Nyheder

Lovændring medfører nye regler for den tilladte udlejningsperiode for egen helårsbolig

Udlejer du din bolig via Airbnb eller anden digital udlejningsplatform? Forestår du selv udlejning? Eller overvejer du at gøre det? I så fald skal du være særligt opmærksom på en ny lovændring, som kommer til at få betydning for, hvor mange dage om året det er tilladt at udleje sin helårsbolig.

Den 4. april 2019 vedtog Folketinget en ændring af lov om sommerhuse og campering mv., som har betydning for de personer, der udlejer deres helårsbolig. Formålet med ændringen har bl.a. været at skabe større klarhed over, hvor længe det er tilladt at udleje sin helårsbolig.

Efter en overgangsperiode, som forventes at gælde indtil den 1. januar 2021, vil ændringen medføre, at den tilladte udlejningsperiode af helårsbolig afhænger af den indberetningsform, man vælger ift. skattemyndighederne.

Vælger man selv at indberette sine lejeindtægter, vil den tilladte udlejningsgrænse være 30 dage pr. kalenderår. Hvis man derimod lader en virksomhed formidle udlejningen - f.eks. via en digital platform, hvor indberetning af lejeindtægterne sker automatisk efter skatteindberetningslovens § 43 - stiger udlejningsgrænsen til 70 dage pr. kalenderår.

Hvis man vælger både selv at stå for udlejningen af sin helårsbolig og samtidigt benytter en virksomhed, som automatisk indberetter lejeindtægten efter skatteindberetningsloven, vil man alene kunne udleje sin helårsbolig i op til 30 dage pr. kalenderår. Efter overgangsperioden er det således en fordel at benytte en digital platform, som indberetter lejeindtægterne automatisk. 

Den digitale platform Airbnb er netop én af de virksomheder, som fremadrettet vil indberette lejeindtægterne automatisk til skattemyndighederne. Det betyder, at man ved udlejning af sin helårsbolig gennem Airbnb vil kunne udleje sin helårsbolig i op til 70 dage om året.

Fra 1. maj 2019 og indtil overgangsperioden slutter den 1. januar 2021, vil man kunne udleje sin helårsbolig i op til 70 dage pr. kalenderår – uanset om man selv står for udlejning eller anvender en virksomhed via en digitalplatform.

Kommunalbestyrelsen kan hæve grænsen for udlejningsperioden

Både i overgangsperioden og efter kan kommunalbestyrelsen beslutte at hæve grænsen for den tilladte udlejningsperiode fra 70 dage til 100 dage pr. kalenderår. Efter overgangsperioden kan kommunalbestyrelsen dog kun hæve grænsen for de udlejninger, som sker gennem en virksomhed, der automatisk indberetter lejeindtægten til skattemyndighederne. Vælger kommunalbestyrelsen at hæve antallet af tilladte udlejningsdage, bliver det offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Nye beboere og vurdering af helårsbolig

Som udgangspunkt knytter antallet af de tilladte udlejningsdage sig til selve boligen og dermed ikke til de enkelte beboere i boligen. Hvis der derimod sker en fuldstændig udskiftning af samtlige beboere i boligen i løbet af et kalenderår, f.eks. i forbindelse med salg af boligen, vil de nye beboere ikke være begrænset af de tidligere beboeres udlejning i samme år. Det vil således fortsat være tilladt at udleje boligen i hhv. 30 eller 70 dage pr. kalenderår.

Udlejningsgrænserne gælder kun udlejning af egen fulde helårsbolig. Grænserne gælder dermed som udgangspunkt for de boliger, hvor man selv har registreret adresse. Der skal dog foretages en konkret vurdering af, hvorvidt der er tale om en helårsbolig. Desuden gælder grænserne for den tilladte udlejningsperiode ikke ved udlejning af et eller flere værelse(r) i en helårsbolig. Det formodes imidlertid, at der fortsat vil være tale om udlejning af den fulde bolig, selvom et enkelt rum aflåses under udlejningen.

Har du brug for vores hjælp?

Hos DAHL Advokatfirma følger vi løbende udviklingen og orienterer om nye lovændringer. Har du spørgsmål til ovenstående, eller har du generelt brug for rådgivning om boligretlige forhold, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne