Nyheder

DILEMMA: Er risikovilligheden for lille i bestyrelseslokalerne?

De fleste vigtige beslutninger i bestyrelseslokalet træffes på baggrund af gennemtænkte overvejelser, hvor alle faktuelle forhold er belyst, og hvor de rigtige folk i organisationen er blevet hørt – eller gør de? Somme tider lader bestyrelser sig styre af overforsigtige mavefornemmelser og umiddelbare indskydelser, og derfor siger de nej til spændende risikofyldte muligheder. Alligevel bliver de ramt af møgsager, der potentielt kan koste virksomheden mange penge. I denne DILEMMA-artikel stiller vi skarpt på betydningen af god risikostyring.

Når bestyrelser drøfter en risiko, har ordet ”risiko” typisk en negativ ladning. Mange bestyrelser ser en umiddelbar sammenhæng mellem risikostyring og begrænsning af risiko. Når bestyrelserne skal træffe en beslutning, der indeholder et væsentligt risikoelement, afholder de sig fra at sige ja til beslutningen.

Det giver sig selv, at bestyrelser skal have en procedure for risikostyring i henhold til selskabslovens § 115, men alligevel har bestyrelser sjældent indsigt i virksomhedens risikoprofil. Derfor ved bestyrelsen ikke, hvor virksomheden er robust, og hvor er den sårbar. Det kan få den betydning, at vigtige beslutninger bliver truffet på et usikkert grundlag eller helt afvist, fordi bestyrelsen ikke har det nødvendige overblik.

Et eksempel på en risikosituation

Bestyrelsen i en møbelvirksomhed, der over de sidste ti år har mistet markedsandele og omsætning, er samlet. Virksomheden har tidligere importeret sine møbler fra Kina via faste leverandørforbindelser og solgt dem engros til forhandlere i hele Europa – og det med stor succes.

Direktionen har længe arbejdet med forskellige planer for at få virksomheden tilbage på sporet og har tidligere præsenteret planer om indtog på nye markeder uden for Europa og at indføre nye distributionskanaler. Bestyrelsen er dog ikke blevet overbevist, og derfor har de sendt direktionen hjem med en række spørgsmål, som har kvalt processen.

Direktionens opfordring: ”Virksomheden bør opstarte et digitaliseringsprojekt”

På dagens bestyrelsesmøde præsenterer direktionen et oplæg til et digitaliseringsprojekt, som de har haft eksterne konsulenter med til at udtænke. Direktionen ønsker at få grønt lys til at anvende et større beløb på at opstarte et udviklingsprojekt.

Det nye projekt går ud på at introducere en ny digital platform, hvor forhandlere selv kan bygge skræddersyede møbler hos leverandørerne i Kina. Møbelvirksomheden vil derfor i højere grad blive en online service-virksomhed i fremtiden.

Bestyrelsen er imponeret over fremsynetheden hos direktionen, og de kan sagtens se potentialet i projektet. Samtidig står de med flere usikkerheder, da projektet ligger langt fra den traditionelle møbelbranche.

Direktionen fremhæver en række fordele ved digitaliseringsprojektet og understreger vigtigheden af at fokusere på den løbende digitalisering, som ’disrupter’ de kendte distributionskanaler.

Bestyrelsesformandens vurdering: ”En meget dyr lottokupon”

Bestyrelsesformanden har tidligere været direktør i en anden virksomhed, som brugte store summer på at udvikle en APP, hvilket endte med at være en stor økonomisk fiasko. Formanden er derfor meget skeptisk over for digitale forslag.

Efter direktionen har præsenteret deres forslag, fremlægger bestyrelsesformanden en række argumenter for, at det er en dårlig ide. Formanden argumenterer særligt ud fra sine personlige erfaringer og holdninger, og han tegner et meget sort billede af risiciene ved digitale projekter.

Bestyrelsesformanden inddrager ikke virksomhedens konkrete risici og robusthed (da disse ikke er kortlagt), og han afslutter med at kalde projektet ”en meget dyr lottokupon”. 

De øvrige medlemmer i bestyrelsen lytter til formanden. De har ikke et indblik i virksomhedens risici og robusthed eller i digitaliseringsprojekter i øvrigt, og derfor tier de.

Da ingen andre siger noget, konkluderer bestyrelsesformanden, at der ikke er opbakning til at gå videre med digitaliseringsprojektet. Samtidig roser bestyrelsesformanden direktionen for at tænke kreativt, men opfordrer samtidig til at være mere ”realistiske” i fremtiden.

Bestyrelsen løber ingen risiko med denne beslutning. Men er det nu også i virksomhedens interesse?

Hvad burde bestyrelsen have gjort?

Inden vi tager stilling til, hvad bestyrelsen burde have gjort, bør vi kigge på bestyrelsens store udfordring.

Den store udfordring er, at bestyrelsen ikke kender de største risici, som virksomheden står overfor. Bestyrelsen kan konstatere, at virksomheden taber markedsandele, men kender ikke baggrunden.

Bestyrelsen – og direktionen - burde have kortlagt virksomhedens risikoprofil, inden forslaget kom til behandling.

Tænk, hvis bestyrelsen ved at kortlægge virksomhedens risici var nået frem til, at virksomheden på grund af øget konkurrence og digitalisering, ville være færdige inden for 5 - 10 år? De havde de måske tilmed opdaget stærke IT-kompetencer hos deres ansatte, som kunne understøtte en digitaliseringsproces.

Med en sådan viden ville bestyrelsen være langt bedre rustet til at tage en oplyst drøftelse om et digitaliseringsprojekt. Og formandens egne erfaringer med tidligere digitaliseringsprojekter ville ikke blive det afgørende lod i vægtskålen.

DAHLs anbefaling til bestyrelsen 

  • Skab en bevidsthed i bestyrelsen om, at god risikostyring er et formaliseret ledelsessystem, som bygger på fastlagte systemer og ikke på enkeltpersoners subjektive erfaringer.
  • Få kortlagt virksomhedens forretningskritiske områder på et overordnet niveau.
  • Udpeg de ansvarlige i organisationen, som skal arbejde med at etablere et risikosystem med risikovurderinger, risikohåndteringsplan og kontroller.
  • Opsæt ’kommandoveje’ så der både sker fast indrapportering om udviklingen af risici, men skab også mulighed for en whistleblowerløsning.
  • Indsæt risikohåndtering som et fast punkt på hvert bestyrelsesmøde, og udarbejd et generelt årshjul for risikohåndtering jf. selskabslovens § 115 stk. 1, nr. 2.

DAHL RISK DETECTOR® og implementering af risikohåndteringssystemer

Bestyrelser, der ikke har den store erfaring med risikohåndtering, kan have stor glæde af det digitale værktøj DAHL RISK DETECTOR®, som DAHL Advokatfirma har udviklet.

DAHL RISK DETECTOR er et digitalt værktøj, der anvendes i forbindelse med interview af nøglemedarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, og som behandler data, samtidig med de indhentes. Risikorapporten kan således udfærdiges på få timer, og virksomheden kan hurtigt få et indblik i sin risikoprofil.

Derudover har DAHL Advokatfirma erfaring med at implementere ledelsessystemer for risikohåndtering. DAHL Advokatfirma har udviklet et fast system til at implementere risikokontroller, som bygger på understøttende IT-funktioner, standarddokumenter og facilitering af workshops.

Med dette risikosystem bliver virksomheden klædt på til at imødegå de største risici, og bestyrelsen kan opfylde sin forpligtelse til at have en procedure for risikostyring, sådan som selskabsloven foreskriver.

DAHL BoardExcellence® – nyttig viden om bestyrelsesarbejde

Denne artikel er en del af vores DILEMMA-serie, som belyser nogle af de problemstillinger, der kan opstå i et ellers velfungerende samarbejde mellem bestyrelse og direktion. Ordet ”dilemma” stammer fra græsk og udtrykker den situation, at en person skal træffe et valg, typisk mellem to eller flere lige gode eller lige ringe muligheder. Dilemmaer løses som oftest gennem ledelse. Det juridiske regelsæt er ofte ude af stand til at anvise en vej i løsningen af de konflikter, der udspringer heraf.

Har du konkrete spørgsmål til dilemmaet, som vi har behandlet i denne artikel eller generelle spørgsmål omhandlende bestyrelsesarbejde, er du altid velkommen til at kontakte en af vores eksperter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne