Nyheder

Højesteret lægger anpartssæreje i graven

Sidst, der kom ny lovgivning om særeje i Danmark, var med særejereformen, der trådte i kraft i 1990. Siden dengang har det været diskuteret – og omtvistet – om der fandtes det, man har kaldt anpartssæreje.

Anpartssæreje

Det handler om, hvad der sker, hvis en ægtefælle erhverver et aktiv f.eks. en fast ejendom dels for midler, der i forvejen er særeje, dels for andre midler – altså fællesejemidler. Der har været to modsatrettede synspunkter. Det ene synspunkt har været, at et sådant aktiv købt for ”blandede midler” enten var særeje i sin helhed eller slet ikke særeje. Det andet synspunkt har været, at aktivet blev delvist særeje og delvist fælleseje, og at fordelingen måtte ske ud fra en beregning af, hvor stor en del af anskaffelsessummen, der forholdsmæssigt stammede fra særejemidler.

På den måde kunne et aktiv, som en ægtefælle havde erhvervet, for en dels (anparts) vedkommende være særeje, mens aktivet for en anden dels (anparts) vedkommende ikke var særeje, men fælleseje.

Ny dom fra Højesteret

Højesteret har nu i en dom afsagt den 3. november 2016 definitivt taget stilling til, om konstruktionen ”anpartssæreje” skulle godkendes eller ej. Ved Højesterets behandling medvirkede 9 højesteretsdommere, hvilket er ganske usædvanligt og viser, hvor principiel en afgørelse der er tale om.

En enig Højesteret har fastslået, at der ikke i lovgivningen er hjemmel til at anerkende anpartssærejemodellen. Med andre ord er et aktiv enten særeje i sin helhed eller slet ikke særeje.

Kend omfanget af særejet

Hvis ægtefæller med en særejeordning erhverver yderligere aktiver, og disse aktiver erhverves både for særeje- og andre midler, er det altså meget vigtigt, at ægtefællerne er opmærksomme på, at det kan være uklart, om det nyerhvervede aktiv bliver særeje eller fælleseje. Ægtefællerne risikerer at indrette sig på en retsstilling med hensyn til omfanget af særejet i deres ægteskab, som er forkert.

Det er derfor vigtigt, at ægtefæller søger grundig rådgivning om, hvordan omfanget af deres særeje reelt er. Det gælder ikke blot ved fremtidige dispositioner, men også – og måske især – for de ægtefæller, der allerede har erhvervet aktiver for blandede midler, og som måske reelt ikke kan være sikre på, at forholdet mellem særeje og fælleseje i deres ægteskab er den, de regner med.

Indtægter fra et særeje

Højesterets dommen har også afklaret et andet tvivlsspørgsmål vedrørende særeje. Før 1990 var lovens regel den, at indtægter fra et særejeaktiv var fælleseje, medmindre der ved etableringen af særejet var fastsat andet. Med særejereformen i 1990 blev denne regel vendt rundt, således at det nu blev lovens regel, at indtægter fra et særejeaktiv var særeje, medmindre der var aftalt andet.

I dommen af 3. november 2016 fastslår Højesteret, at spørgsmålet om, hvorvidt indtægter fra et særejeaktiv er fælleseje eller særeje, en gang for alle skal anses for fastlagt ved særejets etablering. Det betød i den konkrete sag, at indtægterne fra særejeaktivet var fælleseje, da særejet var etableret før 1990. Det gjaldt altså, selvom indtægterne var erhvervet efter 1990.

Er du i tvivl, om dine aktiver bliver betragtet som særeje eller fælleseje kan du altid søge juridisk rådgivning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne