Nyheder

Kend dine muligheder for at udsætte lejer

Hvis din lejer væsentligt misligholder lejeaftalen, f.eks. udelader at betale sin husleje eller tilsidesætter husordenen, kan vi hjælpe dig med at udsætte lejer af lejemålet. Lejelovens regler er særdeles beskyttende over for lejer, og det kan derfor være meget vanskeligt at få lejer til at fraflytte.

Væsentlig misligholdelse

Lejelovens regler gælder for leje af hus eller husrum jf. lejelovens § 1, stk. 1. Som udlejer skal du være opmærksom på, at boliglejeaftaler er reguleret af en lang række beskyttelsespræceptive regler for lejer. Eksempelvis kan et kontraktforhold alene ophæves, hvis misligholdelsen er væsentlig. Det kan ikke fraviges til skade for lejer.

Boliglejeaftaler er normalt længerevarende kontraktforhold, som ikke uden videre kan opsiges fra udlejers side. Ved lejers væsentlige misligholdelse af lejemålet, f.eks. manglende betaling af husleje, eller ved overtrædelse af god skik og orden, får udlejer adgang til at anvende sine misligholdelsesbeføjelser, herunder ophævelse af lejemålet.

Næste skridt - advarsel og eventuelt ophævelse

Hvis lejer ikke betaler sin husleje eller andre beløb, som skal betales ifølge lejeaftalen kan det i sidste ende være nødvendigt at gennemføre en egentlig udsættelsesforretning. Dette samme gælder ved kriminalitet eller anden husordensovertrædelse begået af medlemmer af lejers husstand.

Før en udsættelse kan iværksættes, sender vi en påkravsskrivelse til lejer. Påkravet har til formål at få lejer til at betale den manglende husleje eller ændre adfærd, og advare lejer om, at lejemålet ophæves, hvis dette ikke sker inden for 14 dage.

Har lejer ikke betalt efter 14-dages fristens udløb, kan lejeaftalen ophæves. Vi fremsender da en ophævelsesskrivelse til lejer, hvor lejer bliver gjort opmærksom på, at lejeaftalen er ophævet med øjeblikkelig virkning, og at lejer nu kan udsættes af lejemålet, hvis lejer ikke flytter frivilligt. Samtidig orienteres kommunen om, at lejemålet er ophævet f.eks. pga. manglende huslejebetaling.

Det er særdeles vigtigt at være opmærksom på formkravene for de skrivelser, der skal sendes til lejer i forbindelse med en udsættelsessag. Fogedretten vil afvise sagen, hvis ophævelsen er ugyldig, eller hvis betingelserne i loven ikke er opfyldt.

Sidste skridt - udsættelse af lejer 

I tilfælde af at lejer ikke fraflytter lejemålet frivilligt, begærer vi lejer udsat af lejemålet ved fogedens hjælp.

Hvis udsættelsesbegæringen tages til følge, indkalder fogedretten herefter til udsættelsesforretning i lejemålet, hvor fogeden forestår udsættelsen af lejer. Sædvanligvis deltager både flyttefirma, låsesmed, vicevært, advokat, politi og fogeden i udsættelsen. Hvis lejer ikke allerede er fraflyttet, bliver lejer bedt om at pakke sine ting og forlade lejemålet.

Samtlige omkostninger ved udsættelsen skal indledningsvis betales af udlejer, men vil efterfølgende kunne pålægges lejer.

Hvad vi kan hjælpe med

Hos DAHL har vi et team af specialister med mange års erfaring inden for det lejeretlige område. Vi står klar til at yde professionel rådgivning og bistand i forbindelse med din udsættelsessag. Vores specialister hjælper primært udlejere, men tilbyder også bistand til lejere.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne