Nyheder

Erhvervsstyrelsen udsender nye cookie-regler med skærpede krav til samtykkebokse

Erhvervsstyrelsen har den 10. december 2019 udsendt en ny og længe ventet vejledning til cookie-bekendtgørelsen. Vejledningen erstatter den tidligere vejledning fra 2013 og indeholder af særlig interesse en ajourføring omkring anvendelse af cookies på hjemmesider, når brugere klikker sig videre på en hjemmeside uden aktivt at klikke ”ja” til at acceptere cookies. Læs mere her.

Cookie-bekendtgørelsen fra 2011 fastsætter krav om, at hvis en hjemmeside bruger cookies til andre formål end rent teknisk nødvendige formål, så skal brugere af hjemmesiden give samtykke til, at der via hjemmesiden må sætte cookies på brugernes enhed, fx smartphone, tablet eller computer.

EU-Domstolen afsagde den 1. oktober 2019 en præjudiciel dom om krav til samtykke ved brugen af cookies (Sag C-673/17). DAHL har tidligere omtalt dommen i denne artikel.

Dommen fra EU-Domstolen fastslog, at et forudafkrydset felt i en cookie-boks ikke er tilstrækkeligt til at udgøre et gyldigt samtykke til at anvende cookiens. Dommen fastslog, at brug af cookies på internetsider kræver en aktiv handling hos brugeren.

Samtykkekravet for brug af cookies skal forstås i overensstemmelse med det persondataretlige samtykkekrav, og der må derfor ikke herske tvivl om, at internetbrugeren har afgivet sit samtykke.

Denne ’utvetydige viljestilkendegivelse’ har efter Erhvervsstyrelsens hidtidige praksis omfattet, at internetbrugerens aktive brug af en hjemmeside – dvs. når internetbrugeren vælger at klikke sig videre på hjemmesiden – var tilstrækkeligt til at opfylde samtykkekravet. Mange hjemmesider benytter derfor i dag en cookie-boks med formuleringer som: ”Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores brug af cookies.”. Ved internetbrugerens videre brug af internetsiden, er anvendelsen af cookies begyndt.

Erhvervsstyrelsen har efter afsigelse af dommen i Sag C-673/17 revideret sin holdning til samtykkekravet, og vurderer nu at dommens krav om, at et samtykke kræver en ”aktiv handling” betyder, at cookieboksene med ”gå videre og du accepterer brug af cookies”, kan sidestilles med et forudafkrydset felt som dommen i Sag C-673/17 omhandlede. Derfor kan formuleringer som ovenstående altså ikke længere anses som udtryk for internetbrugerens aktive, specifikke samtykke til at anvende cookies.

Hvilke konsekvenser har dommen?

EU-Domstolens dom og Erhvervsstyrelsens nye vejledning vil have betydning for udformningen af cookieboksen på rigtig mange hjemmesider.

Erhvervsstyrelsen har besluttet at ændre sin praksis sådan, at der ikke længere kan indhentes gyldigt samtykke fra internetbrugere ved anvendelse af cookiebokse med ”Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores brug af cookies.”. Fremadrettet skal internetbrugeren positivt klikke på ”ok”, sætte flueben eller på anden tilsvarende måde udføre en aktiv handling som udtryk for sit samtykke. Først derefter må hjemmesiden sætte cookies.

Denne ændrede praksis medfører, at mange skal foretage en teknisk ændring på deres hjemmeside.

Samtidig vil der være behov for at gennemgå selve samtykketeksten, idet der også er opdaterede krav til tekstens indhold.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til de omtalte ændringer, er du velkommen til at kontakte vores eksperter. Vi yder professionel rådgivning om såvel markedsføringsret som persondataret og sidder klar til at hjælpe dig med at opdatere samtykketekster.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne