Nyheder

Dispositioner i selskaber kan udløse skat for alle – vær opmærksom på samarbejdsrelationer

Et selskab er ejet af kapitalejere, og udloddes der udbytte fra et selskab, tilfalder dette udbytte som udgangspunkt kapitalejerne ift. deres ejerandele. Den enkelte kapitalejer får sin del af ”kagen”, hvis man deklarerer udbytte. Dette princip gælder også i forbindelse med såkaldt ”maskeret udbytte” – hvor kapitalejere oppebærer en fordel, som på en eller anden måde er maskeret og dermed ikke er en ordinært deklareret udbytteudlodning. Man bør derfor være opmærksom på, hvem man deltager i samarbejdsrelationer med.

I skatteretlig praksis er der mange eksempler på maskeret udbytte. En kapitalejer, der f.eks. køber en ejendom ud af et selskab til en for lav pris, risikerer at blive beskattet af maskeret udbytte af den for lave pris. En kapitalejer, der lader en privat omkostning indgå i et selskab, risikerer dels at miste fradragsretten for omkostningen, dels at blive beskattet af beløbet som maskeret udbytte. 

Beskatning af kapitalejer uden den enkelte nødvendigvis har fået en fordel

Princippet om, at kapitalejere beskattes i forhold til deres ejerandele, gælder også maskeret udbytte. En nyere byretsdom fra retten i Lyngby er et udmærket eksempel på dette. 

Mand og hustru ejede sammen et selskab i ejerforholdet 83/17. Manden, der ejede de 83 %, hævede tilbage i 2008 22 mio. kr. ud af selskabet. Et sådant lån er et aktionærlån og er ulovligt. En regel fra 2012 angiver, at sådanne lån også beskattes – men først fra 2012. Lånet skulle derfor som udgangspunkt betragtes som et almindeligt lån. SKAT vurderede imidlertid, at låntager – manden – ikke var i stand til at tilbagebetale lånet. Praksis før beskatningsreglen for kapitalejerlån var da den, at man beskattede beløbet som maskeret udbytte. Reelt var en tilbagebetaling jo ikke mulig. 

Såvel SKAT som Landsskatteretten og Byretten konstaterede, at de 22 mio. kr. skulle beskattes som udbytte. Spørgsmålet var herefter, hvem der skulle beskattes. Ægtefællen, der ejede 17 %, blev beskattet 17 % af 22 mio. kr. Det protesterede ægtefællen imod, bl.a. fordi hun ikke havde fået del i de 22 mio. kr. 

Byretten fandt her, at udgangspunktet var, at man som kapitalejer skulle beskattes af sin andel svarende til ejerandelen. I den foreliggende sag var der ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt. Det blev vægtet, at hustruen var bekendt med udlodningen og accepterede, at manden disponerede over det fulde beløb på 22 mio. kr. Konkret fik hustruen således ikke noget ud af udlånet – manden disponerede over det fulde beløb. Hustruen fik alene en beskatning ud af det. 

Dette eksempel på ægtefæller, der har et tillidsforhold til hinanden, og hvor disponeringen går til fordel for den ene og udløser skat hos den anden, er ikke ukendt. I lidt ældre praksis finder man eksempler på, at en kvinde er 100 % ejer af et selskab og på et tidspunkt møder ”manden i sit liv”. Manden har bl.a. ”ledelsesevner” og ansættes derfor som direktør i kvindens selskab. Efter et års drift ophører såvel samliv som direktørstatus for manden. Efterfølgende konstaterer man, at selskabet savner en del midler. 

I en sådan situation bliver kapitalejeren – her kvinden – beskattet af det manglende beløb som udbytte, også selv om hun ikke har fået ”penge” ud af det. Mangler selskabet midler, må de være tilflydt aktionæren, selv om realiteten muligvis er, at det var ”manden i hendes liv”, der havde fået den fulde fordel. 

Sammenfatning

Essensen af det beskrevne er, at tillid er godt, men kontrol er bedre, også imellem interesseforbundne parter. Man bør være opmærksom på, hvem man deltager i samarbejdsrelationer med. 

Kontakt DAHL

Hos DAHL har vi et team af specialister med mange års erfaring inden for det skatteretlige område. Har du spørgsmål til artiklens indhold eller til en anden skatteretlig problemstilling, er du velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at yde professionel rådgivning og bistand.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne