Nyheder

2025-Planen for erhvervsdrivende

Den 30. august 2016 offentliggjorde regeringen sin plan, som skal løse fremtidens udfordringer for dansk økonomi frem til 2025. Planen indeholder to hovedelementer, nemlig en jobreform og en Vækst 2016. Overskriften på såvel job-reformen som Vækst 2016 er, at der sker en lempelse af beskatningen samlet set med næsten 14 mia. i 2025.

Planen indeholder to hovedelementer, nemlig en jobreform og en Vækst 2016.

Overskriften på såvel job-reformen som vækst 2016 er, at der sker en lempelse af beskatningen samlet set med næsten 14 mia. i 2025.

Elementerne i planen for erhvervsdrivende er:

  • Indførelse af et ACE-fradrag – et fradrag, der kan anvendes ved egenkapitalfinansiering. Der skal indføres et fradrag for normalforrentningen af egenkapitalen i selskabsskatten, et såkaldt ACE-fradrag (allowance for corporate equity). Indførelsen af fradraget vil gøre det lettere for virksomhederne at skaffe risikovillig kapital, hvilket kan gøre dansk økonomi mere konkurrencedygtigt.

  • Bonusfradrag for virksomhedernes merinvestering i forskning og udvikling. Fra 2017 og frem til 2025 indføres der et bonusfradrag på 50 % for små og mellemstore virksomheder og 25 % for store virksomheder for merinvesteringer i forskning og udvikling i forhold til niveauet i 2016. Efter nugældende regler kan man straksafskrive investeringen straks de er afholdt. Det samlede fradrag vil fremadrettet da kunne udgøre henholdsvis 150 % og 125 %. Der er tale om en statsstøtteordning, der skal godkendes af EU – Storbritannien har dog en tilsvarende ordning, som er godkendt.

  • Nyt investorfradrag skal der indføres for at gøre det lettere for små og nystartede virksomheder at tiltrække risikovillig kapital. Fradraget skal gælde personer, der investerer i små unoterede virksomheder. Personer vil årligt kunne fradrage halvdelen af investeringen for op til 650.000 kr. Fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, og skattebesparelsen vil derfor kunne udgøre op til 90.000 kr. Der er tale om en statsstøtteordning, der skal godkendes af EU, men Sverige og Storbritannien har en tilsvarende ordning.

  • Ingen selskabsskat for nye iværksættere i de første 3 år. Iværksætterselskaber (IVS) blev mulige at etablere fra 1.1.2014. Der laves en ordning for årene 2017-2019, hvor der indrømmes skattefrihed for et samlet skattepligtigt overskud på op til 7 mio. kr., der svarer til en skattelempelse på 1,5 mio. kr. Der indføres en række betingelser for at hindre misbrug, sådan at igangværende virksomheder ikke kan anvende ordningen, at der ikke vil kunne trækkes penge ud af virksomheden i de tre år, skattefriheden varer ud over løn til indehaveren. Efter de 3 år overgår man til almindelig beskatning. Ordningen indebærer et statsstøtteelement og skal derfor godkendes af EU. Det forventes dog, at det er foreneligt med de EU-retlige regler.

  • Skattestop for visse punktafgifter, f.eks. visse miljøafgifter og visse afgifter på nydelsesmidler.

  • Bo- og gaveafgiften skal frem mod 2025 afskaffes ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed. Det vil yderligere styrke virksomheden hen over et generationsskifte.

  • Der skal nedsættes en arbejdsgruppe med ekstern deltagelse, der skal komme med forslag til den konkrete model for succession til erhvervsdrivende fonde – der er ellers udarbejdet en rapport herom fra foråret 2015, der indeholder en model med begrænsede anvendelsesmuligheder. Der forventes derfor ikke nogen regulering på dette område ”ligefor”.


Hovedelementerne i 2025-planen i relation til erhvervsdrivende er navnlig små og mellemstore virksomheder, der skal tilgodeses i opstartsfasen. Hvorvidt der kan samles minimum 90 folketingskandidater, der synes, at det er en god ide, er uvist. I den skattepolitiske debat er der indtil nu lempelserne på lønmodtagersiden, der har været i fokus – de elementer, der vedrører de selvstændigt erhvervsdrivende har ikke fyldt meget i pressen.

Det forventes, at det i løbet af efteråret afklares, om disse nye regler indføres. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne