Nyheder

Hvorfor præcisere handelsvilkår i salgs- og leveringsbetingelser?

Salgs- og leveringsbetingelser er et sæt overordnede betingelser, der præciserer vilkårene for en given handel. Ved at formulere salgs- og leveringsbetingelser kan en virksomhed skabe mere forudsigelighed i et aftaleforhold og dermed imødegå eventuelle konflikter samt tilpasse aftaleforholdet til virksomhedens ønsker og behov.

Hovedformålet med salgs- og leveringsbetingelser er at sikre, at der er klare og præcise regler for den enkelte handel. Ved udarbejdelsen af salgs- og leveringsbetingelser har parterne på forhånd mulighed for at klarlægge samhandelsbetingelserne for handlen, hvorved mange konflikter og tvister kan undgås.

En handel mellem danske parter vil som hovedregel være omfattet af aftale- og købeloven. Det er som udgangspunkt muligt at fravige aftale- og købeloven, men aftale- og købeloven finder dog anvendelse, hvis parterne ikke har aftalt andet, eller andet i øvrigt følger af handelsbrug eller sædvane. I mangel af aftalte vilkår, f.eks. i form af salgs- og leveringsbetingelser, vil det pågældende forhold falde tilbage på aftale- og købelovens regler.

Salgs- og leveringsbetingelser kan imidlertid indeholde fravigelser af både aftale- og købeloven og kan således nærmere præcisere vilkårene for den pågældende handel. Selvom parterne som udgangspunkt kan aftale at fravige bestemmelserne i de enkelte love, er det vigtigt at være opmærksom på, at både aftale- og købeloven indeholder regler, der ikke kan fraviges ved aftale.

Skræddersy dine salgs- og leveringsbetingelser

En virksomheds salgs- og leveringsbetingelser baserer sig i høj grad på, hvilken type vare eller ydelse der handles med, samt hvilke samhandelspartnere og kunder den pågældende virksomhed har. I udarbejdelsen af din virksomheds salgs- og leveringsbetingelser er det derfor særligt væsentligt at skelne mellem salg til forbrugere og salg til erhvervsdrivende.

I tilfælde, hvor en virksomhed handler med andre erhvervsdrivende, er der som udgangspunkt aftalefrihed, mens der i tilfælde, hvor en virksomhed handler med forbrugere, er en række regler, der ikke kan fraviges til skade for forbrugeren. Forinden udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser er det altså væsentligt, at din virksomhed fastlægger, hvilken type aftaleparter din virksomhed hovedsageligt beskæftiger sig med - eller at din virksomhed har udarbejdet salgs- og leveringsbetingelser for begge tilfælde.

Fordele ved at udarbejde egne salgs- og leveringsbetingelser

Der findes mange fordele ved at udarbejde sine egne salgs- og leveringsbetingelser, idet salgs- og leveringsbetingelserne bl.a. kan angive nærmere vilkår vedrørende garantier, ansvarsfraskrivelser, misligholdelsesbeføjelser mv.

Salgs- og leveringsbetingelserne vil ofte indeholde ansvarsbegrænsninger, som nærmere præciserer, hvad sælgerens ansvar dækker, og hvilke begrænsninger der er heri. I en ansvarsbegrænsning kan sælgerens ansvar f.eks. begrænses til det direkte tab og afskære indirekte tab. Det kan også være en begrænsning af det maksimale erstatningsansvar, en part kan ifalde. Dette sikrer, at sælger har forudsigelighed i forhold til, hvilke tab en køber kan kræve erstattet i tilfælde af sælgerens misligholdelse, og ligeledes hvor stort et krav sælger kan blive mødt med, og dermed begrænses sælgerens ansvar.

Vedtagelse af salgs- og leveringsbetingelser

Som virksomhed skal man sikre sig, at den enkelte aftalepart klart og tydeligt er blevet gjort opmærksom på de foreliggende salgs- og leveringsbetingelser for handlen, forinden aftaleindgåelsen. Det kan f.eks. ske ved underskrift på en aftale, hvor der henvises til de relevante salgs- og leveringsbetingelser, som er vedlagt eller på anden måde sendt til den relevante aftalepart. Særligt gælder det, at jo mere byrdefuldt et vilkår er, jo tydeligere skal virksomheden sikre sig, at vilkåret fremgår klart af betingelserne, og at den relevante aftalepart er opmærksom herpå.

Vær opmærksom på jeres forsikringsdækning

Virksomheden kan i salgs- og leveringsbetingelserne også regulere, hvem der skal bære risikoen i givne situationer, f.eks. ved en salgsgenstands bortkomst eller beskadigelse under transporten, produktansvar mv. Det er derfor vigtigt, at virksomheden i forbindelse med udarbejdelsen af sine salgs- og leveringsbetingelser er opmærksom på, i hvilket omfang og i hvilke situationer virksomheden har forsikringsdækning. På den måde kan virksomheden sikre, at der ikke påtages et større ansvar, end virksomheden kan bære eller har forsikret sig imod.

Har du brug for hjælp?

Hos DAHL har vi stor erfaring med at udarbejde salgs- og leveringsbetingelser og yder specialiseret rådgivning til virksomheder i forbindelse hermed. Denne artikel omhandler særligt danske handler, men uanset om din virksomhed sidder med danske og/eller internationale handler, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister, hvis du har spørgsmål til netop jeres salgs- og leveringsbetingelser.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne