Nyheder

7 trin til en værdig opsigelse

Det kan være en svær situation at skulle opsige en medarbejder. Derfor er det vigtigt, at opsigelsen sker på den bedst mulige måde, så begge parter kan komme godt videre. Nedenfor finder du 7 væsentlige trin, som du med fordel kan følge, når du skal udforme en opsigelse. Sørger du for at tage stilling til opsigelsens grundlag, varsel og begrundelse, arbejdsforpligtelse, ferieafholdelse, arbejdsrelaterede goder og erhvervsbegrænsende klausuler, har du gode forudsætninger for at udforme en værdig opsigelse.

1. Grundlaget for opsigelsen

Når en medarbejder skal opsiges, skal man for det første vide, hvilke regler den pågældende medarbejder er omfattet af. Mange medarbejdere er omfattet af lovgivning eller overenskomster, som giver dem en beskyttelse i forbindelse med opsigelse.

Funktionæransatte medarbejdere er omfattet af funktionærlovens regler om bl.a. opsigelsesvarsler og saglig opsigelse efter et år.

Mange arbejdspladser har overenskomster, og hvis medarbejderen er dækket af en overenskomst, skal reglerne om opsigelse i den pågældende overenskomst følges.

En medarbejder kan også være beskyttet af særlovgivning, herunder ligebehandlingsloven, som giver en særlig beskyttelse til gravide medarbejdere, og forskelsbehandlingsloven, som bl.a. beskytter handicappede medarbejdere. Desuden er tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter også særligt beskyttede medarbejdere.

2. Opsigelsesvarslet

På det næste trin i opsigelsesprocessen bør man undersøge, hvilket opsigelsesvarsel medarbejderen har. Opsigelsesvarslet følger enten af funktionærloven, en overenskomst eller den individuelle ansættelseskontrakt.

Medarbejderens anciennitet er afgørende for, hvor langt opsigelsesvarslet er.

3. Opsigelsens begrundelse

Mange medarbejdere er beskyttede mod usaglig opsigelse. Beskyttelsen mod usaglig opsigelse indtræder efter et års ansættelse for funktionæransatte og efter 9 måneders ansættelse for overenskomstdækkede medarbejdere. For medarbejdere, som er omfattet af særlovgivningen, gælder beskyttelsen allerede fra første dag.

Medarbejdere, som ikke falder ind under disse kategorier, er ikke beskyttede mod usaglig opsigelse.

En opsigelse kan være begrundet i virksomhedens forhold. Hvis virksomheden strategisk vælger at foretage en omstrukturering, kan det betyde, at nogle stillinger bliver nedlagt, og medarbejdere derfor må afskediges. Virksomhedens økonomi kan også betyde, at der ikke længere er råd til at have alle medarbejdere ansat.

Desuden kan opsigelsen være begrundet i medarbejderens egne forhold. Hvis medarbejderen ikke performer i forhold til, hvad man berettiget kan forvente af denne, eller der er samarbejdsvanskeligheder, kan dette ultimativt føre til en opsigelse. Hvis man vil opsige en medarbejder på baggrund af dennes forhold, skal medarbejderen som udgangspunkt have fået en advarsel i første omgang. Dog kan medarbejderens adfærd være så uacceptabel, at det fører til afskedigelse uden en forudgående advarsel.

4. Arbejdsforpligtelsen

Herefter skal man tage stilling til, om medarbejderen skal arbejde som normalt i opsigelsesperioden. Det kan være en svær balancegang at skulle arbejde i opsigelsesperioden, og derfor vælger nogle arbejdsgivere at fritstille medarbejderen. Man kan også beslutte, at medarbejderen skal suspenderes i opsigelsesperioden. Det bør fremgå skriftligt af opsigelsesbrevet, hvilken arbejdsforpligtelse medarbejderen har i opsigelsesperioden.

5. Ferieafholdelse

Medarbejderen kan holde ferie i opsigelsesperioden, og ferieafholdelse kan varsles i opsigelsesbrevet. Ferieafholdelse skal varsles med 1 måned for restferie og 3 måneder og 3 uger for hovedferie. Dog kan man til enhver tid aftale med medarbejderen, at denne skal afholde ferie i opsigelsesperioden.

Hvis der allerede er indgået en aftale med medarbejderen om afholdelse af ferie, skal denne aftale genbekræftes efter opsigelsen, da aftaler om ferie bortfalder, når medarbejderen bliver opsagt.

6. Arbejdsrelaterede goder

Har medarbejderen arbejdsrelaterede goder, herunder fri bil, telefon og/eller computer, skal man tage stilling til, hvad der skal ske med disse i opsigelsesperioden.

Man kan vælge at lade medarbejderen beholde og benytte goderne i opsigelsesperioden eller inddrage goderne mod betaling af den skattemæssige værdi i perioden. De arbejdsrelaterede goder inddrages ofte kun, hvis medarbejderen fritstilles eller suspenderes i opsigelsesperioden.

7. Erhvervsbegrænsende klausuler

Til slut skal man overveje, om man ønsker at tage erhvervsbegrænsende klausuler i brug. Dette trin er kun relevant, hvis medarbejderen har en konkurrence-, kunde-, eller kombineret klausul i sin ansættelseskontrakt.

Hvis klausulen ikke skal tages i brug, skal den opsiges, og i nogle tilfælde skal man betale en engangskompensation. Hvis klausulen tages i brug, er den gældende ud fra de vilkår, som er aftalt i ansættelseskontrakten.  

Kontakt os

Hos DAHL kan vi hjælpe dig med at udforme en god og værdig opsigelse til din(e) medarbejder(e). Kontakt en af vores specialister, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at udforme en opsigelse.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne