Nyheder

2025-planen for lønmodtagere

Den 30. august 2016 offentliggjorde regeringen sin plan, som skal løse fremtidens udfordringer for dansk økonomi frem til 2025. Planen indeholder to hovedelementer, nemlig en jobreform og en Vækst 2016. Overskriften på såvel job-reformen som Vækst 2016 er, at der sker en lempelse af beskatningen samlet set med næsten 14 mia. i 2025.

Planen indeholder to hovedelementer, nemlig en jobreform og en Vækst 2016.

Overskriften på såvel job-reformen som vækst 2016 er, at der sker en lempelse af beskatningen samlet set med næsten 14 mia. i 2025.

For lønmodtagere er der tale om følgende justeringer:

  • Der indføres et nyt jobfradrag, der er målrettet fuldtidsbeskæftigede med lavere arbejds­indkomster. Fradraget vil udgøre 30 % af arbejdsindkomsten, der ligger mellem 150.000 kr. og ca. 207.000 kr. og vil dermed udgøre et fradrag på 17.000 kr. og en skattelempelse på op til 4.350 kr. Jobfradraget aftrappes herefter jo mere, man tjener. For at målrette jobfradraget aftrappes med det 7 ¼ % af arbejdsindkomsten, der overstiger 300.000 kr., sådan at det er fuldt udfaset ved en arbejdsindkomst på 534.000 kr. Personer med en arbejdsindkomst på over 300.000 kr. bevarer dog det fulde målrettede jobfradrag, hvis de samtidig indbetaler mere end 7,75 % af lønnen til pension.

  • Der indføres en pensionsbonus for beskæftigede med en indkomst på over 300.000 kr., som indbetaler til pension. Bonussen gives for den del af de årlige indbetalinger til en fradragsberettiget pensionsordning, der oversiger 21.700 kr. Det maksimale fradrag kan udgøre 17.000 kr. For personer med en arbejdsindkomst på over 300.000 kr., der indbetaler mindre end 7,75 % af indkomsten til pension, vil pensionsbonussen afhænge af størrelsen af pensionsindbetalingen. For personer med en arbejdsindkomst på over 300.000 kr., der indbetaler mere end 7,75 % af lønnen til pension, svarer pensionsbonussen præcist til aftrapningen af det nye målrettede jobfradrag.

  • PSO-afgiften afskaffes, hvilket forventes et øget rådighedsbeløb for en familie på 3.600 kr. om året.

  • Topskattesatsen er i dag 15 % for indkomst over 543.200 kr. Det foreslås, at den opdeles i to dele, sådan at indkomst mellem 543.200 kr. og 1 mio. kr. (før AM-bidrag) beskattes med 10 % og indkomst på over 1 mio. kr. beskattes med 15 %. Nedtrapningen skal nedfases over 2 år, nemlig 2017 og 2018.

  • Kontant jobpræmie på op til i alt 45.000 kr. i 2017-2019 til nuværende langtidsledige, så de oplever en større indkomstfremgang ved at komme i job.

  • Socialt frikort for hjemløse i 2018 og 2019, så de får mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året – der er tale om en forsøgsordning.

  • Nedsættelse skat på aktier og kapitalindkomst. Beskatningen af aktieindkomst nedsættes fra 27 % til 25 %, og der indføres et nyt proportionstrin med en skattesats på 35 % i intervallet 51.500 kr. til 150.000 kr. og derefter stadigvæk 42 %. Positiv nettokapitalindkomst, der overstiger 42.800 kr. udgår af topskattegrundlaget. Den højeste skattesats på positiv nettokapitalindkomst reduceres fra 42 % til 37 % ved dette.

  • Indførelse af digitale platforme til brug for indberetning af deleøkonomiske tjenester. I første omgang forsøger man at lave en frivillig ordning.

  • Forhøjelse af bundfradrag i forbindelse med udlejning af helårsbolig en del af året og værelsesudlejning med 10.000 kr. samt forhøjelse af bundfradrag ved udlejning af sommerhus med 5.000 kr. Fradragene betinges af, at der foretages automatisk indberetning til SKAT.

 

En del af de pågældende lempelser skal finansieres ved afskaffelse af grøn check, justering af overførselsindkomsterne, herunder graduering af børne- og ungeydelse og en gradvis nedsættelse af rentefradrag med i alt 5 procentpoints fra 2021-2025.

Der er tale om et forslag, der skal forhandles på plads i løbet af efteråret 2016. Hvad det endelige indhold bliver, bliver spændende at afdække. Afgørende er naturligvis, at mindst 90 mandater i Folketinget kan blive enige herom. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne