Nyheder

Højesteretsafgørelse i H.K. 7. november 2019: Tillægskommentar udløste tillægsfrist

Højesteret fastslog i kendelse U2020.191, at skadelidtes krav mod et forsikringsselskab ikke var forældet, idet forældelsesfristen var udskudt som følge af forhandlinger.

En boligforening konstaterede d. 18. januar 2014 en vandskade i foreningens ejendom. Boligforeningen anmeldte straks skaden til sit forsikringsselskab, der efter besigtigelse af ejendommen vurderede, at skaden ikke var dækningsberettiget, idet skaden ikke var forårsaget af et voldsomt skybrud.

Frem til foråret 2017 udvekslede parterne synspunkter om berettigelsen og størrelsen af boligforeningens krav. Forsikringsselskabet fremsatte som led i drøftelserne i oktober 2016 uden præjudice et tilbud om pr. kulance at betale kr. 250.000,00 svarende til ca. 30% af det beløb, taksator havde opgjort skaden til.

Forsikringsselskabet tilkendegav samtidigt med forligstilbuddet, at selskabet ikke ønskede ”en proces om sagen”.

Forsikringsselskabets tilbud blev efter yderligere drøftelser mellem parterne nævnt igen i et brev af 5. januar 2017, hvor forsikringsselskabet opfordrede boligforeningen til at oplyse, om der ville være en tilfredsstillende løsning på sagen. Drøftelserne fortsatte efter udløbet af den 3-årige forældelsesfrist, der udløb 18. januar 2017. Bl.a. foreslog forsikringsselskabet i en mail af 9. februar 2017, at boligforeningen skulle gennemgå taksators opgørelse, ”idet det vel ikke helt kan udelukkes, at parterne på baggrund heraf ville kunne finde en udenretlig løsning”.

Østre Landsret fandt, at sagen var forældet.

Højesteret nåede imidlertid til det modsatte resultat, fordi Højesteret fandt, at forsikringsselskabet havde ytret sig på en sådan måde, at det måtte opfattes som forhandlingsvilje og en sådan grad af imødekommenhed overfor de krav der blev rejst, at der fra kravstiller var rimelig udsigt til, at parterne ville kunne nå en forligsmæssig løsning uden anlæggelse af retssag.

Konklusion

Højesterets afgørelse viser, at det ved fremsættelse af forligstilbud har afgørende betydning, om der kan siges at være indledt sådanne forligsforhandlinger, at forældelsesfristen, jfr. Forældelseslovens § 21, stk. 5, udskydes.

Det forhold, at forsikringsselskabet i forligsskrivelse havde tilføjet, at selskabet ikke ønskede ”proces om sagen”, blev tillagt afgørende vægt, idet formuleringen fra forsikringsselskabet tilkendegav, at forsikringsselskabet ønskede en forligsmæssig løsning på sagen.

Såfremt man ikke ønsker en udskydelse af forældelsesfristen, jfr. Forældelseslovens § 21, stk. 5, skal man derfor være meget påpasselig med supplerende formuleringer knyttet til et forligstilbud, der fremsættes uden præjudice og pr. kulance. Formuleringen om, at selskabet ikke ønskede en ”proces om sagen”, blev netop tolket således, at selskabet havde indledt sådanne forhandlinger, at forældelsesfristen blev udskudt.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til den konkrete sag eller et andet forsikrings- eller erstatningsrelateret spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vi yder professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne