Nyheder

Ny afgørelse afklarer grænserne for de spørgsmål, en skønsmand kan blive stillet

I en ny afgørelse fra Voldgiftsretten d. 13. januar 2020 findes der anledning til nærmere at fastlægge rammerne for, hvilke spørgsmål der kan tillades stillet til en skønsmand. Læs mere om retsplejeloven og Voldgiftsrettens nye afgørelse her.

Retsplejeloven § 197, stk. 2

Reglerne om syn og skøn fremgår af retsplejelovens kapitel 19. Efter ændring af retsplejeloven med ikrafttræden den 1. juli 2014 indsatte man retsplejeloven § 197, stk. 2:

”Retten kan afvise spørgsmål, som ligger uden for skønsmandens faglige kompetence eller rettens afgørelse om foretagelse af syn og skøn, eller som skønnes at være uden betydning for sagen, jf. § 341. Retten kan endvidere afvise spørgsmål, som på en utilbørlig måde forsøger at lede skønsmanden i en bestemt retning, eller som forudsætter, at skønsmanden tager stilling til spørgsmål, som det er op til retten at tage stilling til.”

Formålet med ændringen i retsplejeloven var at begrænse diskussionerne om, hvilke spørgsmål der kunne tillades stillet og formuleringen af spørgsmålene, som til tider fyldte meget i forbindelse med gennemførelsen af syn og skøn.

Ændringen betød, at næsten alle spørgsmål kunne stilles skønsmanden alene begrænset af spørgsmål

”… som på en utilbørlig måde forsøger at lede skønsmanden i en bestemt retning, eller som forudsætter, at skønsmanden tager stilling til spørgsmål, som det er op til retten at tage stilling til.”

Det bemærkes, at reglerne om udmeldelse af syn og skøn ved Voldgiftsnævnet svarer til udmeldelse i henhold til retsplejelovens regler (Erik Hørlyck, Syn og skøn, 5. udgave, side 74).

Ny afgørelse afklarer grænserne nærmere

I en ny afgørelse af 13. januar 2020 fra Voldgiftsrettens formand (Højesteretsdommer) afklares grænserne nærmere for de spørgsmål, der kan stilles en skønsmand.

Omdrejningspunktet for afgørelsen var, at man ønskede at stille et spørgsmål til skønsmanden, hvor skønsmanden blev bedt om at vurdere, hvorvidt et forhold i sagen måtte antages at have været en fordel eller en ulempe for den ene part i sagen.

Voldgiftsrettens formand angav i afgørelsen, at besvarelse af spørgsmålet forudsatte

”…en vis bevisførelse om fordele og ulemper ved de alternative metoder, herunder parts- og vidneforklaringer om temaet. En sådan bevisførelse kan ikke finde sted for en skønsmand, og spørgsmålet kan derfor ikke tillades.

Afgørelsen fastsætter dermed de nærmere rammer for spørgsmål, der kan stilles en skønsmand. Afgørelsen ændrer ikke på, at man på sædvanlig vis kan stille spørgsmål, som skønsmanden skal besvare ud fra visse fastsatte forudsætninger. Men afgørelsen fastlægger en klar begrænsning i den forklaring og bevisførelse, der kan finde sted som led i syn og skøn.

Afgørelsen kan desuden anvendes til at afskære parter fra vidtgående og bestridte forklaringer under en skønsforretning. En sådan forklaring må altså henføre under ”…parts- og vidneforklaringer om temaet…”, der med den afsagte afgørelse ikke kan tillades, idet det er en bevisførelse, som ikke kan finde sted for en skønsmand.

Kontakt os

Er du interesseret i at høre nærmere om den omtalte afgørelse, eller har du spørgsmål til en voldgiftssag, er du altid velkommen til at tage kontakt til specialistadvokat (L) Jesper Frank Laursen eller advokat/partner (H) Niels Wulff.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne