Nyheder

COVID-19: Forsamlingsforbuddets betydning for generalforsamlinger i 2021

Coronavirus sætter fortsat sit præg på vores hverdag. Med øgede restriktioner og et forsamlingsloft på 5 personer skal selskaber forberede sig på, at COVID-19 også får betydning for den forestående højsæson for generalforsamlinger.

Den 5. januar 2021 sænkede regeringen forsamlingsloftet til 5 personer i det offentlige rum og samtidig blev den hidtil gældende bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger ændret. I en længere periode har det været muligt at samle op til 500 personer, så længe disse var siddende. Dette var blandt andet gældende i forbindelse med deltagelse i generalforsamlinger og en række andre begivenheder. Denne undtagelse til forsamlingsforbuddet er nu ophævet, men til gengæld har Erhvervsministeren udstedt en ny bekendtgørelse (BEK nr. 2240 af 29/12/2020), som sikrer, at selskaber også i 2021 kan afholde generalforsamlinger.

Fuldstændig eller delvis elektronisk generalforsamling

Den nye bekendtgørelse fra Erhvervsministeren gør det muligt for selskaber at afholde generalforsamlingen fuldstændig elektronisk eller delvist elektronisk, som det også var tilfældet i 2020.

Ved en fuldstændig elektronisk generalforsamling forstås en generalforsamling, der gennemføres digitalt uden fysisk fremmede. Med den nye bekendtgørelse kan fuldstændig elektroniske generalforsamlinger afholdes, uagtet at der ikke er hjemmel hertil i selskabets vedtægter.

Ved en delvis elektronisk generalforsamling gives der adgang til, at kapitalejerne som supplement til fysisk fremmøde kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder afgive stemme elektronisk.

Ingen ny fristforlængelse for indsendelse af årsrapporter for 2020

Den nye bekendtgørelse erstatter tidligere bekendtgørelser på området, som blev vedtaget i foråret 2020. I modsætning til de tidligere bekendtgørelser indeholder den nye bekendtgørelse ikke en fristforlængelse for indlevering af årsrapporter. Det betyder, at årsrapporter for 2020 - i modsætning til årsrapporter for 2019 - skal indleveres efter de almindelige frister for indlevering af årsrapport (dvs. senest 30. april 2021 eller 31. maj 2021 afhængig af regnskabsklasse).  

Hvad skal I være opmærksom i relation til afvikling af generalforsamlinger i 2021?

Med de seneste udmeldinger fra regeringen er det skærpede forsamlingsforbud netop blevet forlænget yderligere. Når I planlægger de kommende generalforsamlinger, er det derfor fortsat nødvendigt at have forsamlingsforbuddet in mente.

Det er vores anbefaling, at I planlægger en generalforsamling i god tid. I bør overveje, om I kan gennemføre en generalforsamling uden at overtræde forsamlingsforbuddet. Er der risiko for, at I ikke kan det, bør I overveje mulighederne ved at afholde generalforsamlingen fuldstændig elektronisk eller delvis elektronisk.

Med mulighederne for afholdelse af enten en fuldstændig eller en delvis elektronisk generalforsamling er COVID-19 ikke længere en lovlig grund til, at selskaber ikke får afholdt generalforsamlinger i tide til at indsende årsrapporterne til Erhvervsstyrelsen efter de almindelige frister. Vi anbefaler derfor alle selskaber at afholde generalforsamlingen som fuldstændig elektronisk, hvis der er en risiko for, at generalforsamlingen ikke kan afholdes indenfor det enhver tid gældende forsamlingsforbud.   

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til afholdelse af en generalforsamling, er du altid velkommen til at kontakte DAHL’s specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne