Nyheder

COVID-19 og erhvervslejekontrakten: Beskyt dine videregående rettigheder mod udlejers konkurs

COVID-19 medfører økonomiske udfordringer for mange, også erhvervsudlejere. Som lejer bør du få vurderet, om din lejeaftale indeholder videregående rettigheder, som ligger udover erhvervslejelovens almindelige regler. I så fald skal rettighederne tinglyses for at opnå beskyttelse i tilfælde af udlejers konkurs. Læs mere her.

Det danske samfund er for alvor ramt af COVID-19, hvilket på både kort og lang sigt vil medføre økonomiske udfordringer for mange virksomheder. Erhvervslejeren kan således stå i en situation, hvor udlejeren går konkurs, hvilket kan bevirke, at lejerens videregående rettigheder i erhvervslejekontrakten fortrænges. Det er derfor vigtigt, at man som lejer i god tid får vurderet, om erhvervslejekontrakten indeholder sådanne videregående rettigheder, som ligger udover erhvervslejelovens almindelige regler, og som således kræver tinglysning for at opnå beskyttelse.

I erhvervslejeforhold er de rettigheder, som lejeren er tillagt efter erhvervslejeloven, gyldige for enhver uden tinglysning. Det samme gælder ifølge erhvervslejelovens § 6 om forudbetaling af leje, indskud, depositum el.lign., når det samlede beløb ikke overstiger et halvt års leje. Dermed kan udlejerens kreditorer og købere af ejendommen ikke fortrænge lejerens rettigheder, selvom de ikke kender til dem.

Beskyt lejerens videregående rettigheder ved tinglysning

Hvis lejeren i erhvervslejekontrakten har forhandlet sig til rettigheder, der stiller lejeren bedre end erhvervslejelovens regler, og/eller der er aftalt depositum eller forudbetalt leje for et beløb, der overstiger et halvt års leje, skal de pågældende bestemmelser i erhvervslejekontrakten tinglyses for at opnå beskyttelse.

Videregående rettigheder, der ligger udover erhvervslejelovens regler, forekommer f.eks., når

  • lejeren har en køberet eller forkøbsret til ejendommen
  • lejeren har lejefrihed i en periode
  • lejeren har fremlejeret
  • lejeren har afståelsesret til andre brancher
  • udlejeren har påtaget sig uopsigelighed i en årrække

Hvis lejerens videregående rettigheder ikke tinglyses, risikerer lejeren, at rettighederne fortrænges i tilfælde af udlejerens konkurs eller et salg af ejendommen til en godtroende køber, som ikke havde kendskab til lejerens videregående rettigheder.

En erhvervslejekontrakt tinglyses typisk i umiddelbar forlængelse af lejeaftalens indgåelse, men tinglysning kan også ske på et senere tidspunkt. Det er således ikke for sent at få sikret sine videregående rettigheder, selvom lejeaftalen blev indgået for år tilbage.

Vi kan rådgive dig

Hos DAHL har vi et team af specialister indenfor det lejeretlige område med mange års erfaring. De står klar til at yde professionel rådgivning og bistand i forbindelse med gennemgang og tinglysning af erhvervslejekontrakter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne