Nyheder

Ny dom berettiger til bortvisning af medarbejder for udeblivelse fra mulighedssamtaler

Den 2. juli 2019 afsagde Vestre Landsret en dom, som berettigede en arbejdsgiver til at bortvise en ledende medarbejder efter medarbejderens uberettigede udeblivelse fra flere samtaler om mulighedserklæring. Arbejdsgiveren havde pålagt medarbejderen at møde op til mulighedssamtalerne, men medarbejderen mødte aldrig op.

Mulighedserklæringers betydning  

Som arbejdsgiver kan man på et hvilket som helst tidspunkt i en medarbejders sygdomsforløb forlange, at medarbejderen medvirker til at udfærdige en mulighedserklæring.

Medarbejderen skal indkaldes til en mulighedssamtale med et rimeligt varsel - ofte vil et varsel på et par dage være tilstrækkeligt. Herefter har medarbejderen pligt til at møde op eller deltage telefonisk i mødet, hvis sygdommen forhindrer medarbejderen i at deltage personligt. Hvis sygdommens karakter gør, at medarbejderen hverken kan deltage personligt eller telefonisk, må samtalen rykkes til et senere tidspunkt.

Mulighedserklæringen bidrager til at fastholde den pågældende medarbejder i sin stilling og giver arbejdsgiveren et bedre overblik over, hvornår medarbejderen kan forventes at være tilbage på arbejdspladsen, og hvilke hensyn der eventuelt skal tages til medarbejderen.

Erklæringen består af to dele.

1. del udfyldes af arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab. Her er målet at afklare, hvilken funktionsnedsættelse medarbejderen har, hvilke skånehensyn arbejdspladsen eventuelt skal tage, samt om medarbejderen fremadrettet skal have andre jobfunktioner.

2. del udfyldes af medarbejderen og dennes læge og består af lægens vurderinger og forslag til skånehensyn el.lign.

Sagens konkrete omstændigheder

I den konkrete sag, som blev afgjort af Vestre Landsret, nægtede en ledende medarbejder at deltage i en mulighedssamtale, som arbejdsgiveren havde pålagt medarbejderen at møde op til. Medarbejderen var chef for otte medarbejdere i den tekniske afdeling i virksomheden. Det var en belastning for virksomhedens drift, at den ledende medarbejder var fraværende.

Medarbejderen var blevet syg i løbet af 2017, og fra den 1. september 2017 var medarbejderen fuldtidssygemeldt. I den forbindelse indkaldte arbejdsgiveren medarbejderen til en mulighedssamtale, som skulle foregå den 6. oktober 2017. Medarbejderen afslog at møde op, fordi der ikke var mulighed for, at arbejdet kunne genoptages med det samme, og derfor ville medarbejderen først komme til en mulighedssamtale, når reduceret arbejdstid var realistisk. 

Arbejdsgiveren fastholdt, at der skulle udarbejdes en mulighedserklæring, hvorefter medarbejderen ensidigt udfyldte mulighedserklæringen med lægens bemærkninger og sendte erklæringen tilbage til arbejdsgiveren.

Den ensidige udfyldelse af mulighedserklæringen blev afvist af arbejdsgiveren, som indkaldte til en ny mulighedssamtale. Medarbejderen blev oplyst om, at udeblivelse fra mulighedssamtalen ville blive anset som misligholdelse af ansættelsesforholdet. Arbejdsgiveren tog desuden forbehold for at hæve ansættelsesforholdet, hvis medarbejderen ikke dukkede op uden at have en saglig grund hertil.

Da medarbejderen igen ikke mødte op til mulighedssamtalen, blev der indkaldt til endnu en mulighedssamtale den 24. oktober 2017 – også her med forbehold for at hæve ansættelsesforholdet. Medarbejderen udeblev også fra denne mulighedssamtale, hvorefter arbejdsgiveren bortviste medarbejderen.

Medarbejderen var ved alle indkaldelserne til mulighedssamtalerne blevet oplyst om, at mødet kunne foregå telefonisk, hvis medarbejderen var for syg til at deltage personligt.

Afgørelsen fra Vestre Landsret

Landsretten fastslog, at det var rimeligt ift. medarbejderens sygdom, at arbejdsgiveren havde indkaldt til en mulighedssamtale.

Desuden tilsluttede Vestre Landsret sig byrettens afgørelse og fastslog at, medarbejderen havde misligholdt sit ansættelsesforhold ved at nægte at møde op uden en saglig grund. Det havde været muligt at gennemføre mulighedssamtalen telefonisk, hvis medarbejderen ikke kunne møde fysisk op pga. sin sygdom. Bortvisningen var således berettiget, og medarbejderen havde ikke krav på godtgørelse.

Medarbejderen blev i alt indkaldt til tre mulighedssamtaler og udeblev fra dem alle – også selvom arbejdsgiveren havde informeret medarbejderen om, at udeblivelse kunne have ansættelsesretlige konsekvenser.

Hos DAHL har vi et team af specialister med mange års erfaring inden for det arbejdsretlige område. Har du spørgsmål til en konkret problemstilling, og har du brug for råd og sparring, er du velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at yde professionel rådgivning og bistand i forbindelse med arbejdsret.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne