Nyheder

Brexit fremkalder ny bekendtgørelse for datterselskabers lån til udenlandske moderselskaber

Som følge af Brexit er der udstedt en ny bekendtgørelse, som trådte i kraft d. 1. februar 2020, og som gør det muligt for datterselskaber fortsat at yde lån, stille midler til rådighed mv. til udenlandske moderselskaber i Storbritannien. Læs mere om selskabsloven § 211 og den nye bekendtgørelse her.

Bekendtgørelsen

Selskabslovens § 211 giver datterselskaber mulighed for at stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for danske og visse udenlandske moderselskaber.

Udenlandske moderselskaber er ifølge bekendtgørelsen omfattet af selskabslovens § 211, hvis der er tale om

  • et aktieselskab,
  • et partnerselskab,
  • et anpartsselskab eller
  • et selskab med en tilsvarende retsform.

Et udenlandsk moderselskab kan alene modtage lån, få stillet midler til rådighed eller få stillet sikkerhed fra datterselskabet, hvis moderselskabet har hjemsted i et af de lande, der er nævnt i bekendtgørelsen. For det første omfatter det lande i EU og EØS. For det andet omfatter det de lande udenfor EU, som ud fra OECD’s landerisikovurdering (OECD’s Country Risk Classification) ligger i de to bedste klasser.

Efter den gældende bekendtgørelse kan der således ydes moderselskabslån m.v. til udenlandske moderselskaber med hjemsted i et andet EU-land, et EØS-land, Schweiz, Australien, Canada, Chile, Israel, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Taiwan eller USA.

Som følge af Brexit er der udstedt en ny bekendtgørelse, således at det fortsat vil være muligt også at yde lån mv. til udenlandske moderselskaber beliggende i Storbritannien. De lande, der er omfattet af bekendtgørelsen, udvides derfor til også at omfatte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Moderselskabslån er ikke altid lovlige

Baggrunden for reglerne om tilladte moderselskabslån er at sikre likviditetsflow internt i koncerner, så datterselskaber kan indgå i koncerninterne cash pool-ordninger. Selskabslovens § 211 om moderselskabslån medfører bl.a., at datterselskabets økonomiske bistand ikke skal holdes inden for selskabets frie reserver, og der ikke kræves generalforsamlingsgodkendelse for ydelse af lånet.

De almindelige regler for ledelsen - herunder at sikre forsvarligt kapitalberedskab og formueforvaltning og forbuddet mod at krænke minoritetsinteresser - gælder også ved ydelse af moderselskabslån. Ledelsen i et datterselskab kan af disse regler være forhindret i at yde lån til et moderselskab, eksempelvis hvis en kreditvurdering af moderselskabet begrunder, at lånet ikke bør ydes.

Herudover gælder selskabslovens selvfinansieringsforbud forud for reglerne om moderselskabslån. Et datterselskab kan derfor ikke med henvisning til reglerne om moderselskabslån låne penge til et moderselskab, som skal bruge lånet til at afdrage på moderselskabets akkvisitionsgæld fra finansieringen af erhvervelsen af datterselskabet.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til den nye bekendtgørelse eller til et andet selskabsretligt spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vi yder professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne