Nyheder

Manglende overholdelse af interne retningslinjer medførte bortvisning

Bortvisning er den alvorligste ansættelsesretlige sanktion, og derfor bortviser man ikke i flæng. Der skal være grundlag for at bortvise, men hvornår er der det? En dom fra Retten i Aalborg belyser de udfordringer, der kan opstå på arbejdspladser, hvor arbejdsgiveren har indført ordensforskrifter, som regulerer ansættelsesforholdet – læs mere om dommen her.

Arbejdsgiver er meget bedre stillet, hvis de har nogle beskrevne regler og ordensforskrifter – og har beskrevet sanktionerne, for så står de til en bedre vurdering i retten – hvornår det er væsentlig misligholdelse. Ordensforskrifterne kan have mange former og formål. De kan f.eks. være med til at nedbringe medarbejdernes sygefravær eller opretholde disciplin på arbejdspladsen.

Den 9. september 2019 afsagde Retten i Aalborg dom i en sag om manglende overholdelse af en ordensforskrift om fremsendelse af mulighedserklæringer ved sygdom. Den pågældende medarbejder kendte til de interne ordensforskrifter og havde underskrevet dem ved ansættelsesforholdets indgåelse. Arbejdsgiveren havde mindet medarbejderen om sygefraværsforskrifterne to gange, så da medarbejderen glemte at sende en ny mulighedserklæring, førte det til en bortvisning, som domstolene anerkendte.

Ordensforskrifter på arbejdspladsen regulerer ansættelsesforholdet

På arbejdspladser kan arbejdsgiveren indføre ordensforskrifter, som regulerer ansættelsesforholdet, på baggrund af ledelsesretten. Ofte vil ordensforskrifterne fremgå af et tillæg til ansættelseskontrakten eller i arbejdspladsens personalehåndbog. Medarbejderen skal have kendskab til ordensforskrifterne, som selvsagt skal være rimelige og proportionelle.

Ordensforskrifter kan gives inden for flere områder, f.eks. barsel, sygdom, påklædning, opførsel, alkoholpolitik og lignende.

Da ordensforskrifter regulerer ansættelsesforholdet, kan overtrædelse af disse have ansættelsesretlige konsekvenser. Hvis det fremgår klart af ordensforskrifterne, at overtrædelse kan have konsekvenser, er det lettere at håndhæve forskrifterne.

Omstændighederne i afgørelsen

I sagen ved Retten i Aalborg havde en sygemeldt medarbejder været ansat hos arbejdsgiveren i cirka halvandet år. Medarbejderen havde ved sin ansættelse underskrevet arbejdsgiverens klare ordensforskrifter – herunder en ordensforskrift vedr. fremsendelse af mulighedserklæringer ved sygdomsfravær - som også var gennemgået med medarbejderen. Af ordensforskrifterne fremgik det for det første, at der ved sygdom på fjerdedagen skulle afleveres en mulighedserklæring, og for det andet, at der skulle fremsendes en ny mulighedserklæring, når den aktuelle udløb – senest på udløbsdagen.

Ordensforskrifterne var en del af ansættelsen på lige fod med medarbejderens ansættelseskontrakt, og medarbejderen var informeret om, at ansættelsesforholdet kunne hæves, hvis ordensforskrifterne ikke blev overholdt. Ordensforskrifterne var indført af hensyn til arbejdspladsens drift og bemanding, og sygefraværsforskrifterne var udtryk for en mangeårig praksis i virksomheden, hvor også andre medarbejdere i tidens løb var blevet bortvist for manglende overholdelse af ordensforskrifterne.

Medarbejderen kendte uden tvivl ordensforskrifterne og havde to gange tidligere fremsendt mulighedserklæringer til arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren gav to påmindelser om, at mulighedserklæring skulle indsendes – både før modtagelsen af den første mulighedserklæring og første gang, mulighedserklæringen skulle fornyes. Ved begge påmindelser indskærpede arbejdsgiveren over for medarbejderen, at manglende fremsendelse af mulighedserklæringen kunne medføre ophævelse af ansættelsesforholdet. I forbindelse med den anden påmindelse blev medarbejderen desuden informeret om, at han ikke ville få flere påmindelser, og at det var medarbejderens eget ansvar at fremsende nye mulighedserklæringer, når de gamle udløb.

Medarbejderen fik derfor ingen påmindelse, da mulighedserklæringen for anden gang skulle fornyes, og pga. en forglemmelse sendte medarbejderen ikke en ny mulighedserklæring. Dette resulterede i, at medarbejderen blev bortvist.

Rettens afgørelse

På baggrund af ovenstående forløb lagde Retten i Aalborg til grund, at det var medarbejderens ansvar at fremsende en ny mulighedserklæring, når den gamle udløb. Medarbejderen kendte til – og havde underskrevet – ordensforskrifterne og blev påmindet om disse to gange. Desuden havde arbejdsgiveren gjort det klart, at der ikke ville komme flere påmindelser, og at det var medarbejderens ansvar at fremsende nye mulighedserklæringer.

Da medarbejderen ikke havde opfyldt de klare ordensforskrifter vedr. fremsendelse af fornyet mulighedserklæring, var det således berettiget, at arbejdsgiveren bortviste medarbejderen.

Kontakt DAHL

Hos DAHL har vi et team af specialister med mange års erfaring inden for det arbejdsretlige område. Har du spørgsmål til en konkret problemstilling, eller har du brug for råd og sparring, er du velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at yde professionel rådgivning og bistand i forbindelse med arbejdsret.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne