Nyheder

Hovedaktionærnedslaget afskaffes – afståelser skal gennemføres inden 1. februar 2020

Som et led i finansloven for 2020 indgik regeringen og dens støttepartier en aftale først i december 2019. Aftalen indbefatter en række forskellige initiativer, der alle skal finansieres, bl.a. ved at af-skaffe det såkaldte hovedaktionærnedslag med virkning for aktieafståelser, der sker 1. februar 2020 eller senere. Ønsker man at gøre brug af hovedaktionærafslaget, er det derfor afgørende, at man får en afståelse gennemført inden 1. februar 2020. Læs mere om hovedaktionærnedslaget her.

Hvad er hovedaktionærslaget?

Hovedaktionærnedslaget er en overgangsregel, der har været gældende for aktieejere siden 1993. Tilbage i 1993 vedtog man en lovændring, der medførte, at en række aktionærer blev beskattet hårdere, end de tidligere var blevet beskattet. Derfor vedtog man også en tidsubegrænset overgangsregel, der skulle lempe for denne beskatning.

I en lang årrække har overgangsreglen således haft betydning for fysiske personer, der er kapitalejere. Ved en afståelse af aktierne skal disse opgøre en avance, der beskattes som aktieindkomst.

Hvor stort er hovedaktionærnedslaget?

Hovedaktionærnedslaget giver en rabat på skatten, hvis man opfylder en række betingelser. Rabatten kan udgøre op til 25 % af den beskatning, der sker uden hovedaktionærnedslag. Beskattes en aktieavance som aktieindkomst til 42 %, kan beskatningen nedsættes med 25 % til 31,5 %. Dette er en attraktiv slutbeskatning.

Hvornår kan hovedaktionærnedslaget anvendes?

Nedslaget udmåles som 1 % pr. år, man har ejet kapitalandele at regne fra 31. december 1998. Nedslaget kan maksimalt udgøre 25 %.

Kravet til, at man kan få hovedaktionærnedslaget, er, at man var hovedaktionær i et selskab den 19. maj 1993. For en umiddelbar betragtning synes dette alene at være møntet på ”ældre aktionærer” og ”ældre selskaber”, men det er en sandhed med modifikationer. I en række selskaber generationsskifter man ofte kapitalandelene med såkaldt skatteretlig succession. Skatteretlig succession betyder, at erhververen af kapitalandele indtræder i overdragers købesum og købstidspunkt. Har overdrager således haft en lang ejertid, overtager den nye erhverver denne ejertid. Har overdrager f.eks. været hovedaktionær siden 1970, og har man generationsskiftet med succession i 2003 til ens børn, kan børnene faktisk være berettiget til et hovedaktionærnedslag at regne helt tilbage til 1970. Det samme kan også gælde nyere selskaber. Har man f.eks. etableret et holdingselskab ved en skattefri aktieombytning, sker dette også med succession. Den oprindelige anskaffelsessum og ejertid flyttes fra kapitalandelene i det ”gamle selskab” til kapitalandelene i det ”nye selskab”.

Alternativ beskatning af provenu fra selskab

Såfremt man ikke realiserer en aktieavance ved overdragelse af sine kapitalandele, vil man typisk trække midlerne ud som udbytte. Udbytte beskattes også som aktieindkomst. Beskatningen er da en bruttobeskatning, uden at man kan trække en eventuel købesum fra og til en beskatning på 42 %, altså uden nedslag. Her opnår man altså ikke den rabat, der kan opnås ved hovedaktionærnedslaget.

Det kan nås endnu!

Afskaffelse af hovedaktionærnedslagsreglen forventes at ske for afståelser, der sker 1. februar 2020 eller senere. Det er derfor afgørende, at man får en afståelse gennemført inden 1. februar 2020, hvis man ønsker at gøre brug af hovedaktionærnedslaget. Januar måned er en lang måned på 31 dage – januar 2020 adskiller sig ikke herfra. Det kan derfor fortsat nås at gennemføre en aktieafståelse og herved realisere det hovedaktionærnedslag, man måtte have.

Kontakt DAHL

Har du konkrete spørgsmål til hovedaktionærnedslagsreglens afskaffelse eller et andet skatteretligt spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vi yder professionel rådgivning om skatteretlige spørgsmål af enhver art.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne