Nyheder

COVID-19: Forsamlingsforbuddets betydning for generalforsamlinger

Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, der blev hastevedtaget af Folketinget den 12. marts 2020, er trådt i kraft den 17. marts 2020. Lovændringerne får stor betydning for den forestående højsæson for generalforsamlinger.

Formålet med lovændringerne

Lovændringerne, der skal hjælpe til med at bremse spredningen af coronavirus, bemyndiger sundhedsministeren til ved bekendtgørelse at fastsætte regler om bl.a.

  • forbud mod afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger,
  • fravigelse af bestemmelser i anden lovgivning, som ellers ville give ret til afholde og deltage i sådanne forsamlinger
  • fravigelse af pligter, der ifølge lovgivningen påhviler private over for det offentlige, i det omfang det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af den nye lov vil være umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt for den private at opfylde pligten.

Udnyttelse af lovens bemyndigelser

Sundhedsministeren har straks udnyttet bemyndigelsen til at udstede en bekendtgørelse (BEK nr. 224 af 17/03/2020), der bl.a. forbyder at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede. Forsamlingsforbuddet gælder fra den 18. marts kl. 10.00 og indtil den 30. marts 2020, hvor bekendtgørelsen ophæves.

Forsamlingsforbuddet giver udfordringer i højsæson for generalforsamlinger

Forsamlingsforbuddet påvirker den forestående generalforsamlingssæson og kan give udfordringer i forhold til at indsende årsrapporter og udbetale udbytte for selskaber, hvor dette skal godkendes på ordinære generalforsamlinger.

Der kan således opstå situationer, hvor selskaber på grund af forsamlingsforbuddet ikke kan nå at indsende den godkendte årsrapport inden de frister, der er fastsat i årsregnskabsloven. Manglende indsendelse af årsrapport kan bl.a. føre til manglende udbetaling af udbytte til aktionærer, dagbøder og i værste fald tvangsopløsning af selskaber.

Sundhedsministeren har derfor tillige udnyttet bemyndigelsen til at udstede en bekendtgørelse (BEK nr. 223 af 17/03/2020), der udskyder fristen for indsendelse af årsrapport for selskaber med mere end 10 ejere, forudsat at vedtægterne ikke giver mulighed for afholdelse fuldstændig elektronisk generalforsamling.

En aflysning af generalforsamlingen som følge af forsamlingsforbuddet skal meddeles på samme måde, som indkaldelsen blev udsendt.

Ny ordinær generalforsamling skal herefter indkaldes til afholdelse i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 8 uger efter ophør af forsamlingsforbuddet. Selskabet skal dog altid indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold efter generalforsamlingens godkendelse.

Det er værd at bemærke, at det fremgår af bekendtgørelsen, at dette gælder uanset eventuelle vedtægtsbestemmelser om kortere frist eller tidligere tidspunkt for afholdelse af generalforsamling.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til aflysning eller afholdelse af en generalforsamling, er du altid velkommen til at kontakte DAHL’s specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne