Nyheder

Bøde til Opel for minimumspriser

Opel Danmark har fået en bøde på over 8 mio. kr. for at have fastsat minimumspriser over for sine forhandlere. Bøden er en af de første, der er givet efter ændringerne i Konkurrenceloven trådte i kraft den 1.marts 2013. Den viser, at konkurrencemyndighederne mener det alvorligt med en væsentlig forhøjelse af bødeniveauet.

I perioden 2010 til 2014 har Opel Danmark overtrådt konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser ved løbende at instruere Opel-forhandlere om at benytte minimumspriser på brugte leasing-, udlejnings- og demobiler. Opel Danmark har meddelt forhandlerne, at de faste priser skulle sikre, at prisniveauet på brugte Opel-biler ikke faldt.

Det var Opel Danmark selv, der rettede henvendelse til konkurrencemyndighederne og fremlagde oplysninger om denne adfærd, der indebærer en overtrædelse af konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser.

Opel Danmark har accepteret en bøde på 8,25 mio. kr. for overtrædelsen. 

Der blev ved fastsættelsen af bøden lagt vægt på som formildende omstændigheder, at Opel Danmark selv henvendte sig til myndighederne om overtrædelsen, og at Opel Danmark havde implementeret et omfattende compliance-program for at sikre, at konkurrencereglerne bliver overholdt.

Sagen viser hvor vigtigt det er, at virksomhederne får implementeret et compliance-program for at sikre, at konkurrencereglerne overholdes. Et compliance-program kan – som det fremgår af afgørelsen – ikke kun hjælpe med at forebygge konkurrencelovsovertrædelser i virksomheden, men det kan også, som det var tilfældet med Opel Danmark, få en formildende effekt på bødestørrelsen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressemeddelelse om sagen med link til bødevedtagelsen kan læses her

 

 

 

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information