Nyheder

Hvordan fastsætter man momsgrundlaget ved en byttehandel?

Det er ikke altid ligetil at fastlægge det beløb, man skal beregne moms af - især ikke, når man skal fastsætte momsgrundlaget for et konkret aktiv, der ikke overdrages mod et pengebeløb, men i stedet som led i en byttehandel. I april afsagde Skatterådet et bindende svar om netop fastsættelse af momsgrundlaget ved byttehandler. Læs mere om Skatterådets afgørelse her.

Momsloven har i tidens løb foreskrevet forskellige regler for fastsættelsen af momsgrundlaget. Tidligere indeholdt momsloven en særregel om fastsættelse af momsgrundlaget ved byttehandler i Momslovens § 28, stk. 2, men denne regel blev dog senere ophævet. I dag skal momsgrundlaget for byttehandler fastsættes efter hovedreglen for opgørelsen af momsgrundlaget efter Momslovens § 27, ligesom EU-reglerne også foreskriver. Senest afsagde Skatterådet den 30. april 2019 et bindende svar, SKM 2019.289 SR, vedrørende fastsættelse af momsgrundlaget ved byttehandler.

Et ejendomsselskabs spørgsmål til omstrukturering og anparter

Et ejendomsselskab anmodede om et bindende svar på en disposition, som ejendomsselskabet påtænkte at udføre. Spørgsmål gik på, hvad momsgrundlaget skal fastsættes til, hvis man foretager en omstrukturering, hvor en tredelt grund skydes ind i nystiftede partnerselskaber i bytte for anparter i de nystiftede partnerselskaber.

Spørgsmålet blev besvaret ud fra den forudsætning, at ejendomsselskabet havde 100 % ejerskab over de nystiftede partnerselskaber. I behandlingen af spørgsmålet blev det lagt til grund, at der var tale om en byttehandel.

To måder at fastsætte momsgrundlaget ved byttehandler

Fastsættelsen af momsgrundlaget ved byttehandler kan ske på to måder.

Udgangspunktet er, at momsgrundlaget i en byttehandel er værdien af det, der tages i bytte – altså den subjektive værdi.

Det bindende svar angiver, at modifikationen hertil er, at momsgrundlaget fastsættes som salgsprisen. Denne modifikation gælder, når virksomheden også sælger samme varer mod vederlag i penge.

Skatterådets afgørelse

Da intet talte for, at undtagelsen skulle gælde, fandt Skattestyrelsen, at værdien af anparterne skulle fastsættes til den subjektive værdi for ejendomsselskabet. Efter en konkret vurdering konkluderede Skattestyrelsen, at værdien af anparterne kunne anses som værdien af grundstykkerne.

Herefter skulle værdien af grundstykkerne fastsættes. Skattestyrelsen valgte at anse den subjektive værdi af grundstykkerne for at være den værdi, som fremgik af ejendomsselskabets senest offentliggjorte årsrapport. Værdien i årsrapporten er nemlig et konkret udtryk for den værdi, som selskabet subjektivt vurderer et aktiv til.

Skattestyrelsen fandt på den baggrund, at fremstillingsprisen ikke kunne udgøre modværdien ved apportindskuddet af de pågældende grundstykker i de nystiftede datterselskaber, hvilket Skatterådet tiltrådte.

Momsgrundlaget skal kunne opgøres i penge

Efter EU-Domstolens praksis skal momsgrundlaget kunne opgøres i penge og have en konkret værdi. Værdien skal derfor fastsættes til at være værdien af den faktisk modtagne modydelse (den subjektive værdi).

Det betyder, at man ikke udelukkende kan opgøre momsgrundlaget efter objektive kriterier, medmindre særlige omstændigheder taler herfor. Skatterådets afgørelse må derfor anses for at være korrekt og i overensstemmelse med EU-Domstolens praksis.

Kontakt os

Hos DAHL har vi et team af specialister inden for det moms- og afgiftsretlige område. De står klar til at yde professionel rådgivning om alle aspekter af moms og afgifter og bistår med at føre afgiftssager.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne