Nyheder

COVID-19: Økonomisk hjælpepakke udskyder skat og moms

Som en konsekvens af coronavirus-krisen har regeringen netop vedtaget en hjælpepakke, der skal holde hånden under danske virksomheder i en økonomisk vanskelig situation. Læs mere her.

COVID-19 har for alvor ramt det danske samfund. Regeringen har derfor besluttet at iværksætte en hjælpepakke, der skal afbøde de negative økonomiske konsekvenser, der følger heraf.

Et af initiativerne i hjælpepakken er muligheden for at udskyde betalingsfristen for indbetaling af moms, A-skat og AM-bidrag. Herudover får selskaber mulighed for at nedsætte indbetalingen af acontoskat. Formålet med disse tiltag er at skabe en likviditetsmæssig buffer i virksomhederne.

Loven blev vedtaget den 17. marts 2020 og trådte i kraft samme dag.

Lempelsen vedrørende forlængelse af fristerne for virksomheders indbetaling af moms er forskellig for store virksomheder og små og mellemstore virksomheder.

Lempelsen for store virksomheder

Store virksomheder er defineret som virksomheder med en årlig omsætning på over 50 mio. kr.

Betalingsfristen for store virksomheders indbetaling af moms forlænges midlertidigt med 30 dage på følgende vis:

Moms - udskudte betalingsfrister:

Afgiftsperiode

Normal
betalingsfrist

Udskudt
betalingsfrist

1. marts – 31. marts

27. april

25. maj

1. april – 30. april

25. maj

25. juni

1. maj – 31. maj

25. juni

27. juli

For A-skat og AM-bidrag forlænges betalingsfristen for de store virksomheder midlertidigt med 4 måneder på følgende vis: 

A-skat og AM-bidrag - udskudte betalingsfrister:

Rate:

Normal
betalingsfrist

Udskudt
betalingsfrist

April-rate

11. maj

10. september

Maj-rate

10. juni

12. oktober

Juni-rate

10. juli

10. november

Lempelsen for små og mellemstore virksomheder

For små virksomheder sammenlægges afgiftsperioden bestående af første og andet halvår i kalenderåret 2020. Det indebærer, at såvel angivelses- som betalingsfristen for momsen for første halvår 2020 udskydes fra den 1. september 2020 til den 1. marts 2021.

Det betyder, at virksomheder, der afregner moms halvårligt, senest skal angive og betale momsen for første og andet kvartal 2020 til fristen den 1. marts 2021. Skatteforvaltningens frist for at udbetale negativt momstilsvar til virksomhederne er ikke udskudt. Sammenlægningen omfatter alene første og andet halvår i 2020. Efterfølgende afgiftsperioder vil således fortsat være selvstændige afgiftsperioder.

For mellemstore virksomheder sammenlægges afgiftsperioden bestående af første og andet kvartal i kalenderåret 2020. Sammenlægningen af momsperioden for første og andet kvartal af 2020 indebærer, at angivelses- og betalingsfristen for momsen for første kvartal udskydes fra den 2. juni til den 1. september 2020. Dermed skal virksomheden senest den 1. september indgive to angivelser og foretage to betalinger for de to sammenlagte perioder. Det betyder de facto, at virksomhedernes afgiftsperiode forlænges med et kvartal.

Sammenlægningen foreslås at omfatte afgiftsperioderne i første og andet kvartal 2020. Afgiftsperioderne for tredje og fjerde kvartal i 2020 og senere kvartaler vil således fortsat være selvstændige afgiftsperioder.

Er virksomhedens momstilsvar for afgiftsperioden negativt, kan virksomheden således, ligesom efter de gældende regler, angive det negative momstilsvar til Skatteforvaltningen, så snart afgiftsperioden er udløbet. Herved vil virksomheden få den overskydende moms tilbage senest 3 uger efter, at Skatteforvaltningen har modtaget angivelsen, jf. opkrævningslovens § 12, stk. 2.

For A-skat og AM-bidrag forlænges betalingsfristen for de små og mellemstore virksomheder på samme måde som for store virksomheder midlertidigt med 4 måneder på følgende vis:

A-skat og AM-bidrag - udskudte betalingsfrister:

Rate:

Normal
betalingsfrist

Udskudt
betalingsfrist

April-rate

11. maj

10. september

Maj-rate

10. juni

12. oktober

Juni-rate

10. juli

10. november


Skattekontoen

Opkrævning af alle virksomheders skatter og afgifter foregår ved, at virksomheden indbetaler til den såkaldte skattekonto.

En virksomhed, der foretager en indbetaling til skattekontoen tidligere end 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag for et skatte- eller afgiftskrav, vil med gældende regler få udbetalt det beløb, som overstiger en vis beløbsgrænse på skattekontoen (loftet). Formålet med loftet er, at virksomheder ikke skal kunne anvende skattekontoen som en bankkonto med store indeståender. Renten på skattekontoen ved positive indeståender er aktuelt 0 %. Der opkræves således ikke negative renter af indestående på skattekontoen.

Udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og AM-bidrag samt moms medfører, at virksomhederne ikke kan indbetale indeholdte skatter og afgifter til de normale tidspunkter. Udskydelsen af betalingsfristerne kombineret med skatteloftet kan utilsigtet indebære højere omkostninger, som følge af at store virksomheder i udskydelsesperioden i stedet kan være nødsaget til at lade afregningsbeløbet stå på en konto hos et pengeinstitut til en negativ rente. Loftet kan således potentielt påføre store virksomheder meromkostninger, samtidig med at loftet begrænser statens likviditet.

På denne baggrund blev loftet ved lovændringen den 17. marts i år hævet midlertidigt fra 200.000 kr. til 10 mio. kr. for perioden til og med den 30. november 2020.

I aftalen mellem regeringen og Folketingets partier den 18. april 2020 er loftet over skattekontoen imidlertid helt afskaffet. Afskaffelsen af loftet over skattekontoen er midlertidig og gælder i perioden frem til og med den 1. april 2021.

Dermed vil virksomhederne med virkning fra den dag, hvor loftet fjernes, ikke risikere at skulle betale mere i negativ bankrente end før udskydelsen af betalingsfristerne.

Udskudte betalingsfrister - B-skat og foreløbige AM-bidrag

Selvstændige erhvervsdrivende indbetaler deres forskudsskat i form af 10 rater, der forfalder til betaling i hver af månederne januar, februar, marts, april, maj, juli, august, september, oktober og november. Betalingsfristen er den 20. i forfaldsmåneden.

Med lovændringen den 17. marts er betalingsfristerne for april og maj 2020 udskudt.

Sidste rettidige indbetaling af april-raten er udskudt til mandag den 22. juni 2020, og sidste rettidige indbetaling af maj-raten er udskudt til mandag den 21. december 2020.

Både juni og december er i forvejen måneder, hvor der ikke skal ske nogen betaling, og disse måneder i 2020 er nu gjort til betalingsmåneder for raterne for april og maj 2020.

Udbetaling af indbetalt moms og lønsumsafgift som rentefrit lån

For at styrke små og mellemstore virksomheders likviditet har regeringen og Folketingets partier den 18. april 2020 indgået aftale, hvorefter:

  • Små og mellemstore virksomheder, der den 2. marts 2020 har indbetalt moms for hhv. andet halvår og fjerde kvartal 2019, kan ansøge om at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån.
  • Såkaldte metode 4-virksomheder (f.eks. tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd, herunder taxa, mv.), der har indbetalt lønsumsafgift for 1. kvartal 2020 den 15. april 2020, kan ansøge om at få beløbet udbetalt igen som et rentefrit lån samt en fjerdedel af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019 (svarende til en skønnet kvartalsmæssig andel).

Der kan anmodes om udbetaling af beløbet fra forventeligt den 4. maj til og med den 15. juni 2020. Lånet skal tilbagebetales den 1. april 2021.

Virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning og likvidation er ikke omfattet af låneordningen.

Forlængelse af frister for betaling af lønsumsafgiften for visse virksomheder

For at styrke små og mellemstore virksomheders likviditet har regeringen og Folketingets partier den 18. april 2020 også indgået aftale, hvorefter virksomheder, der afregner lønsumsafgift efter metode 4, får betalingsfristerne for lønsumsafgift. Dermed ligestilles virksomheder, der afregner lønsumsafgift efter metode 4, med momspligtige virksomheder.

Konkret udskydes betalingsfristen for lønsumsafgift for 2. og 3. kvartal 2020 med hhv. 1,5 måned og 1 måned, jf. følgende tabel:

Lønsumsafgift for metode 4-virksomheder - udskudte betalingsfrister:

Afgiftsperiode

Normal
betalingsfrist

Udskudt
betalingsfrist

2. kvartal 2020

15. juli

1. september

3. kvartal 2020

15. oktober

16. november


Kontakt DAHL

Har din virksomhed brug for rådgivning om konsekvenserne af hastelovgivningen inden for skat- og afgiftsområdet, kan du læse mere om DAHLs 'Corona-task force' her.

Har du mere generelle spørgsmål til moms og afgifter, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister. Vi har indgående viden og erfaring med de momsmæssige konsekvenser af økonomiske dispositioner af enhver art.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne