Nyheder

Tilbagerulning af gave- og boafgiftsrabat afskaffer gunstig generationsskiftemulighed

I 2017 indførte den tidligere regering en stepvis plan for at reducere bo- og gaveafgift i forbindelse med generationsskifte af såkaldte reelle erhvervsvirksomheder. Denne afgiftsrabat skabte både forudsigelighed og gunstig generationsskiftemulighed. Nu fremsætter den nuværende skatteminister imidlertid et lovforslag, der skal tilbagerulle afgiftsrabatten. Læs mere her om tilbagerulningens konsekvenser, og hvorfor den skaber usikkerhed om værdiansættelse.

Tilbage i 2017 indførte den tidligere regering en plan for gradvist at reducere bo- og gaveafgift ved generationsskifte af reelle erhvervsvirksomheder. Bo- og gaveafgiften udgør som udgangspunkt 15 %, men kan naturligvis være højere for visse personkredse, og i regeringens lovtiltag var en målsætning om at reducere bo- og gaveafgift til 5 % ved generationsskifte af reelle erhvervsvirksomheder. Indfasningsperioden skulle løbe frem til 2020, og i 2019 er satsen 6 %.

Tilbagerulning af afgiftsrabatten

Den 20. november 2019 fremsatte den nuværende skatteminister et lovforslag – L 76 – der tilbageruller denne afgiftsrabat. Bo- og gaveafgiften bliver fremover 15 %, også ved generationsskifte af reelle erhvervsvirksomheder. De nye regler træder i kraft 1. januar 2020.

Den tidligere afgiftsrabat havde en særlig stor betydning i forbindelse med generationsskifte til søskende, søskendebørn og søskendebørnebørn. Her var afgiften i 2019 6 %. Fremover bliver satsen for denne personkreds ved gave 52 % i indkomstskat og ved arv 36,25 %. Der er altså tale om en væsentlig forringelse for denne personkreds.

Retskrav på henstand

Som en kompensation for ’afgiftsforringelsen’ indføres der i boafgiftsloven en regel, som giver en arving, legatar eller gavemodtager retskrav på at få henstand med betaling af bo- og gaveafgift over 30 år med lige store årlige afdrag, såfremt afgiften kan referere til en overdragelse af en reel erhvervsvirksomhed; det må med andre ord ikke være et selskab, der er en ’pengetank’, eller en virksomhed, der kan overdrages med succession.

Det nye ved denne regel er, at man har retskrav på henstanden – tidligere skulle man søge herom. Henstanden skal forrentes med en standardrente, der årligt fastsættes efter selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2, som i 2019 er 2,7 %.

Hvorvidt denne regel er et reelt ’plaster på såret’, er uvist. Alternativet til en gaveafgiftsudløsende transaktion er, at man udformer den som et gældsbrev. Hvis gældsbrevet ikke er afviklet, inden man afgår ved døden, vil gældsbrevet blive arveudlagt, og først her vil afgiften på de 15 % forfalde. Fra et umiddelbart og praktisk synspunkt synes afgiftsrabatten ikke at have et praktisk anvendelsesområde.

Manglende forudsigelighed skaber usikkerhed om værdiansættelse

Da føromtalte afgiftsrabat blev indført i 2017, blev det samtidig udmeldt, at værdiansættelsen af navnlig selskaber kunne ske efter de såkaldte aktie- og goodwillcirkulærer, hvis overdragelsen medførte bo- eller gaveafgift. SKAT havde bevisbyrden, hvis de skulle anfægte, at denne værdiansættelsesnorm ikke var udtryk for en handelsværdibetragtning.

Denne ramme for værdiansættelse synes også at være forandret med L 76. I bemærkningerne til lovforslaget angiver man nu, at man ’indimellem’ kan bruge aktie- eller goodwillcirkulæret, men at man i andre situationer skal værdiansætte efter mere tekniske regler, f.eks. en ’discounted cash flow-model’ (DCF-model). Udmeldingen medfører derfor usikkerhed om værdiansættelsen fremover.

Sammenfatning

Med L 76 slutter en forudsigelig og gunstig generationsskiftemulighed i Danmark. De hidtidige regler gav en række muligheder – muligheder, der nu afskaffes den 1. januar 2020. Da det først sker fra 2020, er der dog tid endnu; det afgørende er, hvornår den enkelte transaktion gennemføres.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til ovenstående eller et andet spørgsmål til generationsskifte i det hele taget, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne