Nyheder

COVID-19: Udlejers muligheder ved lejers betalingsmisligholdelse og konkurs

Mange erhvervsdrivende kæmper med de økonomiske konsekvenser af corona-virus. Bl.a. er en lang række butikker, restauranter, frisører m.v. nu pålagt at holde lukket for at undgå smittespredning. Dette kan få store økonomiske konsekvenser for erhvervsudlejerne, såfremt en lejer af eksempelvis et butikslokale ikke kan betale huslejen eller i værste fald går konkurs. Få indblik i hvad du som erhvervsudlejer skal være opmærksom på.

Mens regeringen kæmper for at inddæmme og forsinke corona-smitten, kæmper mange erhvervsdrivende med de økonomiske konsekvenser af sundhedskrisen. I går aftes kom regeringen med yderligere tiltag, der blandt andet indebærer, at restauranter, værtshuse, frisører, storcentre og andre butikker skal holde lukket frem til den 30. marts 2020. Indtægtssiden er forsvundet for en lang række af virksomheder – særligt indenfor handel og service – og situationen kan ende med, at mange butikker må dreje nøglen om, selvom der kommer økonomiske hjælpepakker. Corona-krisen påvirker imidlertid ikke kun erhvervslejerne, da udlejerne også bliver ramt økonomisk, hvis en lejer ikke kan betale huslejen eller går konkurs.

Aftaler om henstand, lejerabat m.v.

I øjeblikket foregår der mange drøftelser mellem lejere og udlejere om mulighederne for at finde en midlertidig aftale, f.eks. om hel eller delvis henstand med betaling af leje eller midlertidig lejerabat. Uanset vilje og samfundssind hos udlejerne, er det imidlertid langt fra alle udlejere, der har økonomisk mulighed for at tilbyde henstand eller en lejerabat, da den manglende lejeindtægt kan presse udlejers virksomhed. Et samspil med den finansielle sektor vil derfor ofte være en forudsætning for en aftale om henstand. 

Ophævelse af lejeforholdet

Hvis lejer ikke rettidigt betaler den gældende leje, kan udlejer sende et påkrav til lejeren med krav om betaling af den forfaldne leje senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav er kommet frem til lejeren. Ved manglende betaling kan udlejer ophæve lejeforholdet, hvorefter lejeren er forpligtet til straks at fraflytte. Lejeren hæfter fortsat for leje i en eventuel uopsigelighedsperiode, men ofte vil der ikke være udsigt til at få dækket kravet på betaling af leje i uopsigelighedsperioden samt de eventuelle udgifter til istandsættelse af lejemålet. En lang uopsigelighedsperiode for lejer kan dermed vise sig at være værdiløs for udlejer.

I udlejers vurdering af, om der skal indgås aftale om henstand m.v., eller om lejeforholdet skal ophæves, indgår flere momenter, herunder en vurdering af lejers fremtidsudsigter, tidshorisonten for en eventuel genudlejning, samt markedslejen ved aftale med en ny lejer.

Lejers konkurs

Hvis lejer går konkurs, skal udlejer sørge for at afkræve kurator en stillingtagen til, om boet vil indtræde i lejeforholdet eller ej.

Indtræder boet i lejeforholdet, bliver boet berettiget og forpligtet i overensstemmelse med den indgåede lejekontrakt. Boet skal for tiden efter konkursens indtræden betale leje som massekrav, altså som et krav der dækkes, før betaling af de almindelige kreditorer i konkursboet (simple krav). Restancer fra tiden før konkursens indtræden er derimod simple krav. Indfrier boet ikke en eventuel restance fra tiden før konkursens indtræden, er udlejer dog berettiget til at sende et påkrav til boet, og ved fortsat manglende betaling, at ophæve lejeaftalen som følge af betalingsmisligholdelse.

Videreføres lejemålet ikke, kan udlejer hæve og kræve erstatning som et simpelt krav. Ofte indgås der en aftale mellem udlejer og kurator om frivillig aflevering/fraflytning, men ved uenighed eller manglende fraflytning kan udlejer anmode fogedretten om at få konkursboet udsat af lejemålet.

Mange erhvervslejekontrakter indeholder en uopsigelighedsperiode for begge parter, men ved konkurs er der mulighed for at bringe konkurslovens regler om konkursregulering i spil således, at parterne i visse situationer kan opsige lejeforholdet med et ”sædvanligt” eller ”rimeligt” varsel.   

Kontakt DAHL

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, står DAHLs team af specialister klar til at hjælpe dig.

Vi bistår blandt andet med:

  • Rådgivning om samt udarbejdelse af aftaler mellem udlejere og lejere om midlertidig lejerabat og/eller hel eller delvis henstand med betaling af leje m.v.
  • Rådgivning om konsekvenserne af Corona-krisen herunder om, hvordan udlejer i den konkrete situation bedst sikrer lejebetaling på både kort og langt sigt.
  • Udarbejdelse af påkrav og ophævelse af lejemål, herunder gennemførelse af lejerens fraflytning / udsættelse af lejemålet.
  • Rådgivning om udlejers pligter i forbindelse med lejers fraflytning og udlejers tabsbegrænsningspligt.
  • Rådgivning ved lejers konkurs, herunder varetagelse af dialogen med kurator samt anmeldelse af krav i konkursboet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne