Nyheder

God adfærd i det offentlige – hvad er det?

Medierne har i denne uge været fyldt med omtale af bagmandspolitiets anholdelser i sag om bestikkelse af lønmodtagere – artiklen redegør for god adfærd i det offentlige i tilknytning til evt. modtagelse af gaver og lignende.

Moderniseringsstyrelsen (tidligere Personalestyrelsen), Kommunernes Landsforening og Danske Regioner udgav i juni 2007 en vejledning om god adfærd i det offentlige. Vejledningens afsnit 4 har overskriften: Modtagelse af gaver m.v.

Gavebegrebet 

Gavebegrebet er ikke entydigt. Fælles for gaverne – uanset deres form – er, at de – uanset værdi og uanset giverens motiv – tilbydes den ansatte i kraft af dennes stilling i det offentlige. Det fremgår af vejledningen, at offentligt ansattes ret til at modtage gaver eller andre fordele i forbindelse med deres arbejde er reguleret af almindelige forvaltningsretlige principper og straffeloven. Forholdet omfattes også af den arbejdsretlige loyalitetspligt. Det er netop et udslag af den arbejdsretlige loyalitetspligt – både i forhold til offentligt ansatte og privatansatte – at ansatte ikke må være i et afhængighedsforhold til arbejdsgiverens kunder, leverandører m.v. Når loyalitetspligten i særlig grad slår igennem i forhold til offentligt ansatte, hænger det sammen med, at offentligt ansatte er omfattet af forvaltningslovens habilitetsregler, og at i princippet alle borgere er en ”slags” samarbejdspartnere i forhold til offentlige myndigheder.

Bestikkelse 

Det siger sig selv og er strafsanktioneret, at offentligt ansatte ikke må modtage gaver eller andre fordele, der har karakter af bestikkelse. Ligeledes vil offentligt ansatte have pligt til at involvere den offentlige arbejdsgivers ledelse, hvis den ansatte får mistanke om korruption i den offentlige forvaltning.

Whistleblower-ordninger 

Vejledningen indeholder ingen anvisninger i forhold til whistleblower-ordninger. Der er næppe tvivl om, at etablering af whistleblower-ordninger enten ville reducere risikoen for uberettiget modtagelse af gaver eller ville sikre, at arbejdsgiveren hurtigere ville få kendskab til en retsstridig gavemodtagelsespraksis. Den aktuelle sag vil givetvis fremskynde etableringen af whistleblower-ordninger og forhåbentlig også hos offentlige myndigheder – den aktuelle sag viser, at der er behov for det.

Bagatelgrænse 

Udgangspunktet er, at offentligt ansatte ikke må modtage gaver eller andre fordele fra borgere eller virksomheder i forbindelse med deres arbejde. Til dette udgangspunkt er der enkelte undtagelser i form af mindre gaver, evt. som følge af

  • lejlighedsgaver i forbindelse med arrangementer af personlig karakter, eksempelvis 25 eller 40 års jubilæum.
  • almindelige gaver i forbindelse med højtider, eksempelvis julegaver (forudsat, at der er tale om gaver af beskeden værdi). Det gælder særligt, når gaven gives til den offentlige myndigheds ansatte som en samlet gave frem for en gave til en enkelt medarbejder.
  • ”taknemmelighedsgaver”, der gives i særlige tilfælde, eksempelvis en buket blomster til en læge eller sygeplejerske efter en veloverstået hospitalsindlæggelse.


Enhver arbejdsgiver – såvel offentlig som privat – ville gøre sig selv en tjeneste ved at udarbejde en skriftlig gavepolitik.

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information