Nyheder

Skattemæssigt underskud og utilsigtede akkorder – vær opmærksom på ny praksis

Når en virksomhed giver et underskud - også skattemæssigt - bunder det ofte i en udfordret drift, og der har måske været problemer med at betale kreditorerne. Sommetider indgår man aftale om, at en del af gælden skal eftergives i form af en akkord. Man kan imidlertid også komme ud for, at akkorden skattemæssigt er utilsigtet; man statuerer skatteretligt, at der er tale om en gældseftergivelse, uden at byrderne ift. kreditor fjernes. To nyere bindende svar fra Skatterådet sætter fokus på netop utilsigtet akkord.

Erhvervsdrivende kan indimellem få økonomiske udfordringer, når de driver virksomhed. Hvis virksomheden giver et underskud, og underskuddet også eksisterer skattemæssigt, kan man fremføre underskuddet og modregne det i fremadrettede positive indtægter. Dette princip gælder generelt i dansk ret og derfor også for almindelige lønmodtagere, selskaber m.v. 

Et skattemæssigt underskud hænger ofte sammen med, at virksomhedens drift har været udfordret, og at der muligvis har været problemer med at betale kreditorerne. Ofte har man været nødsaget til at gennemføre låneomlægninger og forhandle med sit pengeinstitut om en lavere rente, en længere afdragsperiode el.lign. Indimellem indgår man ligefrem aftaler om, at en del af gælden skal eftergives i form af en akkord. 

Underskudsbegrænsning ved akkord

Opnår en debitor en akkord, hvor den væsentligste del af de pågældende kreditorers krav reduceres, vil akkordfordelen svare til gældens reduktion. En sådan akkordfordel vil ved en ”samlet gældsordning” kunne ske uden beskatning. Akkordfordelen vil imidlertid nedsætte et fremførselsberettiget skattemæssigt underskud krone for krone. Har man genereret et skattemæssigt underskud, skal det altså ikke komme debitor til gode, hvis debitor får en akkord. 

Utilsigtede akkorder!

En utilsigtet akkord indebærer, at man skatteretligt statuerer, at der er tale om en gældseftergivelse, uden at man på nogen måde får nogen byrder væk ift. kreditor. To nyere bindende svar fra Skatterådet sætter fokus på dette. 

Som nævnt ovenfor sker det, at økonomisk trængte virksomheder får ændret vilkårene for deres lån, herunder rente, løbetid, sikkerheder og eventuelt valuta. Lånet kan eventuelt også blive et ansvarligt lån, der står tilbage for andre kreditorer. Det var sidstnævnte, der forelå i de bindende svar fra Skatterådet. En kreditor var indforstået med, at det udlån, han havde ydet, skulle ændre karakter, så det blev et såkaldt ansvarligt udlån. SKAT fandt, at en sådan ændring af låneforholdet medførte, at den oprindelige gæld var indfriet, og en ny gældspost var etableret. 

De oprindelige gældsposter var f.eks. lån til kurs 100. Da debitor var økonomisk trængt, ville han, f.eks. ved en konkurs, alene være i stand til at betale kurs 50. Debitor på lånet realiserede herved en akkordfordel på de nævnte 50. Det nye lån, der etableredes, havde stadig en hovedstol på 100, men var nu alene etableret til en kursværdi på 50. Da debitor nu stadig skulle tilbagebetale de 100, ville debitor over tid lide et tab på gæld. Hvis gælden er i fremmed valuta, kan tabet fratrækkes - ellers er dette ikke muligt.

 Skatterådet fandt i de to sager, at forandringen af lånet - fra almindeligt udlån til et ansvarligt udlån - var en sådan realisation og dermed medførte en begrænsning i debitors fremførselsberettigede underskud. 

Perspektivering

Der er næppe nogen tvivl om, at rigtig mange debitorer har fået ændret vilkårene for deres gæld - navnlig i de første år under finanskrisen. Lægges de af Skatterådet fastlagte principper til grund, medfører forandringerne en mulig akkordfordel for debitor. Det har den konsekvens, at et eventuelt fremførselsberettiget underskud skal reduceres med fordelen. Der er næppe mange af disse debitorer, der har haft denne retsvirkning i tankerne, da man forhandlede med pengeinstituttet. Uanset dette overraskende moment må de bindende svar fra Skatterådet siges at være i tråd med den praksis, der er på kursgevinstlovens område. Dette er blot de første afgørelser, der knæsætter princippet. 

Hos DAHL har vi et team af specialister med mange års erfaring inden for det skatteretlige område. Har du spørgsmål til artiklens indhold eller til en anden skatteretlig problemstilling, er du velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at yde professionel rådgivning og bistand.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne