Nyheder

5 gode råd til at vælge selskabsform

Det er vigtigt, at du vælger den bedst egnede selskabsform, når du har besluttet dig for at drive egen virksomhed. Med det rette valg af selskabsform sikrer du, at din virksomhed drives i den rigtige ramme og med det rigtige fundament. Når du skal vælge selskabsform, er det helt afgørende, at du har dannet dig et billede af, hvordan din virksomhed kommer til at se ud - og særligt hvilke kunder og samarbejdspartnere virksomheden kommer til at have. Vi giver her fem gode råd om, hvad du bør tage stilling til, når du skal vælge selskabsform.

Helt grundlæggende opdeles selskaber i to kategorier: Personselskaber og kapitalselskaber. Et personselskab er kendetegnet ved, at ejeren/ejerne hæfter personligt og ubegrænset for hele virksomhedens gæld. Et kapitalselskab er kendetegnet ved, at der indskydes kapital, og at ejeren/ejerne kun hæfter med den indskudte kapital. Rent juridisk er et personselskab ikke adskilt fra dets ejer(e), hvorimod et kapitalselskab anses for at være en selvstændig aktør. 

Et personselskab er typisk en enkeltmandsvirksomhed, mens anpartsselskabet (ApS) eller aktieselskabet (A/S) udgør de klassiske kapitalselskaber.

5 gode råd

Her følger fem faktorer, som du efter vores overbevisning bør overveje, når du vælger selskabsform. 

1: Kapitalkrav

Det koster ikke noget at stifte et personselskab såsom en enkeltmandsvirksomhed. I et kapitalselskab skal du derimod indskyde kapital; i dag skal du indskyde mindst 40.000 kr., hvis du vil stifte et ApS, mens du skal indskyde mindst 400.000 kr., hvis du vil stifte et A/S.

Du bør derfor på forhånd være klar over, om du har tilstrækkelig kapital, hvis du ønsker at drive din virksomhed som et kapitalselskab. Endnu vigtigere er det dog, at du overvejer, i hvilken selskabsform din virksomhed egner sig bedst til at blive drevet. Her gør du klogt i at overveje de følgende fire råd. 

2: Hæftelse – vær opmærksom på virksomhedens risikoprofil

Som kort beskrevet hæfter du direkte, personligt og ubegrænset med hele din formue i enkeltmandsvirksomheden, mens du i ApS’et alene hæfter med den indskudte selskabskapital. Det er dog ikke ensbetydende med, at ApS’et altid er den mest favorable selskabsform. 

Såfremt din virksomheds forretning ikke er særligt risikobetonet, og virksomheden har få og store samarbejdspartnere, vil risikoen for at komme til at hæfte over for samarbejdspartnerne være begrænset. Desuden er der stor sandsynlighed for, at dine finansielle samarbejdspartnere vil kræve, at du hæfter personligt - uanset om du har et kapitalselskab eller ej. Banken vil f.eks. ofte kræve, at du personligt stiller kaution for dit ApS’ forpligtelser. Derfor er det ikke nødvendigvis fordelagtigt at stifte et ApS. 

Hvis din virksomhed derimod har mange samarbejdspartnere, som du risikerer at hæfte over for, eller den drevne virksomhed medfører større risici - f.eks. hvis du driver håndværksvirksomhed - er det vigtigt at begrænse risiciene i form af potentiel hæftelse. I sådanne tilfælde bør virksomheden drives som et kapitalselskab, hvor det alene er selskabet, der hæfter over for samarbejdspartnerne. 

3: Regnskabsaflæggelse – hvem skal have indsigt?

Vælger du at drive din virksomhed som en enkeltmandsvirksomhed, skal du udarbejde et årsregnskab, men dette er ikke offentligt tilgængeligt. Alene skattemyndighederne har krav på indsigt i dit regnskab. 

Dog vil din virksomheds bank samt andre store samarbejdspartnere ofte kræve indsigt i dine regnskaber som en betingelse for et fortsat samarbejde.

 Vælger du at drive din virksomhed som et kapitalselskab, skal du aflægge en årsrapport, som vil være offentligt tilgængelig via www.cvr.dk. Din virksomheds leverandører vil orientere sig i dit regnskab, f.eks. når de skal vurdere, om de skal levere på kredit til din virksomhed. 

Har din virksomhed få samarbejdspartnere, og ønsker du ikke, at Gud og hver mand skal kunne læse dine regnskaber, er der således god grund til at vælge en enkeltmandsvirksomhed. 

4: Regulering og ejerskab – fleksibilitet og mulighed for eksterne investeringer

Grundlæggende er kapitalselskaberne regulerede i langt højere omfang end personselskaberne, f.eks. ved lovgivning om kapitalkrav til ApS’er og A/S’er. Selskabsloven regulerer kapitalselskaberne og stiller endvidere flere krav til A/S’er end til ApS’er. 

For A/S’er er det f.eks. et krav, at der oprettes to ledelsesorganer - typisk en bestyrelse og en direktion. Endvidere er det et krav, at bestyrelsen består af mindst tre medlemmer, og at flertallet af disse medlemmer ikke også sidder i direktionen. 

Disse krav gælder ikke for ApS’er. I et ApS kan du nøjes med at oprette en direktion bestående af én person som selskabets ledelse. Derfor er et ApS en god løsning, hvis du ønsker fleksibilitet i dit valg af ledelse. Og da selskabsloven generelt stiller flere krav til A/S’er end til ApS’er, er sidstnævnte generelt et godt valg, såfremt du ønsker at drive din virksomhed som et kapitalselskab og samtidig ønsker den størst mulige fleksibilitet. 

Kapitalselskaberne kan principielt ejes af et uendeligt antal kapitalejere. Det betyder også, at du skal vælge et kapitalselskab, hvis du regner med at skulle have ekstern egenkapitalfinansiering til din virksomhed på et tidspunkt. En ekstern investor, som skal have en ejerandel i virksomheden, vil typisk ikke være interesseret i at investere i en enkeltmandsvirksomhed. 

Enkeltmandsvirksomheden kan derimod kun have én ejer, som også udgør virksomhedens ledelse. Såfremt I er flere om virksomheden og ønsker at drive den som et personselskab, kan virksomheden drives som et interessentskab (I/S).  

5: Forhold til omverdenen – vær opmærksom på, hvem din virksomhed samhandler med

Undertiden kan man læse i online-artikler, at omverdenen i form af din virksomheds aktuelle og potentielle samarbejdspartnere vil betragte en virksomhed som mere professionel og seriøs, hvis den drives som et ApS - eller endnu bedre et A/S - fremfor en enkeltmandsvirksomhed. 

Dette er en sandhed med modifikationer. 

Driver du en virksomhed, hvor dine samarbejdspartnere kender dig, og hvor dit navn er kendt og forbundet med din virksomhed - f.eks. i det lokalområde, hvor din virksomhed opererer - kan din virksomheds troværdighed øges, hvis den drives som en enkeltmandsvirksomhed. Enkeltmandsvirksomheden kan også være fordelagtig, hvis det er væsentligt at forbinde din virksomhed stærkt med dit navn og din person. 

Driver du omvendt en virksomhed på tværs af lokale grænser og landegrænser, vil du ofte have flere samarbejdspartnere, der ikke alle sammen kender dig personligt. I den situation vil du have svært ved at opnå kredit fra samarbejdspartnere, såfremt din virksomhed drives som en enkeltmandsvirksomhed. Det skyldes også, at enkeltmandsvirksomhedens regnskab ikke er offentligt tilgængeligt, hvorfor samarbejdspartnere i en sådan situation vil foretrække at samarbejde med et ApS eller et A/S vil være at foretrække.

 IVS’et er blevet afskaffet

Afslutningsvis bør det nævnes, at kapitalselskabsformen Iværksætterselskabet (IVS) er blevet afskaffet i år. Det er således ikke længere muligt at stifte et kapitalselskab med 1 kr. som selskabskapital, og samtidig har Folketinget fastsat, at de eksisterende IVS’er skal omregistreres til ApS’er inden d. 1. april 2021. 

DAHLs anbefaling

Vi anbefaler, at du fra begyndelsen forsøger at danne dig et overblik over, om din virksomhed kommer til at have samarbejdspartnere i stor skala, og om din virksomhed får brug for kredit fra flere forskellige samarbejdspartnere. Hvis svaret på begge disse spørgsmål er ja, vil et kapitalselskab oftest være det mest fordelagtige valg af selskabsform til din virksomhed. 

Har du brug for rådgivning om selskabsformer, og hvilken der egner sig bedst til din virksomhed, eller har du brug for hjælp til at omregistrere dit IVS, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister i selskabsret.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne