Nyheder

Ny afgørelse fra EU-Domstolen: Et forudafkrydset felt opfylder ikke samtykkebetingelse for cookie-anvendelse

En ny dom fra EU-Domstolen giver øget klarhed over, hvornår en hjemmesidebruger har givet samtykke til, at en hjemmeside kan placere cookies i brugerens browser. EU-Domstolen fastslår, at samtykkebetingelsen for anvendelse af cookies ikke er opfyldt, når en hjemmeside anvender et forudafkrydset felt. Afgørelsen stemmer overens med forståelsen af begrebet ”samtykke” i databeskyttelsesretten. Det er dog stadig en god ide for alle hjemmesideejere at tjekke, om de gyldigt indhenter samtykke til placering af cookies.

Sagens omstændigheder og vigtige spørgsmål

I efteråret 2013 afholdt en tysk virksomhed en konkurrence på sin hjemmeside, hvor deltagerne kunne vinde en iPad. For at deltage i konkurrencen skulle brugeren indtaste sit postnummer, navn og adresse. Derudover blev brugeren præsenteret for to samtykketekster, som hver især var forsynet med et afkrydsningsfelt.

I den første samtykketekst erklærede brugeren sig indforstået med, at virksomhedens sponsorer og samarbejdspartnere kunne sende reklamer og tilbud til brugeren. Afkrydsningsfeltet til denne tekst var ikke udfyldt på forhånd.

I den anden tekst erklærede brugeren sig indforstået med, at virksomheden installerede cookies i brugerens browser. Disse cookies havde til formål at målrette reklamer fra virksomhedens samarbejdspartnere på baggrund af informationer om brugerens internetbrug. Det særlige ved denne tekst var, at afkrydsningsfeltet, som hørte til teksten, var udfyldt på forhånd som en standardindstilling. Rent praktisk betød det, at brugeren skulle klikke på afkrydsningsfeltet for at fravælge, at virksomheden placerede cookies i brugerens browser.  

Denne måde at indhente samtykke på fik en gruppe tyske forbrugere til at anlægge sag mod virksomheden. De ville have svar på, om anvendelsen af forudafkrydsede samtykkefelter kunne udgøre et samtykke i henhold til tysk ret. De tyske nationale domstole fastslog forskellige resultater, og sagen kom derfor for den tyske højesteret, som forelagde to principielle spørgsmål for EU-Domstolen:

  • Er der tale om et gyldigt samtykke til lagring af cookies, når samtykke opnås vha. et forudafkrydset felt, som brugeren skal vælge fra for at nægte at give sit samtykke?

  • Er hjemmesideejeren forpligtet til at oplyse brugeren om, hvor længe de placerede cookies virker (funktionsvarighed), og om tredjeparter får adgang til de lagrede cookies?

Sagens resultat

Om det første spørgsmål konstaterede EU-Domstolen, at kravet om samtykke måtte forstås sådan, at en aktiv handling fra brugerens side er nødvendig. Et forudafkrydset felt indebærer ikke en aktiv handling, og EU-Domstolen fandt derfor, at den tyske virksomhed ikke havde indhentet et gyldigt samtykke fra brugerne.

Om det andet spørgsmål konkluderede EU-Domstolen, at virksomheden var forpligtet til at oplyse brugeren om både funktionsvarighed og tredjemands mulighed for at få adgang til cookierne.

Sagens praktiske betydning

Sagens udfald viser konkret:

  • At anvendelsen af forudafkrydsede felter ikke opfylder kravene til at indhente samtykke til placering af cookies i en brugers browser. Det betyder, at samtykket skal indhentes via et aktivt tilvalg fra brugeren. Dette gøres nemmest ved at anvende et almindeligt samtykkefelt, som brugeren skal klikke på for at acceptere anvendelsen af cookies.

  • At man i praksis stiller strenge krav til indholdet af den information, som er til rådighed for brugeren i forbindelse med samtykke til at placere cookies. En hjemmesideejer er bl.a. forpligtet til at informere brugeren om, hvor længe de lagrede cookies er aktive, ligesom brugeren skal informeres, hvis lagrede cookies gøres tilgængelige for tredjeparter. DAHLs anbefaling er, at man som hjemmesideejer overvejer, om cookieteksten på ens hjemmeside indeholder den nødvendige information, og om teksten er skrevet i et forståeligt sprog. 

Den omtalte afgørelse fra EU-Domstolen kan læses i sin fulde længe her.

Har du brug for vores hjælp?

Har du spørgsmål til håndtering af cookies på din hjemmeside eller til databeskyttelse generelt, er du altid velkommen til at kontakte en af DAHLs eksperter. Vi yder professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne