Nyheder

Ændringer i spam-reglerne: Permission-samtykke til elektronisk markedsføring skal opdateres

Markedsføringsloven bliver pr. 17. januar 2020 ændret, så det skal fremgå positivt af selve permission-teksten, at samtykket til at modtage elektronisk markedsføringsmateriale kan trækkes tilbage. Ændringen af markedsføringsloven medfører, at mange skal ajourføre deres samtykketekster, for at permissions fremadrettet kan anses for at være lovligt indhentet.

Markedsføringsloven § 10 om uanmodet henvendelse omtales ofte som ”spam-reglen” eller ”permission-reglen” for udsendelse af elektronisk markedsføringsmateriale. Bestemmelsen fastsætter, at erhvervsdrivende først må rette henvendelse til andre ved brug af elektronisk post (bl.a. e-mails) med henblik på direkte markedsføring, når modtageren har givet sit samtykke til det.

Ændringen i markedsføringsloven, der træder i kraft d. 17. januar 2020, indebærer, at bestemmelsen får en tilføjelse: »Inden der gives samtykke, skal den pågældende oplyses om, at samtykket kan trækkes tilbage.« 

Markedsføringslovens samtykkedefinition er også justeret

Samtidig med at spam-reglen ændres, justeres markedsføringslovens samtykkedefinition, så den nu omfatter ”Enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljetilkendegivelse”. Med denne ændring bringes samtykkekravene i markedsføringsloven i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens samtykkekrav, hvilket netop er formålet med lovændringen.

Kravet om, at definitionen af et samtykke skal være ens i markedsføringsretten og databeskyttelsesretten er fastsat i e-databeskyttelsesdirektivet fra 2002. Da databeskyttelsesforordningen og reguleringerne heri vedr. samtykkebegrebet blev indført, opstod behovet for at ændre markedsføringsloven. 

Ændringernes praktiske betydning

På dagen for databeskyttelsesforordningens virkning – den 25. maj 2018 – udsendte Forbrugerombudsmanden en pressemeddelelse, der formulerede, at ”Når en virksomhed fremadrettet indhenter samtykke til at sende markedsføring, skal virksomheden være opmærksom på, at det skal stå i samtykketeksten, at samtykket kan trækkes tilbage”. Samtidig præciserede Forbrugerombudsmanden, at det markedsføringsretlige samtykke nu også omfattede et krav om ”utvetydig viljetilkendegivelse”.

Forbrugerombudsmandens retningslinjer har dermed siden 25. maj 2018 været på linje med den nye lovændring til markedsføringsloven.

I praksis har det haltet for de fleste virksomheder med at oplyse, at samtykket til at modtage elektronisk markedsføring kan tilbagekaldes. Da det fra 17. januar 2020 bliver direkte lovbestemt, at denne oplysning skal fremgå, for at et samtykke er gyldigt indhentet, er der god grund at opdatere sine samtykketekster, så den elektroniske markedsføring, der sendes ud, ikke opfattes som spam fremover. 

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til de omtalte ændringer, er du velkommen til at kontakte vores eksperter. Vi yder professionel rådgivning om markedsføringsret og er klar til at hjælpe dig med at opdatere samtykketekster.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne