se anderledes ud. Det var derfor nødvendigt at handle bilen fra selskab 1 til selskab 2. Samlet set fandt retten derfor ikke, at der var grundlag for at se bort fra overdragelserne, også selv om de indebar en skattemæssig fordel for hovedaktionæren.

Dommen bekræfter, at der skal meget til at se bort fra reelle og civilretlige dispositioner. SKAT kan ikke blot tilsidesætte aftaler, der civilretligt er gyldige. Dette gælder også, selv om skatteyderen får fordel herved. Skal SKAT kunne korrigere f.eks. overdragelse af aktiver eller vilkårene herfor, kræver det et sikkert grundlag. Et sådant sikkert grundlag forelå ikke i denne sag.

Har du spørgsmål til reglerne om beskatning af fri firmabil eller generelt en skatteretlig problemstilling, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne