Nyheder

COVID-19: Fritages IT-leverandører for at fortsætte leverancer?

Statsministerens udmelding den 11. marts 2020 om COVID-19-situationen har ført til en del hjemsendelser af medarbejdere. Men fritager det IT-leverandøren for at fortsætte leverancer? Eller kan kunden blot stoppe IT-projekter uden konsekvenser?

Hvornår kan en leverance lovligt stoppes eller udskydes?

Aftaler skal overholdes – også aftaler om tidsplaner. Parterne kan naturligvis aftale en udskydelse, men ellers skal der mere til, at en leverance – berettiget – kan stoppes eller udskydes.

Der kan være aftalt en udskydelsesret, og denne kan altid anvendes til at udskyde levering. Bemærk dog, at der typisk er en frist for at udnytte en udskydelsesret.

I mangel af bedre er det dog nærliggende at påberåbe sig COVID-19 og hjemsendelsen af medarbejdere som en gyldig årsag til at stoppe eller udskyde en leverance. Men holder den? Det vil normalt kræve, at situationen kan betegnes som force majeure.

Er COVID-19 eller hjemsendelse af medarbejdere force majeure?

Ikke nødvendigvis. Force majeure er en udefrakommende og upåregnelig begivenhed, som medfører, at en part ikke skal opfylde sine kontraktretlige forpligtelser, hvis den manglende opfyldelse af forpligtelserne skyldes force majeure-begivenheden.

Hvorvidt COVID-19 eller hjemsendelsen af medarbejdere i sig selv udgør en ”udefrakommende og upåregnelig begivenhed”, er usikkert (læs mere om COVID-19 og force majeure her).

Der er dog god grund til at se nærmere på sammenhængen mellem årsag og udskydelse.

Sammenhæng mellem COVID-19 og manglende opfyldelse af kontrakten

Netop den udskudte eller aflyste handling skal være forårsaget af COVID-19 eller hjemsendelse som følge af COVID-19 (forudsat, at COVID-19 i det hele taget udgør force majeure).

IT-branchen arbejder i dag i overvejende grad uden fysisk tilstedeværelse. Møder holdes via Skype, Teams eller andet. Det faktiske arbejde foregår via fjernopkoblinger – både til kundens system og til leverandørens egne systemer. Ligeledes har alle medarbejdere normalt mulighed for at koble sig på hjemmefra.

I de situationer, hvor fysisk kontakt ikke er absolut nødvendigt, vil det derfor næppe være muligt at udskyde levering.

Ændres dette over tid?

Tiden kan godt være en faktor, f.eks. hvis fjernopkobling uden for en bestemt lokation ikke er mulig, eller hvis en medarbejder ikke har det nødvendige udstyr hjemme, men kun på kontoret. Dette er dog typisk forhold, som kan afhjælpes. Der kan åbnes for adgang fra andre lokationer, og der kan også hentes det nødvendige udstyr fra kontorlokationerne.

Selv situationer, som muligvis i starten kan begrunde en udskydelse, vil – lige så snart de burde være omgået – ikke længere kunne bruges som undskyldning.

Hvad med kunden?

Kunden har ikke bedre rettigheder end leverandøren. Kunden skal således medvirke, medmindre det er umuliggjort. Her gælder den samme vurdering: Kan en forhindring overvindes på nogen måde, skal det gøres.

Kunden kan således ikke nødvendigvis nægte at fortsætte projektet – eller udskyde betalinger - blot fordi kunden ikke kan overskue det, har hjemsendt sine medarbejdere eller truffet andre valg herom.

Hvad gør jeg som leverandør?

  • Fortsæt levering som hidtil – kun ganske særlige situationer vil fritage herfra
  • Hvis kunden ønsker at udskyde, bør dette undersøges nærmere
    • Er der en aftalt ret hertil?
    • Er der reelt en force majeure-situation, eller er det blot ubelejligt?
  • Gå ud fra, at begge parter fortsat skal opfylde alle aftaler. Manglende opfyldelse vil i mange situationer udgøre en misligholdelse af aftalen 

Kontakt DAHL

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig? Kontakt DAHL’s COVID-19 task force 24/7 for en nærmere drøftelse. Se mere her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne