Nyheder

Højesteret afgør sag om fradragsret for købsmoms - hvornår er en afgift fradragsberettiget?

D. 26. marts 2019 afsagde Højesteret dom i en sag om fradragsret for købsmoms. Et leasingselskab mente at have ret til fradrag for moms for nogle maskiner, der var indkøbt til leasing. Højesteret fastslog imidlertid , at leasingselskabet ikke havde ret til fradrag for momsen på de indkøbte maskiner og lagde til grund, at maskinerne ikke havde eksisteret, fordi der ikke var tilstrækkelig dokumentation for dem. Læs mere om sagen her, og bliv klogere på, hvad der skal til, for at en afgift kan anses for at være fradragsberettiget.

Sagen omhandlede to selskaber, H1 og H2, der indgik aftale om at købe en række entreprenørmaskiner. Herefter indgik de to selskaber aftale med et tredje selskab, G3, som skulle lease maskinerne. G3 skulle modtage maskinerne som led i leasingaftalen og bekræftede, at maskinerne var leveret, men da G3 blev erklæret konkurs et år senere, kunne maskinerne ikke lokaliseres. 

Skatteministeriet var af den opfattelse, at maskinerne aldrig havde eksisteret og ville derfor tilbagesøge momsen fra leasingselskabet. Hovedproblemstillingen i sagen gik således på, hvorvidt SKAT på et objektivt grundlag kunne kræve indgående moms tilbagesøgt på leasingaktiver – der var erhvervet af et leasingselskab - begrundet i, at leasingaktiverne aldrig havde eksisteret. 

Leasingselskabet gjorde gældende, at tilbagesøgning af momsen ikke kunne ske. Leasingselskabet var i god tro om maskinernes eksistens, fordi G3 havde bekræftet, at maskinerne var leveret. Højesteret fremhævede imidlertid, at det efter momslovens § 37, stk. 2, nr. 1 er en betingelse, at en vare faktisk er leveret. Højesteret lagde til grund, at maskinerne aldrig havde eksisteret, hvorfor der ikke var sket levering. Derfor kunne leasingselskabet ikke få fradrag for den betalte moms på udgifterne til maskinerne. 

Objektive kendsgerninger afgør fradragsretten for afgifter

Højesterets afgørelse sætter en streg under, at fradragsretten for moms er knyttet til den objektive kendsgerning om, hvorvidt der er sket faktisk levering eller ej. Afgørelsen fjerner derfor enhver tvivl om, hvorvidt subjektive kriterier kan spille en rolle i forbindelse med fradragsretten for afgifter, herunder den fradragsberettigedes gode og onde tro om leveringen af det pågældende aktiv. 

Højesterets dom harmonerer med anden afgørelse og ordlydsfortolkning af momslovens § 4 stk. 1

Højesterets afgørelse stemmer overens med EU-Domstolens afgørelse af 27. juni 2018 i de forenede sager, C-459/17 (SGI) og C-460/17 (Valériane). I denne afgørelse udtalte EU-Domstolen, at fradragsretten er knyttet til den faktiske levering, og at der ikke opstår fradragsret, når den faktiske gennemførelse af leveringen ikke har fundet sted.  

Nærværende afgørelse harmonerer også med en ordlydsfortolkning af momslovens § 4. stk. 1. 

Momslovens § 4, stk. 1 lyder:

”Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode…” 

I bestemmelsens ordlyd er der ikke givet plads til, at subjektive forhold kan spille en rolle; der lægges udelukkende vægt på aktivets levering. Det understreges yderligere ved, at man ved levering af en vare forstår overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode.

Momssystemdirektivets art. 63 om momspligtens indtræden og art. 168, litra a om adgang til fradrag for moms efterlader heller ikke rum til, at subjektive forhold spiller ind i vurderingen af, om der kan opnås fradrag for moms i forbindelse med levering af en given vare.

Højesterets afgørelse understreger, at fradragsret for købsmoms er betinget af det objektive faktum, at levering af varen har fundet sted. Der gives således ikke plads til subjektive betragtninger om for eksempel god og ond tro, når det skal vurderes, om der kan opnås fradrag for moms. 

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til Højesterets afgørelse eller andre spørgsmål til moms og afgifter, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister. Vi har indgående viden og erfaring med de momsmæssige konsekvenser af økonomiske dispositioner af enhver art.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne