Nyheder

Evaluering af tilbud ved udbud af offentlige kontrakter

Hvilke muligheder er der for at gøre indsigelse, og hvor sandsynligt er det at få medhold ved en klage?

Som rådgiver for private tilbudsgivere får man ofte stillet det spørgsmål, hvilke muligheder der er for at klage over en umiddelbart mangelfuld eller fejlagtig tilbudsevaluering i forbindelse med et offentligt udbud.

Ofte er det et spørgsmål om, at en eller flere af de tilbudsgivere, som ikke har fået tildelt en opgave, finder at de point, som de er blevet tildelt af ordregiveren på underkriterierne ”kvalitet”, er for lave i forhold til de point som den vindende tilbudsgiver har opnået.

Spørgsmålet er, hvor gode chancerne er – ved en eventuel klage over tildelingsbeslutningen til Klagenævnet for Udbud - for at få omgjort en offentlig udbyders tildelingsbeslutning?

Som klager skal man først og fremmest være opmærksom på, at udbyderen har et vidt skøn i forbindelse med vurderingen af de ”kvalitative parametre” i et udbud. Klagenævnet for Udbud erstatter ikke en udbyders skøn med sit eget. Klagenævnet foretager således ikke en selvstændig tilbudsvurdering, men afprøver alene grænserne for skønnet, herunder om evalueringen er saglig.

Ved den seneste praksis fra Klagenævnet for Udbud opretholdes dette udgangspunkt. I en sag af 31. maj 2016 klagede en forbigået tilbudsgiver (Holm & Halby A/S) over, at udbyderen (Region Midtjylland) havde anvendt en differentieret udmåling af point med hensyn til nogle kvalitative kriterier, selvom de produkter, som tilbudsgiverne tilbød - efter klagerens opfattelse - havde de samme egenskaber.

Klagenævnet fandt imidlertid ikke grundlag for at tilsætte det skøn, som udbyderen havde udøvet ved vurderingen af de enkelte tilbud, idet nævnet fandt, at der ud fra tilbuddenes objektive indhold var grundlag for at give differentierede point.

Der skal således meget til, for at en tilbudsgiver vil kunne få medhold i, at de point, som denne har opnået ved evaluering af kriteriet ”kvalitet”, er for lave eller forkerte i forhold til de point, som er tildelt den vindende tilbudsgiver.

De seneste års kendelser fra Klagenævnet for Udbud, hvor en privat leverandør har fået medhold i, at tildelingsbeslutningen skal annulleres, er da også i situationer, hvor det klart fremgår af sagen, at udbyderen har begået klare fejl i forbindelse med evalueringen af de enkelte tilbud.

Sådanne situationer foreligger primært, hvor:

  • Klageren kan godtgøre, at det vindende tilbud ikke er konditionsmæssigt, dvs. at det ikke opfylder mindstekrav i udbudsmaterialet

  • Det kan godtgøres, at der er åbenbare fejl i tilbudsevalueringen, som medfører, at det tilbud som er evalueret bedst af ordregiveren - hvis der korrigeres for de fejl, som ordregiveren har begået – ikke længere er det økonomisk mest fordelagtige tilbud

  • Udbyderen har gennemført tilbudsvurderingen anderledes end angivet i udbudsbetingelserne, eksempelvis ved at lægge vægt på forhold, som ikke har været oplyst eller klart for tilbudsgiverne

  • Udbyderen har anvendt en pointmodel i relation til et underkriterium ”Pris” med den konsekvens, at tilbudspriserne ikke har fået den betydning, som tilbudsgiverne har kunnet forvente efter underkriteriets vægt, som oplyst i udbuds- eller licitationsbetingelserne

  • Udbyderen har vurderet tilbud op imod hinanden i relation til kvalitative underkriterier.


Herudover bør man som tilbudsgiver være opmærksom på, om de mindstekrav, som en udbyder har stillet, er saglige og proportionale med den opgave eller ydelse, som skal leveres.

Hvis en eller flere mindstekrav favoriserer en af tilbudsgiverne, bør man som konkurrerende tilbudsgiver under tilbudsprocessen spørge til baggrunden for de stillede mindstekrav, da en udbyder ikke må opstille mindstekrav for at begrænse konkurrencen.

Har du brug for nærmere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte mig på e-mail tgr@dahllaw.dk eller telefon 61 91 51 31

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne