Nyheder

Hvad er en ’båndlæggelse’ – og hvordan kan den beskytte en arv?

En båndlæggelse af arv indebærer, at arven anbringes på en særlig måde – f.eks. i en banks forvaltningsafdeling – så arvingen ikke selv kan disponere over arven. Båndlæggelse kan derfor beskytte både arv og arving, men det er ikke ligegyldigt, hvordan båndlæggelsen indrettes. Læs mere om arv og båndlæggelse her.

De såkaldte livsarvinger - børn, børnebørn, mv. – er tvangsarvinger og kan ikke gøres arveløse. Uanset eventuelle testamenter har en tvangsarving krav på en del af sin arv. Man kan nedsætte livsarvingers arv i et testamente, men man kan ikke tage arven helt fra dem. Den del af arven, der altid er krav på, kalder man tvangsarv, og efter loven udgør den en fjerdedel af barnets eller barnebarnets arv. Resten af arven kalder man friarv.

Uanset hvor stor en formue der skal falde i arv, kan man dog altid nedsætte sit barns arv til et bestemt beløb, der er fastsat i arveloven, og som reguleres hvert år. I 2020 udgør det beløb 1.320.000 kr.

Arv kan båndlægges, men der er forskel på, hvad man kan med tvangsarv og resten af arven.

Båndlæggelse beskytter arven

Båndlæggelse af arv betyder, at arven anbringes på en særlig måde - ofte og som hovedregel i en banks forvaltningsafdeling - sådan at arvingen ikke selv kan disponere og træffe beslutninger vedrørende arven. Formålet med båndlæggelse er at beskytte arven, så den ikke forsvinder på grund af uhensigtsmæssige investeringer eller uhensigtsmæssigt forbrug.

Arvingens kreditorer kan heller ikke søge fyldestgørelse i båndlagt arv, og derudover er båndlagt arv som hovedregel altid særeje for arvingen.

Tvangsarv kan maksimalt båndlægges, indtil arvingen fylder 25 år. Ved friarv er der derimod ikke nogen tidsmæssig grænse, så principielt kan friarv båndlægges på livstid.

Båndlæggelse bør overvejes nøje

Båndlæggelse af arv skal ske ved testamente og yder arvingen (og arven) en beskyttelse - men den kommer med en pris. Man skal overveje, hvem der kommer til at bestyre arven, og der er regler om tilsyn, regnskabsaflæggelse og godkendelse af visse dispositioner. Med andre ord er båndlæggelse et meget formelt værktøj, hvor der ofte mangler fleksibilitet, hvis forholdene ændrer sig. Derfor bør båndlæggelse overvejes grundigt, og den skal indrettes på den rigtige måde inden for de muligheder, man har.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til arv og båndlæggelse, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. I vores Private Client-team bistår vi med at gøre de rette overvejelser om båndlæggelse til gavn for dig og dine arvinger.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne