Nyheder

COVID-19: Ny trepartsaftale giver mulighed for lønkompensation

COVID-19 sætter sine spor på det private arbejdsmarked, og det har allerede resulteret i faldende omsætning og opsigelser i en række virksomheder. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har nu indgået en trepartsaftale, som skal fastholde ansatte i job.

COVID-19 medfører store driftsmæssige udfordringer for virksomhederne og de ansatte. Udbruddet af coronavirussen stiller virksomheder og ansatte i en svær situation, og det har allerede medført store økonomiske konsekvenser i form af et markant fald i omsætningen, og et stort antal opsigelser i en række private virksomheder.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har her i weekenden indgået en trepartsaftale, der etablerer en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede lønmodtagere med henblik på at forsøge at fastholde ansatte i job. Regeringen vil i den kommende uge søge Folketingets opbakning til den midlertidige lønkompensationsordning.

Lønkompensationsordningen indeholder følgende elementer:

For timelønnede lønmodtagere: Kompensationen fra staten er 90 % af de pågældende lønmodtageres løn (dog maksimalt 26.000 kr.)

For månedslønnede lønmodtagere: Kompensationen fra staten er 75 % af de pågældende lønmodtageres løn (dog maksimalt 23.000 kr.)

(Den 30.03.2020 offentliggjorde Regeringen at beløbsgrænsen hæves til 30.000 kr., læs mere her).

Hvem er aftalen gældende for?

Aftalen er gældende for lønmodtagere i alle private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står overfor at skulle varsle opsigelser. Betingelserne for at være omfattet af trepartsaftalen er enten, at:

 • virksomheden står overfor at skulle varsle opsigelser for minimum 30 % af lønmodtagerne eller
 • virksomheden står overfor at skulle opsigemere end 50 lønmodtagere

En af de to betingelser skal være opfyldt for, at ordningen finder anvendelse.

Ordningens indhold og betingelser:

 1. Fortsat fuld løn til de ansatte
  Det er en betingelse for ordningen, at virksomheden fortsat betaler fuld løn til de ansatte i kompensationsperioden, selvom virksomhederne er hårdt økonomisk ramt. Eventuelt eksisterende ordninger om hjemsendelse uden løn kan ikke anvendes samtidig med, at der ydes kompensation efter denne ordning.
 2. De ansatte må ikke arbejde
  Det er en betingelse for at være omfattet, at de fyringstruede lønmodtagere IKKE må arbejde, men skal hjemsendes i kompensationsperioden.
 3. Ingen afskedigelser af ansatte
  Det er en betingelse for at være omfattet af ordningen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke opsiger ansatte som følge af økonomiske årsager.
 4. 5 feriedage skal anvendes
  Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie, og/eller afspadsering på i alt 5 dage i tilknytning til kompensationsperioden. Hvis lønmodtageren ikke har ferie eller afspadsering svarende til 5 dage til gode, skal lønmodtageren afholde tjenestefri uden løn eller gøre brug af feriedage fra det nye ferieår. Virksomheden modtager ikke lønkompensation for disse dage.
 5. Lønkompensationsperioden
  Ordningen er af midlertidig karakter, hvilket betyder, at perioden for lønkompensation gælder fra 9. marts 2020 – 8. juli 2020. Virksomhederne kan være omfattet af ordningen i maksimalt 3 måneder.

Hvad er oplysningerne og dokumentationskravet?

Lønkompensationen vil blive udbetalt på baggrund af virksomhedernes oplysninger om det antal lønmodtagere, der som alternativ til ordningen ville blive opsagt som følge af COVID-19-situationen. Virksomhederne skal begrunde og angive, hvilken periode de forventer arbejdsmangel. Virksomheden skal med revisorattestation efterfølgende dokumentere, at de har sendt lønmodtagerne hjem.

Hvordan ansøger virksomhederne?

Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på virksomhedsportalen virk.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger medio uge 13 og begynde at udbetale de første kompensationer ugen efter.

DAHLs bemærkninger og anbefalinger

Virksomheder, som er økonomisk hårdt udfordret som følge af COVID-19, bør undersøge om støtteordningen kan anvendes for dem, og om de opfylder betingelserne herfor. Vi forventer, at ovenstående  bliver justeret og udbygget i de kommende dage i takt med yderligere spørgsmål og afklaring heraf.

Hos DAHL står vi klar til at hjælpe dig og din virksomhed. Det gælder i forhold til kompensationsordningen, men også i situationer, hvor andre muligheder kan eller bør overvejes. Vi følger situationen og nye tiltag tæt, og vi vil naturligvis løbende orientere herom.

DAHL Corona-task force

COVID-19-situationen afføder en række juridiske, strategiske, forretningsmæssige og økonomiske problemstillinger, som de fleste virksomheder bør forholde sig til. Vi har derfor nedsat en særlig task force, du kan kontakte vedrørende de problemer og overvejelser, du og din virksomhed måtte stå overfor i den kommende periode. Det kunne eksempelvis være rådgivning om frivillige og tvungne ordninger, om konsekvenserne af hastelovgivning indenfor skat og afgiftsområdet, om overvejelser og handlemuligheder ift. insolvensbehandling, implikationer i forhold til kapitalstruktur og kapitalforhold, samarbejde med leverandører og øvrige kontraktretlige implikationer og handlemuligheder i kommercielle kontrakter, etc.

Vores task force fungerer som en hotline, der hurtigt vil kunne trække på +200 specialister i DAHL. Kontakt en af vores rådgivere for en nærmere drøftelse af situationen i din virksomhed.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne