Nyheder

Kan brugtvognsforhandlere anvende brugtmomsordningen på køretøjer erhvervet af forsikringsselskaber?

Den 29. april 2019 afsagde Højesteret dom i en sag om, hvorvidt en autogenindvindingsvirksomhed (brugtvognsforhandler) opfyldte betingelserne for at anvende brugtmomsordningen i momslovens kapitel 17. Læs mere om den konkrete sag her, og bliv klogere på brugtmomsordningens betingelser.

Det er ikke usædvanligt, at autogenindvindingsvirksomheder (typisk brugtvognsforhandlere) opkøber totalskadede biler fra forsikringsselskaber, der har fået overdraget bilerne i forbindelse med udbetaling af forsikringssummer til forsikringstagere.

Autogenindvindingsvirksomheden i den konkrete sag fra april 2019 erhvervede totalskadede og udtjente biler fra forsikringsselskaber. I forbindelse med miljøbehandling og skrotning af bilerne udtog virksomheden reservedele mhp. videresalg. Virksomheden ønskede at anvende brugtmomsordningen på salgene af reservedelene fra bilerne.

Hvad er brugtmomsordningen?

Momsloven indeholder særlige regler om, hvordan brugte varer kan momses, når de videresælges – det er disse regler, der hører under den såkaldte brugtmomsordning. Brugtmomsordningen giver virksomheder, der indkøber brugte varer mhp. videresalg, mulighed for at afgiftsberigtige de pågældende brugte varer efter reglerne om brugtmomsordningen i momslovens kapitel 17.

Anvendelse af brugtmomsordningen medfører, at virksomheden, der videresælger brugte varer, kun skal betale moms af sin avance ved videresalget og ikke af den fulde salgssum, som ellers er udgangspunktet efter momsloven.

Landsrettens afgørelse

For at kunne anvende brugtmomsreglerne opstilles en række betingelser. For den konkrete sag fra april 2019 er de relevante betingelser,

  1. at de brugte varer skal være leveret til brugtvognsforhandleren fra en ”ikke-afgiftspligtig person” eller
  2. at varerne skal leveres af en afgiftspligtig person, men leveringen af varen er en del af den momsfritagne virksomhed for den afgiftspligtige person.

Før sagen blev anket til Højesteret, konkluderede Landsretten, at forsikringsselskabernes salg af biler, som de havde erhvervet i forbindelse med udbetaling af erstatning, ikke blev foretaget af forsikringsselskaberne som ”ikke-afgiftspligtige personer”, ligesom salgene ikke var en del af forsikringsselskabets momsfritagne virksomhed. Landsretten kom på denne baggrund frem til, at brugtvognsforhandleren ikke kunne anvende brugtmomsordningen.

Højesterets afgørelse

Højesteret kom frem til samme konklusion som Landsretten. Indledningsvist konkluderede Højesteret, at forsikringsselskabers salg af skadede biler ikke sker som en ”ikke-afgiftspligtig person”. Det blev begrundet med, at forsikringsselskabers salg af skadede biler indgår i forsikringsselskabernes regelmæssige erhvervsmæssige virksomhed på en sådan måde, at forsikringsselskaberne opnår løbende indtægter af en vis varig karakter. Højesteret mente derfor, at forsikringsselskaberne driver selvstændig økonomisk virksomhed med salg af de totalskadede biler.

Dernæst konkluderede Højesteret, at forsikringsselskabernes salg af forsikringskøretøjer ikke er momsfritaget efter reglen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, idet salget af bilerne ikke er en ”forsikringstransaktion” i bestemmelsens forstand, da de solgte køretøjer ikke kan anses for at være anvendt til brug for forsikringsvirksomhed.

Højesteret fastslog endvidere, at det er uden betydning for fastlæggelsen af betingelserne for at anvende brugtmomsordningen, at en afgiftspligtig videreforhandler bliver udsat for dobbelt afgiftsbelastning i videresalgstilfælde.

Højesteret stadfæstede derfor Landsrettens dom.

Konklusion

Landsrettens dom og Højesterets dom viser, at brugtvognsforhandlere ikke kan anvende brugtmomsordningen i forbindelse med videresalg af forsikringskøretøjer og reservedele fra forsikringskøretøjer.

Afgørelsen udfylder det hul, der blev efterladt af SKATs styresignal SKM 2019.189 SKTST af 2. april 2019. Det er i styresignalet eksplicit anført, at styresignalet ikke er gældende ift. skadede køretøjer, som er erhvervet fra forsikringsselskaber. Denne dom udfylder hullet, og det er derfor oplagt, at SKAT på baggrund af dommen vil udarbejde et nyt opdateret styresignal.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til den konkrete afgørelse eller andre spørgsmål til moms og afgifter, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister. Vi har indgående viden og erfaring med de momsmæssige konsekvenser af økonomiske dispositioner af enhver art.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne