Nyheder

Lovændring medfører nye regler for den tilladte udlejningsperiode for egen helårsbolig

Udlejer du din bolig via Airbnb eller anden digital udlejningsplatform? Forestår du selv udlejning? Eller overvejer du at gøre det? I så fald skal du være særligt opmærksom på en ny lovændring, som kommer til at få betydning for, hvor mange dage om året det er tilladt at udleje sin helårsbolig.

Den 4. april 2019 vedtog Folketinget en ændring af lov om sommerhuse og campering mv., som har betydning for de personer, der udlejer deres helårsbolig. Formålet med ændringen har bl.a. været at skabe større klarhed over, hvor længe det er tilladt at udleje sin helårsbolig.

Efter en overgangsperiode, som forventes at gælde indtil den 1. januar 2021, vil ændringen medføre, at den tilladte udlejningsperiode af helårsbolig afhænger af den indberetningsform, man vælger ift. skattemyndighederne.

Vælger man selv at indberette sine lejeindtægter, vil den tilladte udlejningsgrænse være 30 dage pr. kalenderår. Hvis man derimod lader en virksomhed formidle udlejningen - f.eks. via en digital platform, hvor indberetning af lejeindtægterne sker automatisk efter skatteindberetningslovens § 43 - stiger udlejningsgrænsen til 70 dage pr. kalenderår.

Hvis man vælger både selv at stå for udlejningen af sin helårsbolig og samtidigt benytter en virksomhed, som automatisk indberetter lejeindtægten efter skatteindberetningsloven, vil man alene kunne udleje sin helårsbolig i op til 30 dage pr. kalenderår. Efter overgangsperioden er det således en fordel at benytte en digital platform, som indberetter lejeindtægterne automatisk. 

Den digitale platform Airbnb er netop én af de virksomheder, som fremadrettet vil indberette lejeindtægterne automatisk til skattemyndighederne. Det betyder, at man ved udlejning af sin helårsbolig gennem Airbnb vil kunne udleje sin helårsbolig i op til 70 dage om året.

Fra 1. maj 2019 og indtil overgangsperioden slutter den 1. januar 2021, vil man kunne udleje sin helårsbolig i op til 70 dage pr. kalenderår – uanset om man selv står for udlejning eller anvender en virksomhed via en digitalplatform.

Kommunalbestyrelsen kan hæve grænsen for udlejningsperioden

Både i overgangsperioden og efter kan kommunalbestyrelsen beslutte at hæve grænsen for den tilladte udlejningsperiode fra 70 dage til 100 dage pr. kalenderår. Efter overgangsperioden kan kommunalbestyrelsen dog kun hæve grænsen for de udlejninger, som sker gennem en virksomhed, der automatisk indberetter lejeindtægten til skattemyndighederne. Vælger kommunalbestyrelsen at hæve antallet af tilladte udlejningsdage, bliver det offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Nye beboere og vurdering af helårsbolig

Som udgangspunkt knytter antallet af de tilladte udlejningsdage sig til selve boligen og dermed ikke til de enkelte beboere i boligen. Hvis der derimod sker en fuldstændig udskiftning af samtlige beboere i boligen i løbet af et kalenderår, f.eks. i forbindelse med salg af boligen, vil de nye beboere ikke være begrænset af de tidligere beboeres udlejning i samme år. Det vil således fortsat være tilladt at udleje boligen i hhv. 30 eller 70 dage pr. kalenderår.

Udlejningsgrænserne gælder kun udlejning af egen fulde helårsbolig. Grænserne gælder dermed som udgangspunkt for de boliger, hvor man selv har registreret adresse. Der skal dog foretages en konkret vurdering af, hvorvidt der er tale om en helårsbolig. Desuden gælder grænserne for den tilladte udlejningsperiode ikke ved udlejning af et eller flere værelse(r) i en helårsbolig. Det formodes imidlertid, at der fortsat vil være tale om udlejning af den fulde bolig, selvom et enkelt rum aflåses under udlejningen.

Har du brug for vores hjælp?

Hos DAHL Advokatfirma følger vi løbende udviklingen og orienterer om nye lovændringer. Har du spørgsmål til ovenstående, eller har du generelt brug for rådgivning om boligretlige forhold, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne