Nyheder

COVID-19: Fritages IT-leverandører for at fortsætte leverancer?

Statsministerens udmelding den 11. marts 2020 om COVID-19-situationen har ført til en del hjemsendelser af medarbejdere. Men fritager det IT-leverandøren for at fortsætte leverancer? Eller kan kunden blot stoppe IT-projekter uden konsekvenser?

Hvornår kan en leverance lovligt stoppes eller udskydes?

Aftaler skal overholdes – også aftaler om tidsplaner. Parterne kan naturligvis aftale en udskydelse, men ellers skal der mere til, at en leverance – berettiget – kan stoppes eller udskydes.

Der kan være aftalt en udskydelsesret, og denne kan altid anvendes til at udskyde levering. Bemærk dog, at der typisk er en frist for at udnytte en udskydelsesret.

I mangel af bedre er det dog nærliggende at påberåbe sig COVID-19 og hjemsendelsen af medarbejdere som en gyldig årsag til at stoppe eller udskyde en leverance. Men holder den? Det vil normalt kræve, at situationen kan betegnes som force majeure.

Er COVID-19 eller hjemsendelse af medarbejdere force majeure?

Ikke nødvendigvis. Force majeure er en udefrakommende og upåregnelig begivenhed, som medfører, at en part ikke skal opfylde sine kontraktretlige forpligtelser, hvis den manglende opfyldelse af forpligtelserne skyldes force majeure-begivenheden.

Hvorvidt COVID-19 eller hjemsendelsen af medarbejdere i sig selv udgør en ”udefrakommende og upåregnelig begivenhed”, er usikkert (læs mere om COVID-19 og force majeure her).

Der er dog god grund til at se nærmere på sammenhængen mellem årsag og udskydelse.

Sammenhæng mellem COVID-19 og manglende opfyldelse af kontrakten

Netop den udskudte eller aflyste handling skal være forårsaget af COVID-19 eller hjemsendelse som følge af COVID-19 (forudsat, at COVID-19 i det hele taget udgør force majeure).

IT-branchen arbejder i dag i overvejende grad uden fysisk tilstedeværelse. Møder holdes via Skype, Teams eller andet. Det faktiske arbejde foregår via fjernopkoblinger – både til kundens system og til leverandørens egne systemer. Ligeledes har alle medarbejdere normalt mulighed for at koble sig på hjemmefra.

I de situationer, hvor fysisk kontakt ikke er absolut nødvendigt, vil det derfor næppe være muligt at udskyde levering.

Ændres dette over tid?

Tiden kan godt være en faktor, f.eks. hvis fjernopkobling uden for en bestemt lokation ikke er mulig, eller hvis en medarbejder ikke har det nødvendige udstyr hjemme, men kun på kontoret. Dette er dog typisk forhold, som kan afhjælpes. Der kan åbnes for adgang fra andre lokationer, og der kan også hentes det nødvendige udstyr fra kontorlokationerne.

Selv situationer, som muligvis i starten kan begrunde en udskydelse, vil – lige så snart de burde være omgået – ikke længere kunne bruges som undskyldning.

Hvad med kunden?

Kunden har ikke bedre rettigheder end leverandøren. Kunden skal således medvirke, medmindre det er umuliggjort. Her gælder den samme vurdering: Kan en forhindring overvindes på nogen måde, skal det gøres.

Kunden kan således ikke nødvendigvis nægte at fortsætte projektet – eller udskyde betalinger - blot fordi kunden ikke kan overskue det, har hjemsendt sine medarbejdere eller truffet andre valg herom.

Hvad gør jeg som leverandør?

  • Fortsæt levering som hidtil – kun ganske særlige situationer vil fritage herfra
  • Hvis kunden ønsker at udskyde, bør dette undersøges nærmere
    • Er der en aftalt ret hertil?
    • Er der reelt en force majeure-situation, eller er det blot ubelejligt?
  • Gå ud fra, at begge parter fortsat skal opfylde alle aftaler. Manglende opfyldelse vil i mange situationer udgøre en misligholdelse af aftalen 

Kontakt DAHL

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig? Kontakt DAHL’s COVID-19 task force 24/7 for en nærmere drøftelse. Se mere her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne