Nyheder

Nyt EU-direktiv om ophavsret på det digitale indre marked ændrer onlineplatformes ansvar

Et nyt EU-direktiv om ophavsret på det digitale indre marked rammer de onlineplatforme, der giver almenheden adgang til ophavsretligt beskyttede værker, som uploades af onlineplatformes brugere. Onlineplatforme risikerer ansvar for ophavsretskrænkelser, hvis de ikke aktivt opsætter de fornødne sikkerhedsforanstaltninger.

Som led heri indeholder direktivet en bestemmelse om onlinetjenesters ansvar for indhold, der er uploadet af brugere med henblik på at blive spredt til andre – en bestemmelse, som i tilblivelsesperioden har været genstand  for meget kritik og debat.

Bestemmelsen findes i direktivets artikel 17 og formulerer, at en udbyder af en onlineindholdsdelingstjeneste foretager en handling beskyttet af ophavsretten, når den pågældende giver offentlig adgang til ophavsretligt beskyttede værker, der uploades af brugerne til onlineplatformen.

Et eksempel kunne være, når en bruger uploader en video til YouTube.

Direktivet bestemmer, at udbydere af onlineplatforme, der er omfattet af bestemmelsen, skal have tilladelse fra rettighedshaveren; de skal med andre ord indhente en licens, som også omfatter deres brugere. Gør de ikke det, er de som udgangspunkt ansvarlige for den ophavsretskrænkelse, der sker, når  materialet gøres tilgængeligt via deres onlineplatform.

Direktivet er en ændring af, hvad der gælder i dag. Indtil nu har onlineplatforme været fritaget for ansvar for brugernes uploadede materiale efter artikel 14 i Direktivet om elektronisk handel, når udbyderen af onlineplatformen ikke har haft kendskab til det ophavsretskrænkende materiale, og når man straks har reageret, efter en rettighedshaver har gjort opmærksom på et ulovligt anvendt materiale.

Hovedreglen bliver nu fremover, at udbyderne er ansvarlige for brugernes uploadede materiale - medmindre udbyderne kan påvise, at de har gjort deres bedste i overensstemmelse med best practice i branchen. Det skal sikre, at beskyttede værker, som udbyderne ikke har indhentet licens til, ikke ender på onlineplatforme, og at udbyderne straks fjerner ulovligt indhold, når de er blevet gjort opmærksom på sådant indhold.

Med det nye direktiv får udbydere altså en aktiv handlepligt, der skal opfyldes, for at kunne undgå et ansvar. Man må forvente, at det nye direktiv om ophavsret på det digitale indre marked i praksis vil medføre meget strenge krav til udbyderne af onlineplatforme. For nyopstartede virksomheder er der dog plads til en midlertidig lempelse af handlepligterne.

Den præcise rækkevidde af bestemmelsen kendes ikke på nuværende tidspunkt, men EU-Kommissionen er forpligtet til at udarbejde vejledninger om bestemmelsen efter dialog med onlineindholdsdelingstjenester, rettighedshavere, brugerorganisationer og andre relevante interessenter.

De nye regler i direktivet skal være implementeret i dansk ret senest den 7. juni 2021.

Udbydere af onlineplatforme bør derfor i den kommende tid holde sig opdaterede om de nye regler og

  • Skabe sig fuldt overblik over betydningerne af de nye regler for virksomhedens udbudte aktiviteter
  • Implementere de fornødne tekniske foranstaltninger for at kunne overholde direktivets handlepligt for at sikre, at ulovligt materiale ikke gøres tilgængeligt via onlineplatformen
  • Undersøge hvilke aftaler/brancheaftaler mv. onlineplatformen bør tilslutte sig for at opnå licens fra rettighedshavere.

Direktivet kan læses i sin fulde tekst her.

Har du brug for vores hjælp?

Hos DAHL har vi et team af specialister med mange års erfaring inden for IP/immaterialret. Har du spørgsmål til det omtalte direktiv eller til en anden problemstilling, er du velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at yde professionel rådgivning og bistand.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne