Nyheder

God adfærd i det offentlige – hvad er det?

Medierne har i denne uge været fyldt med omtale af bagmandspolitiets anholdelser i sag om bestikkelse af lønmodtagere – artiklen redegør for god adfærd i det offentlige i tilknytning til evt. modtagelse af gaver og lignende.

Moderniseringsstyrelsen (tidligere Personalestyrelsen), Kommunernes Landsforening og Danske Regioner udgav i juni 2007 en vejledning om god adfærd i det offentlige. Vejledningens afsnit 4 har overskriften: Modtagelse af gaver m.v.

Gavebegrebet 

Gavebegrebet er ikke entydigt. Fælles for gaverne – uanset deres form – er, at de – uanset værdi og uanset giverens motiv – tilbydes den ansatte i kraft af dennes stilling i det offentlige. Det fremgår af vejledningen, at offentligt ansattes ret til at modtage gaver eller andre fordele i forbindelse med deres arbejde er reguleret af almindelige forvaltningsretlige principper og straffeloven. Forholdet omfattes også af den arbejdsretlige loyalitetspligt. Det er netop et udslag af den arbejdsretlige loyalitetspligt – både i forhold til offentligt ansatte og privatansatte – at ansatte ikke må være i et afhængighedsforhold til arbejdsgiverens kunder, leverandører m.v. Når loyalitetspligten i særlig grad slår igennem i forhold til offentligt ansatte, hænger det sammen med, at offentligt ansatte er omfattet af forvaltningslovens habilitetsregler, og at i princippet alle borgere er en ”slags” samarbejdspartnere i forhold til offentlige myndigheder.

Bestikkelse 

Det siger sig selv og er strafsanktioneret, at offentligt ansatte ikke må modtage gaver eller andre fordele, der har karakter af bestikkelse. Ligeledes vil offentligt ansatte have pligt til at involvere den offentlige arbejdsgivers ledelse, hvis den ansatte får mistanke om korruption i den offentlige forvaltning.

Whistleblower-ordninger 

Vejledningen indeholder ingen anvisninger i forhold til whistleblower-ordninger. Der er næppe tvivl om, at etablering af whistleblower-ordninger enten ville reducere risikoen for uberettiget modtagelse af gaver eller ville sikre, at arbejdsgiveren hurtigere ville få kendskab til en retsstridig gavemodtagelsespraksis. Den aktuelle sag vil givetvis fremskynde etableringen af whistleblower-ordninger og forhåbentlig også hos offentlige myndigheder – den aktuelle sag viser, at der er behov for det.

Bagatelgrænse 

Udgangspunktet er, at offentligt ansatte ikke må modtage gaver eller andre fordele fra borgere eller virksomheder i forbindelse med deres arbejde. Til dette udgangspunkt er der enkelte undtagelser i form af mindre gaver, evt. som følge af

  • lejlighedsgaver i forbindelse med arrangementer af personlig karakter, eksempelvis 25 eller 40 års jubilæum.
  • almindelige gaver i forbindelse med højtider, eksempelvis julegaver (forudsat, at der er tale om gaver af beskeden værdi). Det gælder særligt, når gaven gives til den offentlige myndigheds ansatte som en samlet gave frem for en gave til en enkelt medarbejder.
  • ”taknemmelighedsgaver”, der gives i særlige tilfælde, eksempelvis en buket blomster til en læge eller sygeplejerske efter en veloverstået hospitalsindlæggelse.


Enhver arbejdsgiver – såvel offentlig som privat – ville gøre sig selv en tjeneste ved at udarbejde en skriftlig gavepolitik.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev

 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af Dahl Advokatfirma.

Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18

8800 Viborg

CVR. nr.: 37 31 00 85

 

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

Dahl Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mail adresse – dette er alt vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring Dahl Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

 

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender servicen MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i Georgia, USA. MailChimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da MailChimp er baseret i USA accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve kan eksporteres til og opbevares i USA.

MailChimp er herudover tilknyttet til Kommissionens Privacy Shield ordning. Du kan se mere om tilknytningen her

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

 

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

 

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mail adresse) ved at enten afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

 

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev du modtager fra os.

 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mail adresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

 

Dine øvrige rettgiheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne