Nyheder

Hvilken stop-loss aftale har du?

Med nye afgørelser fra Pengeinstitutankenævnet og domstolene i sager om stop-loss aftaler er det tydeligt, at dette værktøj stadig giver anledning til tvister mellem banker og deres kunder.

En ny afgørelse fra Pengeinstitutankenævnet illustrerer, hvilke farer man som bankkunde skal være opmærksom på ved brugen af stop-loss aftaler.

I afgørelsen havde en bankkunde optaget et udlandslån i schweizerfranc (CHF), hvor der blev etableret en stop-loss ordre på kurs 6,30. Den 15. januar 2015 kom der en brat stigning i CFH-kursen, som pludselig steg til 8,75. Efterfølgende varierede kursen mellem 7,00-7,7, hvorefter kursen lukkede i 7,2179.

Banken effektuerede stop-loss ordren til kurs 7,5938, hvorefter bankkunden gjorde gældende, at orderen burde have været effektueret til kurs 7,2179, svarende til kursen kl. 16.00 - det  ville have givet kunden et mindre tab.

Pengeinstitutankenævnet fandt, at banken ikke havde garanteret effektuering til kurs 6,30, jævnfør stop-loss aftalen og bankens almindelige betingelser. Det var i handelsbekræftelsen anført, at stop-loss ordren skulle søges eksekveret på første mulige handelsbare pris efter det aftalte kursniveau var handlet i markedet.

Ligeledes fandt Ankenævnet, at banken traf rimelige foranstaltninger for at opnå det efter omstændighederne bedste resultat for kunden, og at kunden ikke har krav på afregning til kursen kl. 16.00, der for kunden var gunstigere.

I bankens vilkår var det anført, at ”Stop loss klausulen søges eksekveret på første mulige handlebare pris efter det aftalte kursniveau er handlet i markedet. Banken kan dermed ikke garantere, at ordre eksekveres på den eksakte limiterede kurs.

Hvis kundekontrakten angiver, at stop-loss finder anvendelse, og hvis det samlede nettobeløb, som kunden skylder til banken, overstiger maksimumrisikoen i kundekontrakten, skal kunden på bankens anfordring øjeblikkelig indfri eller efter bankens valg stille credit support til rådighed.”

Anbefaling

Som det også fremgår af ovenstående afgørelse, er det afgørende, hvad der er aftalt med banken. Typisk vil banken kræve positionen indfriet – og dermed stop-loss aftalen aktiveret - medmindre kunden stiller den fornødne sikkerhed til dækning af positionen. Så snart det samlede nettobeløb, som kunden skylder banken, overstiger maksimumrisikoen, vil banken typisk være aggressiv med at få stop-loss ordren eksekveret, da kunden i dette tilfælde reelt spekulerer for bankens penge og risiko. Afgørende er derfor, om banken har en ret eller en pligt til at eksekvere stop-loss ordren.

Som kunde skal man også være opmærksom på, at der skal være en køber på markedet til den ønskede stop-loss kurs, hvilket ikke er givet. Dette kan derfor resultere i, at den aftalte eksekveringskurs ikke anvendes, hvilket kan give kunden et tab, der lægger ud over stop-loss kursen.

Anbefalingen er derfor, at man som bankkunde er opmærksom på, at man ikke kan være sikker på at være ”dækket af” ved at have aftalt stop-loss. Man skal derfor være klar over, at man på trods af en stop-loss aftale kan risikere at lide tab, der ligger ud over den aftalte stop-loss kurs, hvilket specielt vil være tilfældet ved større udsving på det pågældende marked.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne