Nyheder

Hvilken stop-loss aftale har du?

Med nye afgørelser fra Pengeinstitutankenævnet og domstolene i sager om stop-loss aftaler er det tydeligt, at dette værktøj stadig giver anledning til tvister mellem banker og deres kunder.

En ny afgørelse fra Pengeinstitutankenævnet illustrerer, hvilke farer man som bankkunde skal være opmærksom på ved brugen af stop-loss aftaler.

I afgørelsen havde en bankkunde optaget et udlandslån i schweizerfranc (CHF), hvor der blev etableret en stop-loss ordre på kurs 6,30. Den 15. januar 2015 kom der en brat stigning i CFH-kursen, som pludselig steg til 8,75. Efterfølgende varierede kursen mellem 7,00-7,7, hvorefter kursen lukkede i 7,2179.

Banken effektuerede stop-loss ordren til kurs 7,5938, hvorefter bankkunden gjorde gældende, at orderen burde have været effektueret til kurs 7,2179, svarende til kursen kl. 16.00 - det  ville have givet kunden et mindre tab.

Pengeinstitutankenævnet fandt, at banken ikke havde garanteret effektuering til kurs 6,30, jævnfør stop-loss aftalen og bankens almindelige betingelser. Det var i handelsbekræftelsen anført, at stop-loss ordren skulle søges eksekveret på første mulige handelsbare pris efter det aftalte kursniveau var handlet i markedet.

Ligeledes fandt Ankenævnet, at banken traf rimelige foranstaltninger for at opnå det efter omstændighederne bedste resultat for kunden, og at kunden ikke har krav på afregning til kursen kl. 16.00, der for kunden var gunstigere.

I bankens vilkår var det anført, at ”Stop loss klausulen søges eksekveret på første mulige handlebare pris efter det aftalte kursniveau er handlet i markedet. Banken kan dermed ikke garantere, at ordre eksekveres på den eksakte limiterede kurs.

Hvis kundekontrakten angiver, at stop-loss finder anvendelse, og hvis det samlede nettobeløb, som kunden skylder til banken, overstiger maksimumrisikoen i kundekontrakten, skal kunden på bankens anfordring øjeblikkelig indfri eller efter bankens valg stille credit support til rådighed.”

Anbefaling

Som det også fremgår af ovenstående afgørelse, er det afgørende, hvad der er aftalt med banken. Typisk vil banken kræve positionen indfriet – og dermed stop-loss aftalen aktiveret - medmindre kunden stiller den fornødne sikkerhed til dækning af positionen. Så snart det samlede nettobeløb, som kunden skylder banken, overstiger maksimumrisikoen, vil banken typisk være aggressiv med at få stop-loss ordren eksekveret, da kunden i dette tilfælde reelt spekulerer for bankens penge og risiko. Afgørende er derfor, om banken har en ret eller en pligt til at eksekvere stop-loss ordren.

Som kunde skal man også være opmærksom på, at der skal være en køber på markedet til den ønskede stop-loss kurs, hvilket ikke er givet. Dette kan derfor resultere i, at den aftalte eksekveringskurs ikke anvendes, hvilket kan give kunden et tab, der lægger ud over stop-loss kursen.

Anbefalingen er derfor, at man som bankkunde er opmærksom på, at man ikke kan være sikker på at være ”dækket af” ved at have aftalt stop-loss. Man skal derfor være klar over, at man på trods af en stop-loss aftale kan risikere at lide tab, der ligger ud over den aftalte stop-loss kurs, hvilket specielt vil være tilfældet ved større udsving på det pågældende marked.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne