Nyheder

COVID-19: Vi står stadig klar til at hjælpe dig og din virksomhed

COVID-19 har for alvor ramt det danske samfund, og vi har alle et stort ansvar for, at vi som samfund undgår for stor smittespredning. Hos DAHL Advokatfirma har vi løbende taget en række forholdsregler som følge af myndighedernes anbefalinger.

Hos DAHL Advokatfirma har vi løbende taget en række forholdsregler som følge af myndighedernes anbefalinger. Vi er en af de arbejdspladser, som relativt nemt kan efterleve forholdsregler og opfordringer. Derfor har vi også umiddelbart efter Statsministerens udmelding i går aftes besluttet, at:

 • alle vores medarbejdere arbejder i udgangspunktet hjemmefra via allerede etablerede og velfungerende hjemmearbejdspladser
 • alle vores medarbejdere arbejder, og vi vil fortsat praktisere udpræget tilgængelighed og fleksibilitet, som er blandt vores kerneværdier
 • alle kurser og konferencer i regi af DAHL flyttes til senere tidspunkter
 • møder med vores klienter tilstræbes så vidt muligt at blive gennemført via almindelige telefonmøder, Skype-møder og konferenceudstyr
 • møder med klienter, som ikke kan afvikles digitalt, afholdes fortsat på vores kontorer i mindre grupper – det betyder også, at vores kontorer ikke lukker, men vil være løbende bemandet, da vi forventer løbende mødeaktivitet, om end på et noget lavere blus

Rådgivning og Corona task force

Vores dygtige jurister står fortsat til rådighed for juridisk rådgivning. Har du brug for juridisk rådgivning, er du som altid velkommen til at kontakte os, både i de igangværende sager og nye sager.

COVID-19-situationen afføder en række juridiske, strategiske, forretningsmæssige og økonomiske problemstillinger, som de fleste virksomheder bør forholde sig til. Tag gerne fat i din vante rådgiver eller rådgiverteam hos DAHL i forbindelse med dine overvejelser herom. Samtidig har Regeringen allerede barslet med ordninger, som kan understøtte erhvervslivet. Vi vil løbende informere og rådgive om indholdet og konsekvenserne af disse tiltag.

Vi forventer, at en række problemstillinger kræver akut håndtering. Vi har derfor nedsat en særlig task force, du kan kontakte vedrørende forskellige juridiske og juridisk-forretningsmæssige problemer og overvejelser, du og din virksomhed måtte stå overfor i den kommende periode. Vores task force vil fungere som en hotline, der hurtigt vil kunne trække på +200 specialister i DAHL, og den består af følgende personer:

Ansatte og kapacitet

 • Ansættelses- og arbejdsretlige handlemuligheder – både for arbejdsgivere og direktører/ledende medarbejdere
 • Juridisk handlerum ift. større omorganiseringer og tilpasninger og retsstillinger/vurderinger i denne forbindelse
 • Rådgivning om frivillige og tvungne ordninger

Kontakt: Søren Ole Nielsen, son@dahllaw.dk, +45 3084 3514

Leverandører, kunder og international forretning

 • Kontraktretlige implikationer og handlemuligheder i kommercielle kontrakter
 • Såvel med leverandører (indkøbsaftaler, sourcingaftaler, logistikaftaler, underleverandørkontrakter, m.v.) som med kunder (agent- og forhandleraftaler, samhandelsaftaler, distributionsaftaler, salgs- og leveringsbetingelser, joint-venture kontrakter, franchiseaftaler, licensaftaler, m.v.)

Kontakt: Kim Ricken Jørgensen, krj@dahllaw.dk, +45 2688 2616

Kontakt: Klaus K. Kjær, kkk@dahllaw.dk, +45 2631 7526

Kontakt: Thomas Markert, tma@dahllaw.dk, +45 3084 3519

Byggeriet og byggesager

 • Implikationer for byggeriet og igangværende projekter
 • Entrepriseretlige overvejelser og handlemuligheder
 • Overvejelser og handlemuligheder for udlejere af fast ejendom

Kontakt: Hans Erik Steffensen, hes@dahllaw.dk, +45 4019 9090

Kontakt: Niels Wulff, nwu@dahllaw.dk, +45 2612 8708

Kontakt: Anette Kusk, ank@dahllaw.dk, +45 20 28 04 56 

Kapitalstruktur og kapitalforhold

 • Implikationer for kapitalstruktur
 • Handlemuligheder ift. kapitaltilførsel, kapitalforhøjelse, kapitalafgang, kapitalnedsættelse, lån og sikkerhedsstillelse, udnyttebetalinger, aktionærlån, køb/salg/indløsning af aktier, m.v.

Kontakt: Henning von Lillienskjold, hvl@dahllaw.dk, +45 2673 6588

Kontakt: Jesper Høy, jeh@dahllaw.dk, +45 2612 2435

Kontakt: Bent Ramskov, bra@dahllaw.dk, +45 2012 0830

Kontakt: Henrik Ottosen, hot@dahllaw.dk, +45 2873 1588

Finansiel omstrukturering

 • Overvejelser og handlemuligheder inden for finansielle omstruktureringer
 • Handlerum ift. akkvisitionsfinansiering, lånefinansiering, m.v.

Kontakt: Henning von Lillienskjold, hvl@dahllaw.dk, +45 2673 6588

Kontakt: Jesper Høy, jeh@dahllaw.dk, +45 2612 2435

Kontakt: Henrik Ottosen, hot@dahllaw.dk, +45 2873 1588

Rekonstruktion, insolvens og inddrivelse

 • Rekonstruktion/akkordordninger
 • Overvejelser og handlemuligheder ift. insolvensbehandling
 • Inkassobehandling ifm. likviditetsoptimering

Kontakt: Birgitte Jørgensen, bij@dahhlaw.dk, +45 2621 9310

Kontakt: Jens Paulsen, jpa@dahhlaw.dk, +45 4035 8151

Kontakt: Dan B. Larsen, dbl@dahllaw.dk, +45 2631 7511

Kontakt: Jesper Høy, jeh@dahllaw.dk, +45 2612 2435

Kontakt: Thomas Markert, tma@dahllaw.dk, +45 3084 3519

IT- og teknologivirksomhed

 • Implikationer for IT-kontrakter
 • Vurdering af stop af leverancer, forsinkelser, forpligtelser, m.v.
 • Handlemuligheder ift. IT- og teknologikontrakter

Kontakt: Frederik Bruhn, fbr@dahllaw.dk, +45 2295 1375

Kontakt: Michael Rehling, mir@dahllaw.dk, +45 2277 7207

Kontakt: Tim Nielsen, tim@dahllaw.dk, +45 6191 5105

Skat og moms

 • Overvejelser og handlemuligheder ift. selskabsbeskatning og moms
 • Rådgivning om konsekvenserne af hastelovgivning indenfor skat og afgiftsområdet

Kontakt: Bent Ramskov, bra@dahllaw.dk, +45 2012 0830

Kontakt: Jesper Bierregaard, jbi@dahllaw.dk, +45 2612 7296

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne