Nyheder

Skærpede krav til fradrag for udgifter til underleverandør

Virksomheder hyrer ofte andre virksomheder ind som underleverandører for at kunne levere de ydelser, kunder efterspørger. De seneste år er kravene til, hvornår man kan fratrække udgifter til underleverandører, blevet skærpet. En landsskatteretskendelse fra marts 2019 viser rammerne for den aktuelle praksis.

Virksomheder har brug for bistand for at kunne levere de vare- og tjenesteydelser, som kunder efterspørger. Typisk løses dette ved at have en række ansatte. Der kan imidlertid være så store sæsonudsving, at de ansatte, man har, ikke er tilstrækkelige. Man oplever derfor ofte, at andre virksomheder hyres ind som underleverandører. Som udgangspunkt er dette uproblematisk. Underleverandøren udfører den opgave, som vedkommende er blevet bestilt til og sender en regning til hvervgiveren. Regningen kan fratrækkes som en driftsomkostning som led i hvervgiverens almindelige virksomhed.

I de seneste år er der såvel på lovgivningsområdet som i praksis en række eksempler på, at man skærper kravene til, hvornår man kan fratrække udgifter til en sådan underleverandør. Baggrunden er ofte, at SKAT ved en efterfølgende kontrol hos underleverandøren konstaterer, at underleverandøren måske hverken har registreret at have ansatte eller er momsregistreret. Den regning, der derfor udstedes, dækker reelt over sort arbejde og momsbedrageri. Tolerancen over for dette er tæt på 0.

Landsskatterettens kendelse af 11. marts 2019

En ny landsskatteretskendelse viser rammerne for den pågældende praksis. I sagen havde en skatteyder erhvervet ydelser fra en underleverandør for 883.724 kr., 1.139.212 kr. og 117.975 kr. i årene 2012, 2013 og 2014. SKAT havde nægtet fradrag for disse ydelser, og Landsskatteretten bakkede op om denne fradragsnægtelse. Landsskatteretten konstaterede indledningsvis, at en skatteyder har bevisbyrden for afholdelsen og størrelsen af en udgift, for at en udgift er fradragsberettiget. Landsskatteretten konstaterede herefter, at det generelt ikke kunne ses af fakturaerne fra underleverandørerne, hvor og hvornår arbejdet var udført. Fakturabeløbene var uden specifikation af opgaver og antal personer. Halvdelen af fakturaerne var uden angivelse af periode, og tre af fakturaerne var uden timeangivelse. Der forelå ingen time- eller arbejdssedler for fakturaerne, og der var alene fremlagt en samarbejdsaftale. De enkelte fakturaer og underleverandører blev gennemgået, og denne gennemgang viste også, at visse af underleverandørerne havde solgt så mange timer, at der ift. det registrerede antal ansatte var tale om en arbejdsdag på over 26 timer.

Landsskatteretten fandt på den baggrund, at der var tale om så usædvanlige forhold, at fakturaerne ikke i sig selv kunne anses for at være reelle. Der var i den forbindelse lagt afgørende vægt på, at det ikke var dokumenteret eller sandsynliggjort, hvor og hvornår arbejdet var udført, og hvem der havde udført arbejdet.

Skatteyderen oplyste, at han havde modtaget timesedler, men at han blot havde kontrolleret dem og smidt dem ud. Landsskatteretten bebrejdede skatteyderen, da timesedlerne var en del af hans bogholderimateriale. Skatteyderens interne notater om opgørelse af tid og sted var derimod interne dokumenter, der ikke blev tillagt nogen vægt.

Skatteyderen havde derfor ikke alene ved fremsendelse af faktura og ved dokumentation af betalingsoverførslerne dokumenteret, at han havde afholdt en fradragsberettiget driftsomkostning. Fradragene blev nægtet.

Skatteyderen havde subsidiært gjort gældende, at han i hvert fald skulle have et skønsmæssigt fradrag for udgifter til egen arbejdskraft. Landsskatteretten henså her til, at man ikke kunne identificere de personer, der havde været modtagere af de sorte lønninger. Derfor kunne der ikke indrømmes noget fradrag, heller ikke et skønsmæssigt fradrag.

Påpasselighed

Den omtalte afgørelse er udtryk for en hård praksis. Man kan ikke altid tro, at man kan få fradrag for en faktura. Man skal se sig for og se sig omkring – hvem indgår man aftaler med, og har leverandøren styr på sine registreringsforhold? En ”bedragerisk” underleverandørs forhold kan meget let smitte af på forhold opad. Vær påpasselig!

Hos DAHL har vi et team af specialister med mange års erfaring inden for det skatteretlige område. Har du spørgsmål til artiklens indhold eller til en anden skatteretlig problemstilling, er du velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at yde professionel rådgivning og bistand.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne