Nyheder

Erhvervsstyrelsen udsender nye cookie-regler med skærpede krav til samtykkebokse

Erhvervsstyrelsen har den 10. december 2019 udsendt en ny og længe ventet vejledning til cookie-bekendtgørelsen. Vejledningen erstatter den tidligere vejledning fra 2013 og indeholder af særlig interesse en ajourføring omkring anvendelse af cookies på hjemmesider, når brugere klikker sig videre på en hjemmeside uden aktivt at klikke ”ja” til at acceptere cookies. Læs mere her.

Cookie-bekendtgørelsen fra 2011 fastsætter krav om, at hvis en hjemmeside bruger cookies til andre formål end rent teknisk nødvendige formål, så skal brugere af hjemmesiden give samtykke til, at der via hjemmesiden må sætte cookies på brugernes enhed, fx smartphone, tablet eller computer.

EU-Domstolen afsagde den 1. oktober 2019 en præjudiciel dom om krav til samtykke ved brugen af cookies (Sag C-673/17). DAHL har tidligere omtalt dommen i denne artikel.

Dommen fra EU-Domstolen fastslog, at et forudafkrydset felt i en cookie-boks ikke er tilstrækkeligt til at udgøre et gyldigt samtykke til at anvende cookiens. Dommen fastslog, at brug af cookies på internetsider kræver en aktiv handling hos brugeren.

Samtykkekravet for brug af cookies skal forstås i overensstemmelse med det persondataretlige samtykkekrav, og der må derfor ikke herske tvivl om, at internetbrugeren har afgivet sit samtykke.

Denne ’utvetydige viljestilkendegivelse’ har efter Erhvervsstyrelsens hidtidige praksis omfattet, at internetbrugerens aktive brug af en hjemmeside – dvs. når internetbrugeren vælger at klikke sig videre på hjemmesiden – var tilstrækkeligt til at opfylde samtykkekravet. Mange hjemmesider benytter derfor i dag en cookie-boks med formuleringer som: ”Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores brug af cookies.”. Ved internetbrugerens videre brug af internetsiden, er anvendelsen af cookies begyndt.

Erhvervsstyrelsen har efter afsigelse af dommen i Sag C-673/17 revideret sin holdning til samtykkekravet, og vurderer nu at dommens krav om, at et samtykke kræver en ”aktiv handling” betyder, at cookieboksene med ”gå videre og du accepterer brug af cookies”, kan sidestilles med et forudafkrydset felt som dommen i Sag C-673/17 omhandlede. Derfor kan formuleringer som ovenstående altså ikke længere anses som udtryk for internetbrugerens aktive, specifikke samtykke til at anvende cookies.

Hvilke konsekvenser har dommen?

EU-Domstolens dom og Erhvervsstyrelsens nye vejledning vil have betydning for udformningen af cookieboksen på rigtig mange hjemmesider.

Erhvervsstyrelsen har besluttet at ændre sin praksis sådan, at der ikke længere kan indhentes gyldigt samtykke fra internetbrugere ved anvendelse af cookiebokse med ”Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores brug af cookies.”. Fremadrettet skal internetbrugeren positivt klikke på ”ok”, sætte flueben eller på anden tilsvarende måde udføre en aktiv handling som udtryk for sit samtykke. Først derefter må hjemmesiden sætte cookies.

Denne ændrede praksis medfører, at mange skal foretage en teknisk ændring på deres hjemmeside.

Samtidig vil der være behov for at gennemgå selve samtykketeksten, idet der også er opdaterede krav til tekstens indhold.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til de omtalte ændringer, er du velkommen til at kontakte vores eksperter. Vi yder professionel rådgivning om såvel markedsføringsret som persondataret og sidder klar til at hjælpe dig med at opdatere samtykketekster.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne