Nyheder

MgO-plader: Bygherren kan bære risikoen for entreprenørens valg

I perioden 2010-2014 blev MgO-vindspærreplader hyppigt anvendt i Danmark – men anvendelsen stoppede brat, da man i 2015 blev advaret om pladernes uheldige evne til at opsuge fugt. Voldgiftsretten har nu afsagt syv kendelser vedr. MgO-vindspærreplader, og kendelserne viser en tydelig tendens mht. bygherrens risiko, hvor entreprenøren har haft frit materialevalg. Her kan du blive klogere på, hvornår bygherren bærer risikoen for entreprenørens valg af MgO-plader.

Hvornår er bygherren ansvarsfri?

Voldgiftsretten fandt i den første kendelse, at MgO-pladerne »var uegnede til at blive anvendt i dansk klima som udendørs vindspærreplader i lette facader«. Det har de efterfølgende kendelser ikke ændret på.

To tidspunkter har betydning for, hvornår entreprenøren bærer risikoen (de to mure):

  • december 2013
  • marts 2015

Før d. 27. december 2013 er MgO-pladerne ikke anset for gennemprøvede. Derfor bærer entreprenøren risikoen for valget af vindspærrepladerne.

 D. 27. december 2013 fremkom et BYG-ERFA-blad, hvor MgO-pladerne blev anset for anvendelige som vindspærreplader. Efter dette tidspunkt kan pladerne anses for gennemprøvede, og derfor bærer entreprenøren ikke risikoen for valget af vindspærreplader i perioden efter d. 27. december 2013. Det gælder dog kun frem til den starten af marts 2015.

D. 4. marts 2015 offentliggjorde BYG-TEK artiklen: ”Vindtætte plader suger vand”, og Byggeskadefonden udsendte d. 6. marts 2015 en advarsel mod brugen af MgO-plader. Efter dette tidspunkt er det almindelig kendt, at det ikke er i overensstemmelse med almindelig byggeskik (byggetidens viden) at anvende MgO-pladerne. Derfor bærer entreprenøren igen risikoen for valget af vindspærrepladerne.

Det afgørende for, om entreprenøren bærer risikoen, er tidspunktet for, hvornår entreprenøren har truffet beslutning om at anvende MgO-pladerne.

Har entreprenøren truffet beslutning om at anvende MgO-plader inden for de ”to mure” – perioden fra d. 27. december 2013 til d. 4. marts 2015 – anses entreprenørens ydelse for mangelfri.

Har entreprenøren derimod truffet beslutning om at anvende MgO-pladerne uden for de ”to mure” - før d. 27. december 2013 eller efter d. 4. marts 2015 - vil entreprenørens ydelse være mangelfuld.

Entreprenøren skal i disse tilfælde selv bære omkostningerne i forbindelse med, at de anvendte MgO-plader udskiftes.

Ændring af plader – kan entreprenøren kræve betaling for ekstraarbejder?

I MgO-kendelsen (T:BB 2019.791 VBA) havde entreprenøren frit materialevalg. Entreprenøren besluttede at anvende MgO-plader, og tidspunktet for beslutningen var sommeren 2013, før d. 27. december 2013. I overensstemmelse med ovenstående blev entreprenøren pålagt risikoen for valget.

En del af arbejdet blev dog udført efter d. 4. marts 2015. Entreprenøren nåede for alle lejlighedernes vedkommende at ændre materialet til en velegnet vindspærreplade, og anvendelsen af MgO-plader blev derfor generelt stoppet i byggeriet efter dette tidspunkt. Det krævede entreprenøren betaling for som ekstraarbejder (ca. 1,5 mio. kr.), men entreprenøren fik ikke medhold. Voldgiftsretten udtalte, at ekstraomkostningen var forårsaget af entreprenørens egne forhold, idet valget blev truffet af entreprenøren før d. 27. december 2013.

T:BB 2019.791 VBA viser princippet om, at entreprenøren er ansvarlig for at levere kontraktmæssig ydelse. Viser det sig i udførelsesfasen (som entreprenøren bærer risikoen for), at et materialevalg er uheldigt, er entreprenøren forpligtet til vederlagsfrit at omgøre og færdiggøre byggeriet med egnede materialer.

Hvis entreprenørens havde truffet sin beslutning om materialevalget i perioden 27. december 2013 – primo marts 2015, havde sagen fået et helt andet udfald.

Har du brug for DAHLs hjælp?

Ovenstående viser kompleksiteten i bevisbedømmelsen om ansvaret for MgO-plader. Hos DAHL Advokatfirma har vores specialister stor erfaring med at yde kompetent rådgivning om entrepriseretlige forhold. Har du spørgsmål vedrørende MgO-problematikken, konkrete kendelser eller spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne