Nyheder

Højesteret lægger anpartssæreje i graven

Sidst, der kom ny lovgivning om særeje i Danmark, var med særejereformen, der trådte i kraft i 1990. Siden dengang har det været diskuteret – og omtvistet – om der fandtes det, man har kaldt anpartssæreje.

Anpartssæreje

Det handler om, hvad der sker, hvis en ægtefælle erhverver et aktiv f.eks. en fast ejendom dels for midler, der i forvejen er særeje, dels for andre midler – altså fællesejemidler. Der har været to modsatrettede synspunkter. Det ene synspunkt har været, at et sådant aktiv købt for ”blandede midler” enten var særeje i sin helhed eller slet ikke særeje. Det andet synspunkt har været, at aktivet blev delvist særeje og delvist fælleseje, og at fordelingen måtte ske ud fra en beregning af, hvor stor en del af anskaffelsessummen, der forholdsmæssigt stammede fra særejemidler.

På den måde kunne et aktiv, som en ægtefælle havde erhvervet, for en dels (anparts) vedkommende være særeje, mens aktivet for en anden dels (anparts) vedkommende ikke var særeje, men fælleseje.

Ny dom fra Højesteret

Højesteret har nu i en dom afsagt den 3. november 2016 definitivt taget stilling til, om konstruktionen ”anpartssæreje” skulle godkendes eller ej. Ved Højesterets behandling medvirkede 9 højesteretsdommere, hvilket er ganske usædvanligt og viser, hvor principiel en afgørelse der er tale om.

En enig Højesteret har fastslået, at der ikke i lovgivningen er hjemmel til at anerkende anpartssærejemodellen. Med andre ord er et aktiv enten særeje i sin helhed eller slet ikke særeje.

Kend omfanget af særejet

Hvis ægtefæller med en særejeordning erhverver yderligere aktiver, og disse aktiver erhverves både for særeje- og andre midler, er det altså meget vigtigt, at ægtefællerne er opmærksomme på, at det kan være uklart, om det nyerhvervede aktiv bliver særeje eller fælleseje. Ægtefællerne risikerer at indrette sig på en retsstilling med hensyn til omfanget af særejet i deres ægteskab, som er forkert.

Det er derfor vigtigt, at ægtefæller søger grundig rådgivning om, hvordan omfanget af deres særeje reelt er. Det gælder ikke blot ved fremtidige dispositioner, men også – og måske især – for de ægtefæller, der allerede har erhvervet aktiver for blandede midler, og som måske reelt ikke kan være sikre på, at forholdet mellem særeje og fælleseje i deres ægteskab er den, de regner med.

Indtægter fra et særeje

Højesterets dommen har også afklaret et andet tvivlsspørgsmål vedrørende særeje. Før 1990 var lovens regel den, at indtægter fra et særejeaktiv var fælleseje, medmindre der ved etableringen af særejet var fastsat andet. Med særejereformen i 1990 blev denne regel vendt rundt, således at det nu blev lovens regel, at indtægter fra et særejeaktiv var særeje, medmindre der var aftalt andet.

I dommen af 3. november 2016 fastslår Højesteret, at spørgsmålet om, hvorvidt indtægter fra et særejeaktiv er fælleseje eller særeje, en gang for alle skal anses for fastlagt ved særejets etablering. Det betød i den konkrete sag, at indtægterne fra særejeaktivet var fælleseje, da særejet var etableret før 1990. Det gjaldt altså, selvom indtægterne var erhvervet efter 1990.

Er du i tvivl, om dine aktiver bliver betragtet som særeje eller fælleseje kan du altid søge juridisk rådgivning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne