Nyheder

Ny højesteretsdom: EU-støtte ved landbrugskonkurs

Højesteret har den 29. oktober 2019 afsagt dom i en principiel sag, der fastslår, hvordan EU-støttebeløb fremadrettet skal håndteres i landbrugskonkurser.

En landmand, der drev landbrugsvirksomhed, blev den 15. april 2015 taget under konkursbehandling ved Skifteretten i Esbjerg. Landbrugsvirksomheden bestod af to landbrugsejendomme i fuld drift med mælkeproduktion og avl af malkekvæg. Da der ikke var midler i konkursboet til at videreføre en aktiv drift i landbrugsvirksomheden, aftalte kurator med marginalpanthaver, at et eventuelt underskud ved at videreføre driften skulle dækkes af marginalpanthaver, mod at EU-støtte, som relaterede sig til driften, skulle indgå i driftsregnskabet for at nedbringe det eventuelle driftsunderskud.

Driften af landbrugsvirksomheden blev således videreført af konkursboet, og kurator ansøgte inden fristens udløb om EU-støtte, der senere kom til udbetaling med kr. 422.186,04. EU-støttebeløbet indgik som en indtægt på driftsregnskabet til delvis dækning af underskuddet på driftsregnskabet.

En anden panthaver, der ikke var med til at understøtte driften, var imidlertid af den opfattelse, at støttebeløbet i stedet skulle indgå i konkursboet som et frit aktiv til fordeling blandt alle boets kreditorer.

Spørgsmålet, som først Landsretten og senere Højesteret skulle tage stilling til, var således, om EU-støttebeløbet skulle indgå i driftsregnskabet til delvis dækning af underskuddet på driftsregnskabet eller i boet som et frit aktiv.

Højesterets syn på EU-støttemidler

Landsretten nåede frem til, at EU-støtten måtte anses som en indtægt, der var knyttet til driften af landbrugsvirksomheden, og at kurator derfor ikke havde krænket kreditorernes interesser ved at indgå aftale med marginalpanthaver om, at den fortsatte drift skulle ske med marginalpanthaveren som garantistiller, og at eventuelle EU-støttemidler som led i aftalen skulle indgå i driftsregnskabet til nedbringelse af et eventuelt driftsunderskud.

Højesteret fandt ligesom Landsretten, at en forudsætning for udbetaling af EU-støttebeløbet var, at der var en aktiv drift i landbrugsvirksomheden, og at støtten derfor måtte anses som en indtægt fra driften. I Højesterets præmisser fremhæves det ligeledes, at EU-støttebeløbet selv uden en aftale mellem konkursboet og marginalpanthaver kan anvendes til dækning af underskuddet på driftsregnskabet.

Det er nærliggende at læse Højesterets præmisser således, at den panthaver, der i et konkursbo er med til at understøtte den fortsatte drift, også er den panthaver, der nyder godt af eventuelle indtægter fra driften - uagtet om værdien er omfattet af pantet eller om der foreligger nogen aftale.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål vedrørende den konkrete dom eller generelt problematikken vedrørende EU-støtte, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne