Nyheder

Ny IT-undersøgelse: Øget kontraktstyring mindsker risikoen for tvister i IT-projekter

Ny undersøgelse fra Danske IT-advokater (DITA) afslører, at flere kunder ser et øget behov for kontraktstyring som et værktøj til at hindre større tvister i IT-projekter. Få indblik i de væsentligste pointer fra undersøgelsen, der afdækker IT-markedet og hvilke typer konflikter, som der opstår mellem kunder, herunder offentlige kunder, og leverandører.

Hvert år gennemfører Danske IT-advokater (DITA) en undersøgelse af IT-markedet og hvilke typer konflikter, der opstår mellem kunder og leverandører. Undersøgelsen ser nærmere på baggrunden for og tilgangen til IT-tvister samt tendenser i forhold til GDPR, nye teknologier og generelt anvendelsen af juridisk bistand til løsningen af IT-tvister.

I alt har 418 IT-beslutningstagere fra private virksomheder og offentlige organisationer deltaget. Læs hele undersøgelsen her: http://www.itadvokater.dk/viden/survey 

I undersøgelsen for 2019 er beslutningstagere fra den offentlige sektor for første gang med som respondenter. I spørgsmålet om konflikterne viser undersøgelsen, at de offentlige organisationer (38 %) oplever flere konflikter end de private virksomheder (24 %).

Undersøgelsen indeholder en lang række interessante resultater og observationer. Vi har fremhævet et par af de væsentligste her:

24 % har oplevet en konflikt i forbindelse med en IT-kontrakt

Årsagen til tvister ved IT-kontrakter kan være mange. I undersøgelsen har 24 % af de adspurgte oplevet en konflikt i forbindelse med en IT-kontrakt inden for de sidste 12 måneder. Undersøgelsen viser, at særligt ”Forsinkelse”, ”Omfang/Kvalitet” og ”Pris” har været de væsentligste årsager til tvister i 2019.

Stor variation i hvordan konflikter er løst

Samtidig viser undersøgelsen, at der er stor variation i, hvordan virksomheden har fået løst deres konflikter. I 43 % af tilfældene blev konflikten løst via enten forlig med juridisk hjælp, meditation/mægling eller retssag/voldgift, mens 32 % indgik forlig uden juridisk hjælp.

De virksomheder, som oplever konflikter, er dog overordnet tilfredse med det resultat, som de ender med i forbindelse med løsningen af deres konflikt. Samlet er 67 % enten ”Noget tilfredsstillende” eller ”Meget tilfredsstillende” med resultatet i forbindelse med løsningen af deres konflikt.

Stigende fokus på kontraktstyring i IT-kontrakter

I 2018 svarede 20 % af IT-kunderne ”ja, vi følger op, hvis der er tale om væsentlige forpligtelser i kontrakten”. I 2019 er dette tal steget til 37 %. Der er således sket en markant stigning på et år, og næsten en fordobling i antallet af IT-kunder, der følger op på leverandørens forpligtelser i IT-kontrakterne.

Opnå et succesfuldt samarbejde mellem leverandør og kunde

Der er ingen tvivl om, at IT-kontrakter er et komplekst område, der til tider kan være vanskeligt at navigere i. Det vil ofte være afgørende for et succesfuldt samarbejde mellem leverandør og kunde, at man baserer sin aftale på et solidt kontraktgrundlag samt efterfølgende kontraktstyring, således at der løbende foretages forventningsafstemning mellem kunden og leverandøren for at justere IT-kontrakten.

Hos DAHL har vi lanceret DAHL ContractRoom - et digitaliseret, moderne, nemt og effektivt kontraktstyringssystem, hvormed du er sikret et overblik over dine kontrakter. Systemet hjælper dig med at forbedre din kontraktstyring, så du sikrer systematisk opfølgning og evaluering af dine kontrakter. Læs mere her om DAHL ContractRoom.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål om IT-kontrakter, herunder samspillet mellem leverandører og kunder, eller kan du se en forestående konflikt om en IT-kontrakt og ønsker sparring til forebyggelse af en sådan konflikt, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne