Nyheder

Har du opdateret dine salgs- og leveringsbetingelser i overensstemmelse med de nye Incoterms® 2020?

En virksomheds salgs- og leveringsbetingelser bør altid være opdaterede. Fra den 1. januar 2020 træder en ny version af Incoterms® i kraft. Incoterms® 2020 afløser de tidligere Incoterms® 2010, hvorefter din virksomheds salgs- og leveringsbetingelser bør opdateres i overensstemmelse hermed og henvise til de nye Incoterms® 2020. Bliv klogere på baggrunden for Incoterms®, og hvilke ændringer du bør være særligt opmærksom på i de nye Incoterms® 2020.

I en virksomheds salgs- og leveringsbetingelser er det vigtigt at tage stilling til, hvem af køber eller sælger der har en given rettighed eller forpligtelse. Ligeledes er det væsentligt at fastslå, hvem der skal bære omkostningerne i en given situation. Ved udarbejdelsen af salgs- og leveringsbetingelser kan man som virksomhed vælge at indsætte Incoterms®-klausuler som en del af aftalegrundlaget, der regulerer disse forhold.

Incoterms® er et sæt handelsklausuler, som hovedsageligt beskriver køber og sælgers forpligtelser, omkostninger og risici ved indenlandske og internationale transporter. Incoterms® dækker fundamentale forhold mellem køber og sælger ved levering af varer, herunder risikoens overgang, hvem der bærer omkostningerne mv.

I det følgende beskrives de vigtigste ændringer i Incoterms® 2020, som du skal være opmærksom på, for at din virksomheds salgs- og leveringsbetingelser er up to date. 

Baggrunden for Incoterms®

Incoterms® er udstedt af ICC (The International Chamber of Commerce) og har en lang årrække bag sig. De første Incoterms® så dagens lys i 1936 og er sidenhen løbende blevet opdateret og revideret. De nye Incoterms® 2020 er derfor tilpasset den nugældende, globale handelspraksis.

Hvornår gælder Incoterms®?

Incoterms® udgør ikke lovregler og skal derfor aftales mellem parterne for at blive en bestanddel af aftalegrundlaget. Incoterms® aftales i en lang række kontrakter og er internationalt anerkendte. At aftale Incoterms® som en del af aftalegrundlaget vil mindske risikoen for fortolkningstvivl og dermed konflikter mellem parterne, da klausulerne fastsætter ensartede definitioner. Hvis der aftales Incoterms®-klausuler som en del af aftalegrundlaget, er det vigtigt, at den/de valgte klausul(er) passer til varens art og transportform.

Ændringer i de nye Incoterms® 2020

De nye Incoterms® 2020 indeholder en række ændringer, hvoraf de væsentligste er listet nedenfor:

Forskellig minimumsdækning ved CIF og CIP
Ved CIF (Cost Insurance and Freight) og CIP (Carriage and Insurance Paid To) er der nu forskellige minimumsforsikringsdækninger i klausulerne. Minimumsforsikringsdækningen i CIF er uændret, hvorimod minimumsforsikringsdækning i CIP skal overholde minimumsbetingelserne som fastsat i (A) klausulerne i Institute Cargo Clauses (LMA/IUA). Ændringen sikrer behovet for fleksibilitet ved forsikringsdækningen ift. varens art og transportform.

Egen transport
I klausulerne FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) og DDP (Delivered Duty Paid) er der indsat regler for transport med egne transportmidler. Klausulerne dækker situationen, hvor køber eller sælger selv forestår transporten, hvilket ikke var reguleret tidligere.

Fra DAT til DPU
DAT (Delivered at Terminal) skifter nu navn til DPU (Delivered at Place Unloaded). Det ændrede navn skyldes, at ”terminal” efter vejledningen til DAT-klausulen i Incoterms® 2010 skulle omfatte enhver plads. Navneændringen i Incoterms® 2020 er dermed i bedre overensstemmelse med klausulens anvendelsesområde, som favner bredere.

FCA
FCA (Free Carrier)-klausulen fastsætter nu en ny mulighed for udstedelse af ombordkonnossement. Såfremt parterne har aftalt det i kontrakten, kan køber instruere sin transportør om at udstede ombordkonnossement eller konnossement med ombord påtegning til sælger. Sælger er herefter forpligtet til at udlevere dette til køber. Denne mulighed har vist sig nødvendig i praksis, hvor købesummen f.eks. betales via remburs, og er nu en integreret del af FCA-klausulen.

Sikkerhedsrelaterede krav
I klausulerne er der nu indsat sikkerhedsrelaterede krav ved transport af varer. Disse krav fremgår af den enkelte Incoterm®-klausul. I den seneste årrække er der sket en markant udvikling i de sikkerhedsrelaterede krav, som stilles ved transport af varer. Incoterms®-klausulerne er nu tilpasset, så forpligtelser og omkostninger ved overholdelse af de sikkerhedsrelaterede krav er reguleret.

Kontakt DAHL

Hos DAHL har vi stor erfaring med at udarbejde salgs- og leveringsbetingelser og yder specialiseret rådgivning til virksomheder i forbindelse hermed. Hvis du har spørgsmål til netop jeres salgs- og leveringsbetingelser, herunder spørgsmål til Incoterms® 2020, f.eks. ved valg af rette transportklausul, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne