Nyheder

Kreditaftaler til forbrugere

Virksomheders reklamer for lån og kreditter, der tilbydes forbrugere, er ofte ulovlige.

Gennem de seneste år er flere og flere virksomheder blevet tiltalt, pålagt bøder eller på anden måde blevet pålagt ansvar for at overtræde reglerne om markedsføring af lån og kreditaftaler til forbrugere.

Krav til reklamen

Som erhvervsdrivende er man forpligtet til at give forbrugeren flere specifikke informationer som led i reklamerne, når de angår tilbud på lån og kreditter. Oplysningspligten og omfanget heraf er beskrevet i Markedsføringslovens § 14A. Det er virksomhedens ansvar at informere forbrugeren på en forståelig og klar måde om kontantprisen, kreditomkostningerne angivet som et beløb og de årlige omkostninger i procent for kreditten.

Via et relevant eksempel skal man informere om:

  • Debitorrenten, fast eller variabel eller begge, sammen med oplysninger om omkostninger, der indgår i forbrugerens samlede omkostninger i forbindelse med kreditten.

  • Det samlede kreditbeløb.

  • De årlige omkostninger i procent (som beregnet efter lov om kreditaftaler).

  • Kreditaftalens løbetid.

  • Ved kredit i form af henstand med betalingen for en specifik vare eller tjenesteydelse, skal oplyses om kontantprisen og størrelsen af en eventuel forudbetaling.

  • Det samlede beløb, som skal betales af forbrugeren, og raternes størrelse.

Eksempel på at lovens krav overholdes:

Se annoncen i stor størrelse

Eksempel på at loven overtrædes:


Ved en søgning på Google dukker følgende op:

Bemærkninger: basisvilkårene er ikke oplyst på det sted, hvor rentesatsen vises første gang i markedsføringen. Desuden vil den markedsførte rente være vildledende, hvis det ikke er den faste debitorrente, der vises.

Vejledning fra forbrugerombudsmanden

For at øge opmærksomheden og kendskabet til lovens krav, har forbrugerombudsmanden for nyligt offentliggjort en vejledning, som virksomheder kan benytte sig af.

Forbrugerombudsmandens vejledningen henvender sig til alle erhvervsdrivende, der reklamerer for lån til forbrugere. Omfattet herunder er eksempelvis virksomheder, som sælger deres produkter finansieret, f.eks. cykel- og bilforhandlere, tandlæger, optikere eller hvidevareforhandlere.

Desuden giver vejledningen en detaljeret gennemgang af de oplysninger, man skal give som kreditaftaleformidler. Den giver også konkrete eksempler på, hvad der er lovligt og ulovligt samt konkrete anvisninger til brug ved virksomhedens markedsføring.

Vejledningen kan findes her 

Hvis din virksomhed reklamerer for eller yder lån til forbrugere, vil DAHL Advokatfirma altid kunne give den juridiske assistance, der er relevant for netop jeres markedsføring. Vi kan også være behjælpelige med at gennemgå den markedsføring, I aktuelt benytter.

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information