Nyheder

COVID-19: Hjælpepakke med garantiordning for nye lån

For at undgå en økonomisk krise har Regeringen præsenteret en hjælpepakke, der omfatter to garantiordninger for bankers udlån til kriseramte virksomheder. Garantiordningen gælder for henholdsvis små og mellemstore virksomheder og store virksomheder. Få indblik i de overordnede vilkår her.

Som led i arbejdet med at sikre erhvervslivet under den omfattende sundhedskrise, som i øjeblikket er ved at udvikle sig til en økonomisk krise, har Regeringen igangsat endnu en hjælpepakke, som blandt andet omfatter garantiordninger for udlån til kriseramte virksomheder. Der er tale om en garantiordning målrettet små og mellemstore virksomheder og en garantiordning målrettet større virksomheder.

Ifølge en pressemeddelelse fra Vækstfonden er det fra den 18. marts muligt for store virksomheder, der er ramt af store tab grundet COVID-19, at få en kaution via Vækstfonden. Store virksomheder er i generelle træk virksomheder med mere end 250 medarbejdere eller en omsætning på over 372 mio. kr., alternativt en balancesum på over 320 mio. kr.

Vilkårene for garantiordningen for små og mellemstore virksomheder (SMV) er nu også kommet på plads, så SMV-virksomhederne også kan få et lån eller en kredit med kaution fra Vækstfonden. Læs mere hos Vækstfonden. Små og mellemstore virksomheder er i generelle træk virksomheder med færre end 250 medarbejdere og en årlig omsætning på højst 372 mio. kr. og/eller en samlet balancesum på højst 320 mio. kr. 

Fælles for de to ordninger er, at virksomheden for at blive omfattet af ordningen skal have et driftstab på over 30 pct. som følge af COVID-19.

Konkret skal omsætningstabet være på minimum 30 pct. i hele eller dele af perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 30. september 2020. Om virksomheden har lidt eller forventer at lide et sådan omsætningstab kan beregnes på grundlag af realiseret og forventet fremtidigt omsætningstab i en periode på minimum 14 dage.

Kautionen fra Vækstfonden dækker det lån eller den kredit, som virksomheden optager i banken til dækning af omsætningstab eller forventet omsætningstab grundet COVID-19.

Kautionen dækker 70 % af bankens tab ved udlånet. For de små og mellemstore virksomheder har kautionen en løbetid på op til 7 år, og for de store virksomheder er løbetiden på op til 6 år. Ordning gælder indtil videre frem til 1. oktober 2020.

Vækstfonden kan alene kautionere for kreditværdige virksomheder og skal søges via virksomhedens pengeinstitut.

DAHL Corona-task force

Hos DAHL står vi klar til at hjælpe dig og din virksomhed. Det gælder i forhold til at forstå implikationerne af den nye hjælpepakke, men også i situationer, hvor andre muligheder kan eller bør overvejes. Vi følger situationen og nye tiltag tæt, og vi vil naturligvis løbende orientere herom.

COVID-19-situationen afføder en række juridiske, strategiske, forretningsmæssige og økonomiske problemstillinger, som de fleste virksomheder bør forholde sig til. Vi har derfor nedsat en særlig task force, du kan kontakte vedrørende de problemer og overvejelser, du og din virksomhed måtte stå overfor i den kommende periode. Det kunne eksempelvis være rådgivning om frivillige og tvungne ordninger, om konsekvenserne af hastelovgivning indenfor skat og afgiftsområdet, om overvejelser og handlemuligheder ift. insolvensbehandling, implikationer i forhold til kapitalstruktur og kapitalforhold, samarbejde med leverandører og øvrige kontraktretlige implikationer og handlemuligheder i kommercielle kontrakter, etc.

Vores task force fungerer som en hotline, der hurtigt vil kunne trække på +200 specialister i DAHL. Kontakt en af vores rådgivere for en nærmere drøftelse af situationen i din virksomhed.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne