Nyheder

Højdepunkter fra velbesøgt DAHL-konference på Aarhus Havn

Hvor er byggeriet i Danmark på vej hen? Hvordan klarer branchen en omstilling til mere bæredygtigt byggeri? Og hvilke byggeprojekter efterspørger investorerne og slutbrugerne? Det var nogle af de spørgsmål, der blev vendt på konferencen ”Fremtidens byggeri – set fra direktørstolen”, som DAHL Advokatfirma var arrangør af. Gik du glip af konferencen, får du her tre hovedpointer fra dagen.

Byggeriets vigtigste parter på gæstelisten

Et smukt renoveret flydedok-værksted i Aarhus Havn dannede tirsdag den 5. november rammen for en stor konference med fokus på de udfordringer og muligheder, som byggebranchen står overfor de kommende 3-5 år.

I alt 140 ledere og beslutningstagere fra forskellige grene i byggebranchen var mødt frem til et spændende program spækket med indlæg fra nogle af de absolut tungeste profiler og vigtigste aktører på området:

  • Lene Espersen, adm. dir. for Danske Arkitektvirksomheder
  • Nicolai Schultz, direktør for Per Aarsleff A/S
  • Claus Bering, formand Dansk Byggeri og adm. dir. for CRH Concrete A/S
  • Mette Quist, CEO for Green Building Council Denmark
  • Michael Mikkelsen, Head of Credit, Kinnerton Credit Management Limited
  • Niels Wulff, partner og advokat (H) fra DAHL Advokatfirma

Bæredygtighed er god forretning

Byggeri står i dag for mere end en tredjedel af den samlede udledning af drivhusgasser globalt. Derfor er det vigtigt, at vi overvejer, hvordan vi i fremtiden kan bygge mere bæredygtigt. Her var en vigtig gennemgående pointe på konferencen, at bæredygtighed i byggeriet – med alt hvad dette indebærer – ikke blot er en gevinst for miljøet. Det er faktisk også er en god ’business case’ målt på livstidsværdi og ’cost-benefit’ i byggeprojekterne, hvis man samtidig sørger for at vælge den rigtige aftaleform og risikostrategi.

At det kan betale sig at fokusere på bæredygtighed i byggeriet, fremgik også tydeligt af et oplæg med fokus på investorerne. Her kunne man bl.a. høre, at grønt byggeri i Danmark er i særdeles høj kurs hos de udenlandske investorer og finansieringsfolk, da bæredygtighed står højt på dagsordenen hos slutbrugerne.

Kompleksitet og stigende krav til ydelser

En anden vigtig tendens, når man kigger på fremtidens byggeri, er projekternes størrelser. Indtil for få år siden så man kun sjældent byggeprojekter i milliardklassen, men i dag er kæmpestore byggeopgaver som fx Danske Banks nye domicil i København eller Pihlkonsortiets store boligprojekt i Hillerød, Frederiksbro, efterhånden blevet hverdagskost.

I takt med at byggeprojekterne vokser i omfang og kompleksitet, stiger samtidigt behovet for kompetent rådgivning. Der stilles store krav til miljøcertificering, cirkulær økonomi, materialevalg, fokus på nedbringelse af arbejdsskader osv., når det kommer til bæredygtigt byggeri. Og det kræver specialister, der er i stand til at træffe de rigtige beslutninger.

Øget samarbejde med tidlig involvering af hele værdikæden

Endelig kunne oplægsholderne afsløre, at en tidlig involvering af alle aktører i værdikæden optimerer byggeprocessen og resultatet. De gode beslutninger skal træffes tidligt i processen. Inddrages kompetencer og viden på tværs af værdikæden, har det positiv indflydelse på planlægningen, koordineringen, samarbejdet og arbejdsmiljøet. Særligt blev det fremhævet, at de bedste løsninger skabes, når arkitekter, ingeniører og entreprenører involveres i den projekterende fase. Dette kan også give plads til kreativiteten og øge kvaliteten af arbejdet.

Det var med andre ord en dag med mange interessante oplæg, og vi håber at kunne gentage succesen.

Se film fra konferencen

Var du ikke med til konferencen, kan du se en lille ’teaser’ fra dagen her:

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne