Nyheder

2025-Planen for erhvervsdrivende

Den 30. august 2016 offentliggjorde regeringen sin plan, som skal løse fremtidens udfordringer for dansk økonomi frem til 2025. Planen indeholder to hovedelementer, nemlig en jobreform og en Vækst 2016. Overskriften på såvel job-reformen som Vækst 2016 er, at der sker en lempelse af beskatningen samlet set med næsten 14 mia. i 2025.

Planen indeholder to hovedelementer, nemlig en jobreform og en Vækst 2016.

Overskriften på såvel job-reformen som vækst 2016 er, at der sker en lempelse af beskatningen samlet set med næsten 14 mia. i 2025.

Elementerne i planen for erhvervsdrivende er:

  • Indførelse af et ACE-fradrag – et fradrag, der kan anvendes ved egenkapitalfinansiering. Der skal indføres et fradrag for normalforrentningen af egenkapitalen i selskabsskatten, et såkaldt ACE-fradrag (allowance for corporate equity). Indførelsen af fradraget vil gøre det lettere for virksomhederne at skaffe risikovillig kapital, hvilket kan gøre dansk økonomi mere konkurrencedygtigt.

  • Bonusfradrag for virksomhedernes merinvestering i forskning og udvikling. Fra 2017 og frem til 2025 indføres der et bonusfradrag på 50 % for små og mellemstore virksomheder og 25 % for store virksomheder for merinvesteringer i forskning og udvikling i forhold til niveauet i 2016. Efter nugældende regler kan man straksafskrive investeringen straks de er afholdt. Det samlede fradrag vil fremadrettet da kunne udgøre henholdsvis 150 % og 125 %. Der er tale om en statsstøtteordning, der skal godkendes af EU – Storbritannien har dog en tilsvarende ordning, som er godkendt.

  • Nyt investorfradrag skal der indføres for at gøre det lettere for små og nystartede virksomheder at tiltrække risikovillig kapital. Fradraget skal gælde personer, der investerer i små unoterede virksomheder. Personer vil årligt kunne fradrage halvdelen af investeringen for op til 650.000 kr. Fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, og skattebesparelsen vil derfor kunne udgøre op til 90.000 kr. Der er tale om en statsstøtteordning, der skal godkendes af EU, men Sverige og Storbritannien har en tilsvarende ordning.

  • Ingen selskabsskat for nye iværksættere i de første 3 år. Iværksætterselskaber (IVS) blev mulige at etablere fra 1.1.2014. Der laves en ordning for årene 2017-2019, hvor der indrømmes skattefrihed for et samlet skattepligtigt overskud på op til 7 mio. kr., der svarer til en skattelempelse på 1,5 mio. kr. Der indføres en række betingelser for at hindre misbrug, sådan at igangværende virksomheder ikke kan anvende ordningen, at der ikke vil kunne trækkes penge ud af virksomheden i de tre år, skattefriheden varer ud over løn til indehaveren. Efter de 3 år overgår man til almindelig beskatning. Ordningen indebærer et statsstøtteelement og skal derfor godkendes af EU. Det forventes dog, at det er foreneligt med de EU-retlige regler.

  • Skattestop for visse punktafgifter, f.eks. visse miljøafgifter og visse afgifter på nydelsesmidler.

  • Bo- og gaveafgiften skal frem mod 2025 afskaffes ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed. Det vil yderligere styrke virksomheden hen over et generationsskifte.

  • Der skal nedsættes en arbejdsgruppe med ekstern deltagelse, der skal komme med forslag til den konkrete model for succession til erhvervsdrivende fonde – der er ellers udarbejdet en rapport herom fra foråret 2015, der indeholder en model med begrænsede anvendelsesmuligheder. Der forventes derfor ikke nogen regulering på dette område ”ligefor”.


Hovedelementerne i 2025-planen i relation til erhvervsdrivende er navnlig små og mellemstore virksomheder, der skal tilgodeses i opstartsfasen. Hvorvidt der kan samles minimum 90 folketingskandidater, der synes, at det er en god ide, er uvist. I den skattepolitiske debat er der indtil nu lempelserne på lønmodtagersiden, der har været i fokus – de elementer, der vedrører de selvstændigt erhvervsdrivende har ikke fyldt meget i pressen.

Det forventes, at det i løbet af efteråret afklares, om disse nye regler indføres. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne