Nyheder

Frister ved ophævelse af boliglejemål

PostNords nye leveringstider har afgørende betydning for beregningen af tidsfrister i forbindelse med ophævelser af boliglejemål og kræver derfor udlejers opmærksomhed. Tilsvarende problemer gælder for ophævelse af erhvervslejemål, hvor fristerne imidlertid er kortere.

Formkrav til påkravsskrivelsen:

Før et boliglejemål kan ophæves på grund af lejers betalingsmisligholdelse, skal udlejer sende lejer et påkrav. 

Påkravet skal opfylde en række forskellige formkrav for at være gyldigt som grundlag for en senere ophævelse af lejemålet (i tilfælde af, at lejer stadig ikke betaler restancen). 

Formkravene er overordnet set følgende:

  • Påkrav kan tidligst afgives efter 3. hverdag efter sidste rettidige betalingsdag.

  • Påkravet skal være skriftligt i brevform (ikke e-mail, sms m.v.).

  • Det skal indeholde tilstrækkelig klar oplysning om, hvilken restance, der er tale om, og denne restance skal være korrekt angivet.

  • Betalingsfristen må ikke være kortere end angivet i loven.

  • Det skal fremgå af påkravet, at lejemålet kan ophæves, hvis der ikke betales inden fristen.

Frister i forbindelse med ophævelse:

Lejelovens § 93, stk. 2, 1. pkt. fastslår, at udlejer kun kan ophæve lejeaftalen som følge af for sen betaling, hvis lejer ”ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem” til ham. 

Det er således afgørende at fastslå, hvornår påkravsskrivelsen er kommet frem til lejer, da det først har virkning for modtageren, når det er kommet frem. Dette forstås normalt som det tidspunkt, hvor et brev afleveres på modtagerens adresse – normalt af postvæsenet.

Postvæsenets leveringstider har derfor afgørende betydning for, hvornår en eventuel ophævelse kan fremsendes. 

Da PostNord pr. 1. juli 2016 har ændret deres udbud af produkter og leveringstider, bør udlejere være særligt opmærksomme på tidsfristerne i påkravsskrivelserne til lejerne.

Sender udlejer påkravsskrivelsen med almindeligt brev, er der en leveringstid på op til 5 hverdage. 

Hvis udlejer ønsker en hurtigere levering, kan udlejer sende påkravet med et såkaldt Quickbrev, som omdeles fra dag til dag, mandag til lørdag - PostNord har for nyligt meddelt, at breve ikke omdeles om lørdagen pr. 1. januar 2017). 

Quickbrevet skal indleveres på posthuset og skal frankeres med et særligt frankeringsmærke. Med Quickbreve har udlejer sikkerhed for, at lejeren modtager påkravsskrivelsen dagen efter afsendelsen.

Da udlejer bærer risikoen for, at påkravsskrivelsen kommer frem til lejeren, bør udlejer i praksis også sende det med rekommanderet (Quick)brev for at imødegå de tilfælde, hvor lejer nægter at have modtaget det. Kvittering for rekommanderet brev er normalt måden at godtgøre, at påkravet er kommet frem til lejer.

Det koster udlejer kr. 151,50 at sende påkravskrivelse med Quickbrev og rekommanderet Quickbrev. Hvis udlejer vil spare lidt på forsendelsesomkostningerne, koster det kr. 92,00 at sende et almindeligt brev og almindeligt rekommanderet brev, men ulempen herved er en leveringtid på op til 5 hverdage.

Med PostNords nuværende leveringstider kan tidsfristerne eksemplificeres på følgende måde:

Forfaldsdag:
Lørdag d. 1. oktober 2016

Sidste rettidige betalingsdag: 
Mandag d. 3. oktober 2016

Udlejer sender påkrav:
Fredag d. 7. oktober 2016 (3. hverdag efter sidste rettidige betalingsdag).

Påkrav ”kommet frem”:
Lørdag d. 8. oktober 2016 (sendt som Quickbrev og Quickbrev-rekommanderet). 
Efter den 1. januar 2017 vil påkrav først komme frem mandag d. 10. oktober.

Fredag d. 14. oktober 2016 (sendt som almindeligt brev og almindeligt anbefalet brev), idet udlejer må gå ud fra, at leveringstiden er op til 5 hverdage.

Udlejer må sende ophævelse:  
Lørdag d. 22. oktober 2016 (sendt som Quickbrev og Quickbrev-rekommanderet), idet ophævelsen tidligst må være kommet frem til lejer mandag den 24. oktober 2016. 
Det samme gælder efter den 1. januar 2017.

Fredag d. 28. oktober 2016 (sendt som almindeligt brev og almindeligt anbefalet brev), idet udlejer må gå ud fra, at lejer først har modtaget påkrav fredag d. 14. oktober 2017.

Konsekvensen af, at udlejer ikke iagttager formkravene - herunder ovenstående tidsfrister - er, at sagen afvises af fogedretten. Udlejere risikerer derfor at skulle starte ”forfra”.

Boligudlejere der vil være helt sikre på, at alle formkrav i forbindelse med påkravsskrivelser og ophævelser overholdes, kan få rådgivning og assistance af os. 

Da udlejere af erhvervslejemål løber ind i tilsvarende problematikker, bør de også være opmærksomme på ovenstående i forbindelse med påkravsskrivelser og ophævelser af erhvervslejemål.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne