Nyheder

Forskellen mellem strafferet og civilret belyst af et par domme

Der er godt gang i den danske svineeksport, og de mange transporter til udlandet af levende dyr har med jævne mellemrum trukket overskrifter i medierne med kritik af de forhold, dyrene transporteres under. Der har også jævnligt været ført sager om vognmændenes overtrædelser, og dette kulminerede i november 2019, hvor der blev rejst tiltale imod 11 virksomheder i et anklageskrift med ikke mindre end næsten 1.200 forhold.

De regler, der regulerer forholdene, er Transportforordningen (EU-forordningen) og den danske transportbekendtgørelse. Som nævnt ovenfor har der jævnligt været ført sager om overtrædelse af disse regelsæt. Ved to domme afsagt af Vestre Landsret i 2010, UFR 2011, side 4 og side 10, blev to vognmænd frifundet for overtrædelse af transportbekendtgørelsen. Sagerne drejede sig om, hvorvidt de dyr, der blev transporteret, havde tilstrækkelig plads på lastbilerne. I transportbekendtgørelsen er der et bilag, som angiver, hvor meget plads svin, afhængigt af vægten, skal have på en lastbil. Skemaet starter ved svin på 25 kg, og de næste positioner er på 50 kg, 100 kg osv.

To konkrete sager

I to sager var der rejst tiltale for overtrædelse af transportbekendtgørelsen ved transport af svin på under 25 kg. De tiltalte gjorde gældende, at de ikke kunne straffes, idet der ikke var fastsat pladskrav ved transport af svin under 25 kg. Det var således deres synspunkt, at der ikke gjaldt nogen krav herom, idet tabellen kun angav pladskrav ved svin, der vejede mindst 25 kg og opefter. De tiltalte vognmandsvirksomheder blev derfor begge frifundet i Vestre Landsret under henvisning til, at der ikke var fastsat pladskrav til svin under 25 kg.

De frifindende domme fik en anden vognmand til at anlægge et erstatningskrav imod Fødevarestyrelsen. Vedkommende mente, at Fødevarestyrelsen havde administreret reglerne forkert, hvilket havde medført et betydeligt tab for vognmanden, idet han kunne have transporteret langt flere svin, hvis ikke reglerne var blevet administreret forkert. Vognmanden fremsatte derfor et erstatningskrav på næsten 12 mio. kr. over for Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen frifindes

Vestre Landsret, som havde frifundet virksomhederne i straffesagerne, frifandt Fødevarestyrelsen uden at komme nærmere ind på, om Fødevarestyrelsen havde administreret reglerne forkert eller ej. I stedet valgte Landsretten blot at henvise til, at tabene ikke var dokumenteret. Højesteret stadfæstede derefter frifindelsen, men nåede også i sine præmisser frem til, at Fødevarestyrelsen ikke havde administreret reglerne forkert. Det anføres også i præmisserne:

”Vestre Landsrets domme afsagt den 2. september og 16. september 2010 i 2 straffesager kan ikke føre til andet resultat”.

Desuden anføres det i præmisserne, at Vestre Landsrets fortolkning af transportbekendtgørelsen ikke er bindende for Højesterets fortolkning.

Forskel på strafferet og civilret

Det siger sig selv, at Højesteret ikke var bundet af Vestre Landsrets fortolkninger, men herudover er der, som også Højesteret fremhæver, tale om straffesager. De synspunkter, der kan føre til frifindelse i en straffesag, danner ikke automatisk grundlag for et erstatningskrav. Det er nemlig vidt forskellige hensyn, der bærer resultaterne. I straffesager er der ikke meget plads til udvidet fortolkning af reglerne, det er er der til gengæld mulighed for i civile erstatningssager. Erstatningssagen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen (2015.1013H).

Kontakt DAHL

Hos DAHL har vi et team af specialister med mange års erfaring inden for retssager og erstatningsret. Har du spørgsmål til artiklens indhold eller til anden juridisk problemstilling, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at yde professionel rådgivning og bistand.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne